Наш девіз: "Хто не йде вперед - йде назад. Стану нерухомості не існує."

.

ДПТНЗ "Роменське ВПУ"
Наша адреса:
42000, Сумська обл.,
м.Ромни, вул.Коржівська, 44
Контактні телефони:
(05448) 5-19-56, 5-19-67, 5-12-71
Факс: (05448) 5-12-71
vpu14@ukr.net

Електронна бібліотека ДПТНЗ «Роменське ВПУ» за посиланням 
http://bibliotekavpu.ucoz.com

Відповідальна особа з питань консультаційної допомоги:

Ірина Гулак, 096 744-93-21, 066 449-81-99

Відповідальна особа за сайт:

Юлія Іщенко, 068 062-62-94

Меню сайту

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Наше століття характеризується впливом однієї людини або групи людей на життя великої кількості людей. Криза усього суспільства у розпаді сімей, недостатня увага приділяється для виховання дітей. Діти грають в інші ігри, дивляться інші телепередачі, інакше спілкуються, по-іншому складаються їхні стосунки з батьками та ровесниками.

Інформативне поле, в якому сьогодні здійснюється соціалізація дитини, є по відношенню до неї жорстоким і агресивним. Відсутність цензури засобів масової інформації і комунікацій уможливили маніпулювання потребами особистості з комерційною метою. Через телебачення, пресу, радіо, Інтернет пропагуються цинізм, злочинність.

Людське життя суперечливе у своїй сутності. Кожна людська істота так чи інакше самовизначається і самостверджується в просторі і в часі, відміряному їй на життя, знаходить себе на перетині біологічного і соціального, фізичного і психічного, індивідуального і універсального, внутрішнього і зовнішнього; суб'єктивного та об'єктивного, матеріального та духовного вимірів існування.

Сьогодні – необхідний компонент освіти, який забезпечує її розвивальні можливості, розвиток особистісного, інтелектуального та професійного потенціалу суспільства. Найважливішими умовами ефективності роботи служби є правильне розуміння психологом та педагогічними працівниками суті їх професійної взаємодії в єдиній системі освіти і виховання, взаємодоповнюваність позицій психолога та педагога в підході до учня, у вирішенні проблем навчально-виховного закладу.

На даний час Роменське Вище професійне училище – це навчальний заклад нового типу, який дає можливість отримати сучасну професію, оволодіти новими технологіями, опанувати новітню електронно-обчислювальну техніку. Тут згуртувався авторитетний професійний колектив однодумців, які дбають не тільки про навчання майбутніх кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів, а і прищеплюють молодому поколінню любов до обраної професії. Створення психологічної служби стало відповіддю на вимогу часу, відкрило нові перспективи у взаємодії педагогічного і учнівського колективів.

Психологічна служба є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Основні цілі служби – сприяння формуванню підростаючого покоління, становленню індивідуальності і творчого ставлення до життя; розвиток здібностей і схильностей учнів; вивчення особливостей їх психічного розвитку; забезпечення психічного та психологічного здоров'я учнів. Психологічна служба здійснює взаємодію з учнями різного віку, їх педагогами та батьками в інтересах учня як особистості, що формується.

Психологічне забезпечення навчання та розвиток професійних здібностей, допомога у вирішенні психологічних проблем, реалізації головного завдання професійного навчання – формування особистості й підготовки конкурентно-спроможного, кваліфікованого робітника.

Психологічний супровід діяльності навчально-виховного процесу передбачає цілеспрямовану, грамотно сплановану роботу з усіма категоріями учасників навчально-виховного процесу - вчителями, учнями, батьками, громад кістю - з дотриманням принципу наступності.

Найважливішим завданням психологічної служби є збереження психологічного здоров'я дітей. Як відомо більшість сучасних учнів відрізняються різним ступенем соматичних, психоматичних, невротичних негараздів, які, безумовно, роблять важким процес адаптації до нового соціального статусу. Тому кожному учню необхідна підтримка й допомога у «входження в нове життя», які зі сторони значущих дорослих батьків, викладачів, майстрів, так і зі сторони психолога.

В центрі уваги психологічної служби – особистість, індивідуальність кожного вихованця, його розвиток і захист як основа індивідуальної роботи з учнями. Вивчення індивідуальних особливостей дітей, виховання почуттів, формування колективістської і ділової спрямованості через групову діяльність, прищеплення інтересу до знань, правильної самооцінки , формування позитивних мотивів в навчанні, розвиток творчих здібностей в тій сфері, де учням легше добитися успіху, засоби корекції психічного стану і поведінки дітей розкріпачення думки, самоосвіти, самостійного пошук, самопізнання, творчого підходу учнів до навчання.

