Подати заяву для вступу

Виробнича діяльність

Підсумки роботи з організації виробничої практики учнів та працевлаштування випускників у 2017-2018 н.р., завдання на 2018-2019 н.р.

Виробнича практика учнів проходить на підприємствах, організаціях, установах із оформленням необхідних документів.

Переліки підприємств, які надають учням робочі місця для проходження виробничого навчання та виробничої практики, формуються навчальним закладом з урахуванням пропозицій підприємств-замовників.

137-ми підприємствами надано робочі місця для проходження виробничого навчання та виробничої практики учнів ДПТНЗ «Роменське ВПУ» за 2017-2018 н.р., серед них: КП «Торговий дім», бар «Оазис» ФОП Страхов О.О., ТОВ «Ромавтосервіс», ТОВ МП «Пульс», ТОВ «Сако», ТОВ фірма «Будинок харчування», кафе «Виноградна лоза», кафе «Вояж» ФОП Басараб А.Г., ПрАТ «СБК», ПП «Житлосервіс», ТОВ «Ромнигазбуд», КП «Житлоексплуатація», ТОВ фірма ЛТД «Рембудсервіс», СФГ «Урожай», ФОП Пасюков О.В., ТОВ «Завод Кобзаренка», ПАТ Роменський завод «Тракторозапчастина», ФОП Федій Ю.М., ТОВ «Румікуб», ТОВ «Таланпром» та ін.

Протягом 2017-2018 н.р. 42 навчальні групи, 930 учнів навчального закладу пройшли виробничу практику на підприємствах, з якими укладені договори на підготовку робітничих кадрів.

З дозволу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації виробнича практика учнів проводилася у навчально-виробничих майстернях, лабораторіях, за межами області.

На базі навчального закладу виробничу практику проходили учні в кількості - 4 особи (0,5%). 80 учнів училища (8,6%) згідно укладених договорів проходили виробничу практику на підприємствах за межами області.

Виробнича практика учнів завершується виконанням пробної кваліфікаційної роботи. Завдання пробних кваліфікаційних робіт розроблено відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик та схвалено на засіданнях методичних комісій за професіями. Відповідно до переліків кваліфікаційних робіт на кожного учня оформлено наряди на виконання пробних кваліфікаційних робіт із зазначення норм часу на виконання роботи та фактично витраченого часу на роботу.

Перевірка баз практик здійснювалась згідно графіків, складених на кожну групу окремо. Майстри виробничого навчання проводили облік відвідування та виконання навчальних програм учнями у період виробничої практики, здійснювали контроль за виконанням робіт, забезпеченням учнів матеріалами, сировиною, інструментами, обладнанням. Особливу увагу майстри звертали на забезпечення належних безпечних умов праці учнів при проходженні виробничої практики.

Контроль за практикою учнів здійснюється безпосередньо майстрами виробничого навчання такими методами, як: спостереження за роботою учнів; опитування учнів безпосередньо на робочому місці; бесіди з бригадирами, робітниками-наставниками, інженерно-технічними працівниками підприємства; аналіз якості робіт, виконаних учнями.

За роботи, виконані учнями у період практики виробничі підприємства та суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють перерахування коштів на рахунок навчального закладу.

Контрольний показник прогнозованих надходжень від виробничої практики на 2018 рік, розрахований відповідно до годин практики та кількості учнів у групах, становить 125 тис. 062 грн.

За роботи, виконані учнями у період виробничої практики на рахунок навчального закладу станом на 01.12.2018 року надійшло 12343,84 грн., що становить 98% від контрольного показника, в т. ч.: на спец.рахунок – 17587,64 грн., спонсорські внески склали – 105456,20 грн., які спрямовуються на удосконалення матеріально - технічної бази навчального закладу. (спонсорський рахунок - 21716,00 грн., батьківський комітет – 83740,20грн.).

Порівнюючи з минулим роком, відсоток виконання прогнозованих надходжень станом на 1 грудня збільшився на 27%, в минулому році складав всього - 71%, (сума надходжень минулого року станом на 1 грудня складала 79177 грн., у 2018 році виконання збільшилось на 43867 грн.).

