Наш девіз: "Хто не йде вперед - йде назад. Стану нерухомості не існує."

.

ДПТНЗ "Роменське ВПУ"
Наша адреса:
42000, Сумська обл.,
м.Ромни, вул.Коржівська, 44
Контактні телефони:
(05448) 5-19-56, 5-19-67, 5-12-71
Факс: (05448) 5-12-71
vpu14@ukr.net

Електронна бібліотека ДПТНЗ «Роменське ВПУ» за посиланням 
http://bibliotekavpu.ucoz.com

Відповідальна особа з питань консультаційної допомоги:

Ірина Гулак, 096 744-93-21, 066 449-81-99

Відповідальна особа за сайт:

Юлія Іщенко, 068 062-62-94

Меню сайту

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Структура методичної роботи в училищі – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненні науки, передового педагогічного досвіду та сприяють всебічному підвищенню компетентності, професійної майстерності кожного педагога, ефективності навчально-виховного процесу в училищі та втілюються у різних методах і засобах.

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

1. Положення про методичний кабінет ДПТНЗ "Роменське ВПУ"
2. Положення про педагогічну раду ДПТНЗ "Роменське ВПУ"
3. Положення про методичну раду ДПТНЗ "Роменське ВПУ"
4. Положення про методичну комісію ДПТНЗ "Роменське ВПУ"
5. Положення про циклову комісію у ДПТНЗ "Роменське ВПУ"
6. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДПТНЗ "Роменське ВПУ"
7. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у ДПТНЗ "Роменське ВПУ"
8. Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої овіти у ДПТНЗ "Роменське ВПУ"

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА НА 2021-2024 НАВЧАЛЬНІ РОКИ

"Цифрові технології у забезпеченні професійного розвитку педагогічних працівників"

Перспективний план роботи над методичною проблемою "Цифрові технології у забезпеченні професійного розвитку педагогічних працівників"

План роботи над методичною проблемою «Цифрові технології у забезпеченні професійного розвитку педагогічних працівників» на 2023-2024 н.р.

3. СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

План роботи педагогічної ради на 2023-2024 н.р.

План роботи педагогічної ради на 2022-2023 н.р.

План роботи педагогічної ради на 2021-2022 н.р.

Методична робота в училищі спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу через вдосконалення професійної й педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу, апробацію й впровадження інноваційних форм та методів навчання. Основною формою методичної роботи є організація діяльності предметних та циклових методичних комісій.

В училищі функціонує 8 предметних методичних комісій.

 1. Методична комісія викладачів природничого циклу.
 2. Методична комісія викладачів гуманітарного циклу.
 3. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання за напрямом "Будівництво".
 4. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професії "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", "Електрогазозварник".
 5. Методична комісія викладачів фізичного виховання, предмету "Захист України" (методико-санітарної підготовки).
 6. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання кухарів, кондитерів.
 7. Методична комісія класних керівників.
 8. Циклова комісія "Підприємство, та торгівля" та "Харчові технології".

Основними напрямками роботи методичних комісій є:

 • розроблення освітніх та освітньо-професійних програм з професій та спеціальностей;
 • створення відповідного комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • підвищення професійного та педагогічного рівня викладачів і майстрів виробничого навчання;
 • аналіз контингенту учнів, результатів навчально-виховного процесу, відповідності якості знань, умінь та навичок учнів вимогам навчальних планів і програм;
 • вивчення передового педагогічного досвіду;
 • апробація і впровадження інноваційних технологій, форм та методів навчання;
 • організація творчої діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання з розробки сучасних засобів навчання та їх ефективного використання з метою підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів.

Робота кожної методичної комісії перебуває у стані постійного моніторингу та вдосконалення, вона має систематичний, комплексний характер, спрямована на зростання якості освіти та виховання, підвищення рівня психолого-педагогічної культури, фахової майстерності педагогічних працівників. Робота методичних комісій аналізується та корегується на засіданнях методичної ради училища. Планування роботи методичної ради здійснюється у річному плані училища та корегується помісячними планами методичної роботи.

Першочерговим завданням при організації методичної роботи в училищі є створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації кожного викладача та майстра виробничого навчання.

Методичний кабінет здійснює постійний моніторинг стану навчально-методичної роботи педагогічного колективу училища, забезпечує її координацію і контроль, надає всебічну допомогу педпрацівникам в підвищенні їх професійної, педагогічної майстерності.

В училищі комплексно поєднана індивідуальна методична діяльність педпрацівників (самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, робота над інноваційними проектами) та групові, колективні форми роботи (засідання методичної комісії, школа передового досвіду, школа починаючого педагога, семінари-практикуми, тренінги, педагогічні читання, «круглі столи», педагогічні ради, тематичні методичні наради, педконференції, методичні виставки тощо).