Психологічна служба ДПТНЗ «Роменське ВПУ» створена і діє згідно з наказу Міністерства освіти і науки України №27 від 03 травня 1999 року «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України», керується в своїй роботі Положенням про психологічну службу.

МЕТА діяльності психологічної служби – створення умов для всебічного та гармонійного розвитку учня, стимуляція до саморозвитку, самоорганізації та самореалізації в подальшому житті.

ЗАДАЧІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
 • сприяти створенню психологічного клімату і умов для повноцінного розвитку дитини в підлітковому віці;
 • вивчати особливості дитини та формування її особистості в контексті її життєвих умов, виховання та взаємодії з дорослими та однолітками;
 • допомагати учням в життєвому самовизначенні, виборі шляхів самореалізації та професійному розвитку.
НАПРЯМКИ РОБОТИ
 1. Попередження можливих психолого-педагогічних проблем.
 2. Психологічна профілактика негативних факторів в освітньому просторі навчального закладу.
 3. Психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу (педагогічного колективу, майстрів виробничого навчання, вихователя, батьків) щодо адаптації учнів в новому навчальному закладі, вікових особливостей учнів-підлітків, взаємовідносин в учнівських та молодіжних колективах, розвиток індивідуальних можливостей учнів, особливостей дітей пільгової категорії.
 4. Консультування учасників освітнього процесу за запитом.
 5. Проведення необхідної психологічної діагностики в групах та поглибленої психодіагностики індивідуально.
 6. Психологічний супровід учнів від І-го до VІ-го курсу навчання включає в себе:
 • проведення необхідної психодіагностики, консультування за її результатами, фіксація результатів в індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу учнів.
 • психологічну профілактику агресивної поведінки та насильства в молодіжному середовищі, вживання та пропаганда наркотичних речовин, алкогольних напоїв та тютюнокурінням, безпечної поведінки, суспільної свідомості.
 • розвивальна робота – особистісний ріст, навички спілкування та ефективної комунікації, розвиток творчих, організаторських та лідерських здібностей, формування нормальної самооцінки та навичків самоконтролю

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
Фото 1. Радчук Надія Анатоліївна – практичний психолог
Практичний психолог
     1. Прізвище, ім’я, по-батькові - Радчук Надія Анатоліївна
     2. Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, 2003р.
     3. Загальний педагогічний стаж роботи - 21 років
     4. Стаж роботи на посаді практичного психолога - 21 років
     5. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    

Особистісні якості: толерантність, активність, цілеспрямованість, творчий та новаторський підхід до роботи, направленість на професійний і особистісний ріст.

Хто такий психолог - це звичайна людина, яка довго слухає клієнта після чого допомагає знайти вихід з різних ситуацій

З ким працює психолог – працює зі здоровими людьми, які не почувають себе щасливими або мають труднощі у вирішенні проблем у відношеннях з іншими або у досягненні бажаної мети.

У яких ситуаціях може допомогти психолог:
Психолог виступає певним дзеркалом, дає людині можливість побачити своє життя, проблеми з боку. Застосувати все те, що може допомогти звести містки між собою та людьми, соціум. 


ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Соціальний педагог

     1. Прізвище, ім’я, по-батькові – Окіпна Анжеліка Віталіївна
     2. Базова освіта: Академія праці і соціальних відносин федерації профспілок України, 2002 рік
     3. Загальний педагогічний стаж роботи - 26 років
     4. Стаж роботи на посаді соціального педагога - 4 роки
     5. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    

Питання самоосвіти: «Формування соціально-активної всебічно розвиненої особистості з комплексом життєвих позицій».

Девіз (кредо): «Щоб виховувати інших, виховуй насамперед себе» (Микола Гоголь).

В структурі психологічної служби закладу свою роботу здійснює соціальний педагог. Соціальний педагог  – це спеціаліст з організації соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями учнів та їх батьками/опікунами, викладачами, класними керівниками, майстрами виробничого навчання, вихователями, найближчим оточенням учнів, з різними установами та організаціями тощо.

Соціальний педагог - це координатор, який регулює вплив педагогів, батьків, учнівського колективу, соціуму на учня. Соціальний педагог як фахівець, діяльність якого спрямована на забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально-виховній діяльності, здійснює захист психічного, фізичного та соціального здоров’я, підготовку до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічну корекцію відхилень соціального розвитку особистості.

Завданнями діяльності соціального педагога є:

 • сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку учнів; - створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учня на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини.

Крім того, соціальний педагог забезпечує соціально-педагогічний патронаж учнів, сприяє взаємодії освітнього закладу з сім’єю, здійснює міжвідомчу роботу з установами та організаціями.

Основні функції соціального педагога:

 • діагностична;
 • прогностична;
 • консультативна;
 • профілактична;
 • соціально-перетворювальна;
 • захисна;
 • організаційна.