Проаналізовано надходження коштів за професіями:

- Кухар, кондитер: надійшло коштів – 39122, 59 грн.;

-Продавець прод. та непрод. товарів: надійшло коштів – 23392, 35 грн.;

-Кравець, закрійник: надійшло коштів – 10584 грн.;

-Професії комп`ютерного спрямування: надійшло коштів – 6200 грн.;

-Муляр, штукатур, лицювальник – плиточник: надійшло коштів – 17 779 грн.,

-Електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів : надійшло коштів – 19 725, 50 грн.;

-Монтажник санітарно-технічних ситем і устаткування: надійшло коштів – 6240, 40 грн.

Організація працевлаштування учнів у ДПТНЗ «Роменське ВПУ» здійснюється відповідно до Порядку про працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням (Постанова КМУ №784 від 27.08.10 р).

Одним із завдань, яке ставить навчальний заклад - сприяння випускникам училища у працевлаштуванні та адаптації їх до практичної діяльності, встановлення та підтримання зворотних зв`язків із випускниками, здійснення моніторингу їх кар`єри. У цьому напрямку навчальний заклад здійснює моніторинг перших робочих місць за тісної співпраці з підприємствами, установами, організаціями, які можуть виступати як потенційні роботодавці для випускників; проводить збір інформації про рівень, якість підготовки випускників та пропозиції щодо їх удосконалення.

У навчальному закладі наявними є документи, які підтверджують працевлаштування учнів: журнал обліку видачі направлень на роботу за підписом учнів, майстрів виробничого навчання, зворотні талони з відміткою роботодавців про працевлаштування випускників.

Аналіз працевлаштування випускників ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 2018 року показує, що випуск склав 248 особи, з них працевлаштованих на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності відповідно до укладених договорів 163 особи (66%), продовжують навчання – 57 випускників (23%), призвано до служби у Збройних Силах України – 4 особи (1,6%), знаходяться у декретній відпустці - 17 осіб (7%), не працевлаштовано - 7 осіб (2,4%).

Основні завдання на 2019 рік:

-підвищення якості підготовки конкурентноспроможних кваліфікованих робітників;

-аналіз ринку праці та прогнозування діяльності навчальних груп під час організації виробничої практики;

-поглиблення зв`язків із підприємствами, з якими укладено договори на проходження учнями виробничої практики;

-впровадження в навчальний процес сучасних інноваційних та виробничих методик і технологій навчання;

-організація роз`яснювальної роботи учням щодо порядку та умов працевлаштування;

-знаходження нових робочих місць для проходження виробничої практики учнів та подальшого працевлаштування випускників;

-працевлаштування випускників із усіх професій згідно укладених договорів.

Підсумки роботи з організації виробничої практики учнів та працевлаштування випускників у 2016-2017 н.р., завдання на 2017-2018 н.р.

Підготовка кваліфікованого робітника не можлива без набуття випускниками ПТНЗ певного досвіду роботи на виробництві.

Організація практичної підготовки учнів регламентується Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики учнями професійно технічних навчальних закладів освіти.

Мета і зміст виробничої практики визначені освітньо-кваліфікаційною характеристикою та навчальною програмою з професійно-практичної підготовки з конкретної професії.

Основними задачами виробничої практики є:

- закріплення і удосконалення професійних знань, умінь та навичок з обраної професії;

- адаптація учнів в конкретних умовах підприємств, організацій, установ або їх структурних підрозділів;

- набуття стійких навичок та швидкості виконання певних дій з обраної професії;

- виховання в учнів свідомої дисципліни і сумлінного відношення до праці, поваги до традицій підприємств та установ, виховання навичок товариської допомоги;

- накопичення досвіду самостійного виконання роботи певної складності;

- формування і розвиток професійних якостей: майстерності, ініціативності, пунктуальності, принциповості, відповідальності, сумлінності, уміння оцінювати обстановку і приймати необхідні самостійні рішення;

- формування і розвиток особистих якостей: доброзичливості, тактовності, інтелігентності, ввічливості, моральної стійкості.

Виробнича практика учнів проходить на підприємствах, організаціях, установах із оформленням необхідних документів.

Переліки підприємств, які надають учням робочі місця або навчально-виробничі дільниці для проходження виробничого навчання та виробничої практики, формуються навчальним закладом з урахуванням пропозицій підприємств-замовників підготовки кваліфікованих робітників, роботодавців, місцевих органів виконавчої влади і затверджуються Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

У 2016-2017 н.р. 362 підприємствами надано робочі місця для проходження виробничого навчання та виробничої практики учнів. 41 навчальна група (946 учнів) пройшли виробничу практику на підприємствах, з якими укладені договори на підготовку робітничих кадрів.