 4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З метою ефективної організації навчально-виробничого процесу в 2023-2024 навчальному році здійснено розробку робочих навчальних планів та відповідне коригування комплексного методичного забезпечення професій та спеціальностей. Створено освітні професійні програми зі спеціальностей «Харчові технології», «Підприємництво та торгівля» за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр.

5. СИСТЕМА РОБОТИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ВИКЛАДАЧІВ І МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ охоплює наступні напрямки:

курси підвищення кваліфікації

стажування

підвищення комп’ютерної грамотності

самоосвіта

психолого-педагогічні тренінги

вивчення педагогічного досвіду

участь у науково-методичних заходах різних рівнів

робота над індивідуальними інноваційними проектами

Перспективний план підвищення кваліфікації, стажування та атестації педагогічних працівників державного професійно-технічного навчального закладу "Роменське вище професійне училище"

План роботи "Школи починаючого педагога" на 2023-2024 навчальний рік

План вивчення передового педагогічного досвіду викладача української мови та літератури Яцменко Світлани Миколаївни з проблеми "Обдаровані учні – надія не тільки батьків, але й усієї України"

План вивчення передового педагогічного досвіду викладача англійської мови Близнюк Оксани Володимирівни з проблеми "Професійне спрямування уроків іноземної мови"

 

6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА

Співпраця ДПТНЗ «Роменське ВПУ» з науковими установами

Забезпечення ефективної організації навчально-виховного, навчально-виробничого процесу, якісної ступеневої підготовки фахівців є неможливим без тісної співпраці з Міністерством освіти і науки України, науковими установами, соціальними партнерами. Вже багато років Роменське ВПУ співпрацює з Департаментом професійно-технічної освіти МОН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти; відділення змісту вищої освіти), Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Основними напрямками співпраці є спільна науково-дослідницька діяльність з питань:

 1. розробка державних стандартів професійно-технічної освіти;
 2. оновлення змісту професійно-технічної освіти;
 3. розвиток соціального партнерства;
 4. апробація державних стандартів професійно-технічної освіти;
 5. впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;
 6. управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки;
 7. організація відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі;
 8. розвиток публічно-приватного партнерства.

Експеримент всеукраїнського рівня за темою: «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної ) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» (2019-2021 роки)

ПРОГРАМА на проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою "Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту" у квітні 2019 року - грудні 2021 року

Круглий стіл за темою "Розвиток соціального партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти регіону" на базі ДПТНЗ "Роменське ВПУ"

Стаття. Павло Помаран "Підвищення ефективності діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти в регіоні"

Стаття. Павло Помаран "Навчально-практичний центр - інноваційний осередок закладу професійної (професійно-технічної) освіти"

Виступ директора ДПТНЗ "Роменське ВПУ" Павла Помарана в Національній академії педагогічних наук України на тему "Дослідження основних детермінантів форм і  механізмів взаємодії закладів ПТО із соціальними партнерами"   

Результати анкетування щодо вивчення стану соціального партнерства ДПТНЗ "Роменське ВПУ" і роботодавців

Результати експериментальної роботи ДПТНЗ "Роменське ВПУ":

7. ЗАХОДИ МЕТОДИЧНИХ ТИЖНІВ:

8. ОСВІТНІ ПРОГРАМИ З ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ:

9. МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ

10. ОСВІТНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

11. ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Офіційний сайт президента України     Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України     Сумська Обласна Державна Адміністрація     Сумський Державний Університет     Інститут професійно-технічної освіти НАПН України     Департамент освіти і науки Сумської ОДА    Національна академія педагогічних наук України     Державне підприємство     Навчально-методичний центр Професійно-технічної освіти у Сумській області

© 2007-2020 ДПТНЗ "Роменське ВПУ". Офіційний сайт

ДПТНЗ "Роменське ВПУ"
Наша адреса:
42000, Сумська обл.,
м.Ромни, вул.Коржівська, 44
Контактні телефони:
(05448) 5-19-56, 5-19-67, 5-12-71
Факс: (05448) 5-12-71
vpu14@ukr.net

Електронна бібліотека ДПТНЗ «Роменське ВПУ» за посиланням 
http://bibliotekavpu.ucoz.com

Відповідальна особа з питань консультаційної допомоги:

Ірина Гулак, 096 744-93-21, 066 449-81-99

Відповідальна особа за сайт:

Юлія Іщенко, 068 062-62-94

Меню сайту