Соціальний педагог здійснює вплив  на поведінку учнів, сприяє освітній і виховній діяльності всіх соціальних інститутів зони його професійного впливу. Надає поради, рекомендації учням, батькам, викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим особам, які звертаються до соціального педагога. Крім того, забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їх інтереси у різноманітних правозахисних інстанціях. Вивчає і аналізує індивідуальні особливості особистості, учнівського мікроколективу,  сім’ї з метою забезпечення індивідуального та диференційованого підходів в організації соціально-педагогічної діяльності.

Консультативна функція соціального педагога передбачає здійснення ним консультативної діяльності з метою інформування, психолого-педагогічної підтримки та розв’язання педагогічних, соціальних, правових проблем учнів, батьків, педагогічних працівників.

Профілактична функція ґрунтується на виявленні умов, психолого-педагогічних факторів, які зумовлюють відхилення у поведінці, нормах життєдіяльності учнів, переконанні учнів у доцільності дотримання соціально значущих норм та правил поведінки, веденні здорового способу життя.

Соціальний педагог проводить індивідуальну роботу з учнями, що мають проблеми з адаптації у класному колективі, навчанні, взаємостосунках з однолітками, педагогічними працівниками, порушення дисципліни тощо. Крім того, надає допомогу учням з неблагополучних сімей у сприйнятті розвитку їх особистості (формуванні самооцінки, самоорганізації, самореалізації; формування соціально-позитивних ціннісних орієнтацій) та інше. Здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічного патронажу соціально незахищених категорій дітей; сприяє професійному становленню старшокурсників тощо.

Діяльність соціального педагога у закладі різнопланова, спрямована на створення сприятливих умов успішної соціалізації та адаптації учнів, всебічний розвиток індивідуальних здібностей учнів, формування згуртованих учнівського та педагогічного колективів, захист прав та інтересів учнів, соціально-психологічну підтримку вразливих категорій учнів, організацію взаємодії училища з різними соціальними інститутами.

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА


ОПИС ПСИХОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ В ДПТНЗ «РОМЕНСЬКЕ ВПУ»
 
Психологічний кабінет Роменського ВПУ створений у закладі в 2012 році, він розміщений у зручному для відвідування місці.

Робота в кабінеті  організована та здійснюється відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001р. №691, положенням про психологічну службу та інших законодавчих актів, нормативно-правових документів психологічної служби системи освіти України.

На вхідних дверях розміщений графік роботи, затверджений директором закладу освіти.

Психологічний кабінет має два приміщення: робочий кабінет, загальною площею 13,3м² та навчальний кабінет, загальною площею 25,3 м². Це спеціально обладнані приміщення для здійснення професійної діяльності практичного психолога.

Поряд з кабінетом оформлений інформаційний куточок психолога, порадники для учасників освітнього процесу, зона для очікування консультації та відпочинку.

Кабінет забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного, соціального розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей.  Кабінет діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку і саморозвитку підлітків, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань закладу освіти, в умовах війни надання психологічної допомоги у подоланні стресу, тривоги, зняття емоційного напруження.

Робочий кабінет призначений для проведення індивідуальної психодіагностичної, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи; індивідуальної консультативної роботи з учнями, педагогічними працівниками, батьками, а також для підготовки до занять, тренінгів, консиліумів, виступів; обробки результатів психологічних обстежень, оформлення висновків та рекомендацій.

  

Робочий кабінет має природне та штучне освітлення. Природне освітлення є рівномірним, завдяки  двом великим вікнам, які виходять на сонячний бік. Температура повітря тримається в межах 15-18 0С. відносна вологість повітря 40-60%. Чистота повітря в психологічному кабінеті забезпечується перед початком занять та під час перерв. В кабінеті знаходиться все необхідне.

Оформлений кабінет в світлих тонах: стіни бежевого кольору, для кращого розсіювання та відбиття світла стеля білого кольору, світло-коричнева підлога. В приміщенні є все необхідне для діяльності психолога – письмовий стіл стільці, журнальний столик, комп’ютерна техніка (комп’ютер, принтер, колонки, сканер,  стільці, шафа, сейф, годинник, канцелярське приладдя).
Навчальний кабінет оформлено дещо в іншому стилі, який  спонукає до продуктивних занять та пізнання нового.

Навчальний кабінет функціонує з метою проведення групових занять з учасниками освітнього процесу: групова діагностика, корекційно – розвиваюча  робота, психологічна просвіта, групові консультації.