Виробнича практика учнів проводилися з дозволу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, у навчально-виробничих майстернях, лабораторіях за умови виконання у повному обсязі робочих навчальних планів і програм за професіями. На базі навчального закладу виробничу практику проходилиучні в загальній кількості - 14 осіб. Учні працювали згідно вимог програми професійно-практичної підготовки, виконували виробничі замовлення на базі навчальних майстерень, лабораторій та зміцненні матеріально-технічної бази закладу. 52 учня училища (5,5%)згідно укладених договорів проходили виробничу практику на підприємствах за межами області, на що є відповідні дозвільні документи Департаменту освіти і науки.

Перед початком практики в кожній навчальній групі проведені батьківські збори, де розглядались питання організації та проходження виробничої практики учнями училища, проведення ПКА, ДКА.

Договори на проходження виробничої практики були укладені у відповідні терміни - за два тижні, за межами області – за місяць до початку практики.

Програми виробничої практики за професіями були розглянуті на засіданнях методичних комісій, затверджені заступником директора з НВР, погоджені з замовниками кадрів. Детальна програма є основним документом, що обумовлює всі види робіт, які повинен самостійно виконувати учень під час виробничої практики.

Перевірка баз практик здійснювалась згідно графіків, складених на кожну групу окремо. Майстри виробничого навчання проводили облік відвідування та виконання навчальних програм учнями у період виробничої практики, здійснювали контроль за виконанням норм виробітку, забезпеченням учнів матеріалами, сировиною, інструментами, обладнанням. Особливу увагу майстри звертали на забезпечення належних безпечних умов праці учнів при проходженні виробничої практики.

Виробнича практика учнів завершується виконанням пробної кваліфікаційної роботи. Завдання пробних кваліфікаційних робіт розроблені відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик та схвалені на засіданнях методичних комісій за професіями. Відповідно до переліків кваліфікаційних робіт на кожного учня оформлені наряди на виконання пробних кваліфікаційних робіт із зазначення норм часу на виконання роботи та фактично витраченого часу на роботу.

При вивченні стану організації виробничої практики та працевлаштування здійснювався контроль та аналіз:

- виконання навчальних планів та програм з кожної професії;

- відповідність кількості наданих робочих місць, рівню кваліфікації, кваліфікаційним характеристикам та навчальним планам;

- забезпечення учнів обсягом роботи;

- дотримання чинного законодавства щодо тривалості робочого дня, дотримання вимог безпеки життєдіяльності на робочих місцях;

- ведення документації з виробничої практики:

- програм виробничої практики (її відповідність кваліфікаційним вимогам та переліку навчально-виробничих робіт, своєчасність їх погодження з підприємствами – замовниками кадрів);

- стан ведення щоденників виробничої практики (їх якісний зміст та відповідність робочій програмі практики), наявність висновків та виробничих характеристик.

Контрольний показник прогнозованих надходжень від виробничої практики на 2017 рік розрахований відповідно до годин практики та кількості учнів у групах та становить 100 тис. 819 грн. (прогнозований показник минулого року - 90 тис. 950 грн., на 9 869 грн. більший).

Загальна сума надходжень від виробничої практики за 2017 рік станом на 20.11.2017 року склала 79 тис. 177 грн., що становить 79% від контрольного показника, в т. ч.: на спец. рахунок перераховано 7 тис. 125 грн., на спонсорський - 72 тис. 052 грн., які спрямовуються на удосконалення матеріально-технічної бази навчального закладу.

Порівнюючи з минулим роком, відсоток виконання прогнозованих надходжень станом на 20.11.2016 року, який склав - 71%, збільшився на 8% (сума минулого року 69 тис. 466 грн., на 9 711 грн. – більше).

Аналізуючи надходження коштів за професіями:

1.Кухар, кондитер: надійшло коштів – 24 тис. 568 грн.; що становить 31% від суми виконаного плану;

2.Продавець прод. та непрод. товарів: надійшло коштів – 15 тис. 556 грн.; що становить 19,6%;

3.Кравець, закрійник: надійшло коштів – 2 тис. 512 грн.; що становить 3,2%;

4.Професії комп’ютерного спрямування: надійшло коштів – 11 тис. 393 грн.; що становить 14,4%;

5.Муляр, штукатур, лицювальник – плиточник: надійшло коштів – 15 тис. 211 грн.; що становить 19,2%;

6.Електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування: надійшло коштів – 9 тис. 937грн. що становить 12,6%.

До кінця 2017 року на рахунок навчального закладу повинно ще надійти коштів від виробничої практики учнів у сумі 21 тис. 642 грн.

З досвіду роботи навчальних закладів області, однією з перспективних форм організації навчального процесу є упровадження елементів дуальної форми навчання, суть якої полягає у паралельному навчанні учнів у навчальному закладі та на підприємстві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв`язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств, установ, організацій.

Дуальна система навчання це:

- створення необхідних умов для досягнення нової, сучасної якості професійної освіти - надання рівних можливостей і доступу до повноцінної освіти різних категорій тих, хто навчається, відповідно до їх здібностей, потреб та індивідуальних якостей;

- розширення соціалізації учнів через забезпечення послідовності між загальним і професійним навчанням та більш ефективною підготовкою випускників професійно-технічних навчальних закладів до виробничої діяльності та самостійного життя.

Висока життєздатність дуальної системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам усіх учасників цього процесу: навчального закладу, роботодавців.

Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук, підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з`являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих учнів, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені робітники швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та навчального закладу.

Навчальний заклад забезпечує учнів теоретичними знаннями, достатньою професійною орієнтацією та наступним працевлаштуванням. Учні за дуальною системою рано набувають міцні знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється впевненість у завтрашньому дні.

Тому перед навчальним закладом та підприємством ставиться одне спільне завдання – рівень професійної компетенції і підготовки кваліфікованих робітників не повинен поступатися рівню працівників даного підприємства, окрім того, професійна орієнтація повинна бути направлена на особливості даного виробництва.

У дуальній системі у порівнянні з традиційною є переваги та певні недоліки, які треба вивчити та проаналізувати на засіданнях методичних комісій для упровадження її елементів у навчально-виробничий процес.

Завдання, яке ставиться перед методичними комісіями: детально розглянути елементи дуальної форми навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників, зважити на переваги та недоліки з метою упровадження у навчально-виробничий процес.

Організація працевлаштування учнів у ДПТНЗ «Роменське ВПУ» здійснюється відповідно до Порядку про працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів.

У навчальному закладі наявними є документи, які підтверджують працевлаштування учнів: журнал обліку видачі направлень на роботу за підписом учнів, майстрів виробничого навчання, зворотні талони з відміткою роботодавців про працевлаштування випускників.

Аналіз працевлаштування випускників ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 2017 року показує, що випуск склав 162 особи, з них працевлаштованих на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності відповідно до укладених договорів 137 осіб (84,6%), продовжують навчання – 4випускника (2,5%), призвано до служби у Збройних Силах України – 2 особи (1,2%), знаходяться у декретній відпустці - 6 осіб (3,7%), не працевлаштовано - 13 осіб (8%).

Виробничі підприємства створюють належні умови для організації навчально-виробничого процесу, вирішують питання адаптації випускників на виробництві.

Тісна взаємодія навчального закладу з замовниками кадрів надає можливість вирішувати питання щодо працевлаштування кваліфікованих робітників.

Для здійснення ефективної професійної діяльності учнів під час виробничої практики та працевлаштуванні випускників майстрам виробничого навчання слід багато працювали над підвищенням рівня кваліфікації: оволодівати сучасними технологіями виробництва, методами навчання, майстерністю проведення інструктажів, методикою реалізації виховних завдань під час виробничої практики, передовим досвідом, розвивати комунікативні здібності, уміння знаходити нетрадиційні шляхи вирішення проблем, забезпечувати управління навчально-виробничим процесом, використовувати педагогічні технології, аналізували та узагальнювали набутий досвід для подальшого упровадження його у навчальний процес. Здійснити анкетування роботодавцівз метою реагування на зміни потреб виробництва і ринку праці, досягнення відповідності між потребою виробництва в робітничих висококваліфікованих кадрах, встановлення тісних координаційних зв’язків між системою підготовки кадрів і роботодавцями, створення бази даних підприємців-соціальних партнерів, з якими співпрацює навчальний заклад.

Виробнича діяльність Роменського ВПУ

На базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ» працюють навчальні майстерні та лабораторії, які виготовляють корисну продукцію та реалізовують її споживачам.