Приміщення психологічного кабінету відповідає рекомендованим саніторно-гігієнічним, технічним нормам (освітленості, температури, вологості, швидкості руху повітря) та естетичним вимогам. Температура повітря тримається в межах 17-20°С. Відносна вологість повітря 40-60%. Чистота повітря в психологічному кабінеті забезпечується перед початком занять та під час перерв. Робочий та навчальний кабінети оформлені з урахуванням вимог сучасного дизайну. Кольорова гама підібрані відповідно  психофізіологічного ефекту кольорів.

Стіни тут  салатового кольору з аплікаціями на стінах, підлога світло-коричневого кольору та покрита килимом, стеля біла, а на вікнах світлі жалюзі. Кімната, завдяки вікнам, які виходять на сонячну сторону – завжди наповнена світлом. На шафах-полицях та  столах-тумбах знаходиться безліч різноманітних навчально-роздаткових матеріалів для занять, порадники для вчителів, батьків та учнів, матеріали для  тренінгових, корекційних занять, групових консультацій тощо. Доповнюють естетичність кабінету красиві мальовані полотна та вазони з живими квітами. такого ж кольору 15 стільців, комп’ютер, телевізор, 3 крісла-мішки, штучний водоспад, диван, магнітола, столик з чайником та чашками, дошка, розтяжки з мотиваційними картками.

      

Добре налагоджена співпраця між усіма учасниками освітнього процесу, теплий психологічний клімат дають позитивні результати, адже в училищі створені  всі необхідні умови для створення безпечного освітнього середовища.

Оформлення кабінету забезпечує психотерапевтичний ефект. Комфорту і затишку в кабінеті сприяє оформлення всіх куточків кабінету декоративними виробами, картинами, що сприяє створенню оптимальних санітарно-гігієнічних та естетичних умов для занять і відпочинку адміністрації, учнів, викладачів, які із запитом звертаються до практичного психолога. Також у кабінеті є зручна секційна шафа для зберігання методичної літератури, навчально-методичних матеріалів, додатково-інформаційної документації тощо.

 

Схема взаємодії психологічного кабінету ДПТНЗ «Роменське ВПУ» з іншими установами та організаціями

Фото 16. навчально-методична література – незамінний помічник у роботі психологічної служби
 
СКРИНЬКА ДОВІРИ

«Пошта довіри» – це швидка психологічна допомога.

«Телефон довіри» - це психологічне консультування особистості в кризових ситуаціях.

«Скринька довіри» – рятівний острівець в океані невирішених проблем.

«Сторінка довіри на сайті» - це скринька довіри в інтернеті.

На даний момент основними напрямками діяльності психологічної служби є індивідуальне консультування учнів і педагогічних працівників та проведення різноманітних занять, тренінгів, акцій тощо.

Отже:

 • якщо у вас виникли невідкладні проблеми які ви не можете вирішити без сторонньої допомоги;
 • якщо, стурбовані ви своїми особистими стосунками з найріднішою людиною, чи відчуваєте творчий спад і потребуєте перегляду свого розпорядку з точки зору раціонального розподілу часу, чи просто необхідно виговоритися – все це може стати предметом індивідуальної бесіди з психологом, соціальним педагогом чи однією з тем тренінгового курсу.
 • якщо ви хочете розібратися у своїх психологічних проблемах, покращити свій настрій, визначитися нарешті у прийнятті важливого для Вас рішення;
 • якщо у вас назріває конфліктна ситуація з батьками, важко знайти спільну мову з друзями чи порозумітися з викладачами;
 • якщо, ви зіткнулися з труднощами у навчанні: не можете адаптуватися у новому колективі, побоюєтеся виступати перед великою аудиторією, невпевнені у своєму виборі тощо.
ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УЧИЛИЩА!
Ми працюємо для Вас щодня (крім вихідних) з 8.00 - 17.00
Скринька довіри – знаходиться на першому поверсі училища

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Офіційний сайт президента України     Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України     Сумська Обласна Державна Адміністрація     Сумський Державний Університет     Інститут професійно-технічної освіти НАПН України     Департамент освіти і науки Сумської ОДА    Національна академія педагогічних наук України     Державне підприємство     Навчально-методичний центр Професійно-технічної освіти у Сумській області

© 2007-2020 ДПТНЗ "Роменське ВПУ". Офіційний сайт

ДПТНЗ "Роменське ВПУ"
Наша адреса:
42000, Сумська обл.,
м.Ромни, вул.Коржівська, 44
Контактні телефони:
(05448) 5-19-56, 5-19-67, 5-12-71
Факс: (05448) 5-12-71
vpu14@ukr.net

Електронна бібліотека ДПТНЗ «Роменське ВПУ» за посиланням 
http://bibliotekavpu.ucoz.com

Відповідальна особа з питань консультаційної допомоги:

Ірина Гулак, 096 744-93-21, 066 449-81-99

Відповідальна особа за сайт:

Юлія Іщенко, 068 062-62-94

Меню сайту