В майстернях та лабораторіях навчального закладу створені всі умови для виконання плану виробничої діяльності. Навчальний заклад надає послуги з виготовлення виробів з деревини, металу, швейної, кондитерської, кулінарної, поліграфічної продукції, послуги з ремонту автомобілів. Протягом 2012 року було виготовлено та реалізовано товару на суму 321,4 тис. грн.

На даний час укладені договори на виконання робіт з пошиття рукавиць, спецодягу, постільної білизни та інших швейних виробів з підприємствами: ПП «Спецкомплект», ЗАТ «Роменська гардинно-тюлева фабрика», ПП Тепло сервіс»

Завданням функціонування навчальних майстерень та лабораторій є створення передумов для:

 • організації індивідуального та диференційованого навчання;
 • реалізації практично-дійової і творчої складових змісту професійного навчання;
 • забезпечення поглибленого вивчення професії;
 • організації роботи гуртків і факультативів;
 • індивідуальної підготовки майстрів виробничого навчання до занять та підвищення їх науково-методичного рівня;
 • забезпечення можливості використання сучасних педагогічних засобів навчання спільно з традиційною наочністю;
 • профорієнтації.

В майстернях, лабораторіях створені належні умови для повноцінного виконання робочих навчальних планів і програм.

учнівська рада гуртожитку у ході різноманітних заходів
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки
На фото: майстерні та лабораторії, в яких проходе виробниче навчання та уроки теоретичної підготовки

В училищі проводилися також заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази училища.

Проведений частковий ремонт водопостачання санвузла майстерні штукатурів, закуплено зварювальне обладнання та касові апарати для магазину-майстерні продавців, матеріали та інструменти для виконання ремонтних робіт, створена лабораторія будівельних матеріалів. Закуплені всі необхідні матеріали для ремонту покрівлі майстерень будівельного напряму. І це не весь перелік, його можна продовжувати.

В майстернях та лабораторіях училища проводяться заходи з енергозбереження та економії ресурсів. Проведена заміна окремих віконних блоків на теплозберігаючі склопакети, поступово йде заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі. Як наслідок, маємо тенденцію щодо зменшення витрат тепла та електроенергії.

Аналізуючи кваліфікаційний рівень майстрів виробничого навчання встановлено, що серед багатьох якостей особистості визначне місце посідає профеійно-педагогічна компетентність, яка набуває особливого значення під час проведення уроків виробничого навчання та організації виробничої практики учнів. Усвідомлення важливої ролі майстра, сприяло посиленню вимог до його підготовки, що спричинило низку організаційно-педагогічних заходів у цьому напрямі. Значну роль у підвищенні рівня компетентності майстрів виробничого навчання відіграло: проведення стажування; організація курсів підвищення кваліфікації; постійно-діючі семінари-практикуми з вивчення нової техніки, прогресивної технології виробництва, методів навчання, методики та організації проведення уроків виробничого навчання; виставки; стимулювання їх до постійної самоосвіти.

Майстри виробничого навчання приділяють багато уваги якості виконання завдань шляхом ретельного контролю, своєчасного виявлення помилок та їх усунення. При цьому сприяють розвитку творчої діяльності учнів.

Завдяки участі у навчально-виробничому процесі саме компетентних майстрів виробничого навчання, які цілеспрямовано реалізовують можливості кожного заняття, використовують власні методики навчання і виховання, більшість учнів їх груп демонструють достатній і високий рівень професійної підготовки та готовності до роботи на виробництві.

З 20 по 22 березня 2013 року проходив заключний ІІІ тур обласного конкурсу «Педагог-новатор-2013». ДПТНЗ «Роменське ВПУ» представляла майстер виробничого навчання ІІ категорії, відмінник освіти України Панченко Антоніна Іванівна.

Антоніна Іванівна вже довгий час працює над питанням «Організація системи роботи майстра виробничого навчання зі здібними та обдарованими учнями», постійно удосконалює методику проведення уроків виробничого навчання. Велику увагу майстер приділяє організації факультативних занять з обдарованими учнями та індивідуальній роботі з дітьми.

Панченко Антоніна Іванівна зі своїми учнями
На фото: майстер виробничого навчання ІІ категорії, відмінник освіти України Панченко Антоніна Іванівна зі своїми учнями

За результатами конкурсу, Антоніну Іванівну відзначили як лауреата конкурсу «Педагог-новатор-2013» у закладах професійно-технічної освіти в номінації «майстер виробничого навчання з професій будівельного профілю» та нагороджено відповідним дипломом.

диплом лауреата
На фото: за участь у конкурсі "Педагог-новатор 2013" Антоніна Панченко була відзначена дипломом лауреата

17 вересня 2012 року відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів професії «кухар». Конкурс проходив в місті Суми.

майстер Роменського ВПУ Ірина Конопленко під час конкурсу професійної майстерності
майстер Роменського ВПУ Ірина Конопленко під час конкурсу професійної майстерності
На фото: майстер Роменського ВПУ Ірина Конопленко під час конкурсу професійної майстерності

Наш навчальний заклад представляла майстер виробничого навчання – Конопленко Ірина Василівна.

Три дня тривала напружена боротьба за звання «кращий» серед майстрів Сумської області. І як результат – майстер ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Конопленко Ірина Василівна зайняла третє місце.

17 жовтня в місті Кролевець пройшов ІІ етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів професії «кравець». ДПТНЗ «Роменське ВПУ» в цьому конкурсі представляла майстер виробничого навчання Гречаник Марія Іванівна, яка перемогла в І етапі конкурсу.

майстер Роменського ВПУ Марія Гречаник під час конкурсу професійної майстерності
На фото: майстер Роменського ВПУ Марія Гречаник під час конкурсу професійної майстерності

На майбутнє основними векторами діяльності роботи є:

 • Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників.
 • Покращення матеріально-технічного забезпечення професійно-практичної підготовки.
 • Покращення стану енергозбереження та економії ресурсів.
 • Покращення стану охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 • Удосконалення системи контролю за навчально-виробничим процесом.

Працевлаштування випускників «Роменського ВПУ»

Головним завданням навчального закладу є підготовка кваліфікованих конкурентоздібних працівників та їх працевлаштування.

Випускникам училища видаються направлення на роботу, оформлені за домовленістю з замовниками на підставі укладених договорів.

Направлення на роботу є підставою для укладання трудового договору між випускником та роботодавцем.

У 2012 році навчальним закладом випущено 220 кваліфікованих робітників, з них:

 • 195 чоловік працевлаштовані за професією;
 • 12 випускників продовжують навчання;
 • 13 чоловік знаходяться у декретній відпустці по догляду за дитиною, яка не досягла 3-х річного віку.

Навчальний заклад продовжує тісно співпрацювати з роботодавцями в плані працевлаштування учнів після закінчення терміну навчання.

учні Роменського ВПУ під час проходження виробничої практики
учні Роменського ВПУ під час проходження виробничої практики
учні Роменського ВПУ під час проходження виробничої практики
На фото: учні Роменського ВПУ під час проходження виробничої практики

Виникає багато питань правового характеру з оформлення документів. З роботодавцями ведеться роз’яснювальна робота.

Гострим питанням залишається працевлаштування дітей-сиріт та забезпечення їх житлом. Багато учнів школи-інтернату продовжують навчання у Роменському ВПУ і забезпечення житлом з належним житлово-побутовими умовами після закінчення терміну навчання – це проблема, яка лягає на навчальний заклад. Питання допомагають вирішувати соціальні партнери.

На початку 2013 року був проведений моніторинг працевлаштування випускників 2011-2012 навчального року.

100% випускників були працевлаштовані навчальним закладом, з них:

 • 89% випускників - працевлаштовані за професіями;
 • 87% випускників - працюють у межах області.

Випускники задоволені отриманою професією. Високий рівень задоволеності складає - 62%, середній - 38%, низький -0%.

Змінили місце роботи -76 випускників, що складає-39%, з них:

 • з причини не задоволення умовами праці – 24 чоловіки;
 • з причини незадоволення заробітною платою – 30 чоловік;
 • з причини вступу до навчальних закладів -15 чоловік;
 • з причини служби у ЗСУ-7 чоловік.

З метою визначення рівня підготовки випускників були опитані 132 керівника підприємств, установ та організацій. 128 роботодавців відповіли, що знання, вміння та навички учнів задовольняють роботодавців повністю, 4 керівника відповіли що потреби відповідають не повною мірою, а саме: випускники підготовлені до роботи, але мало працювали з новітніми матеріалами, які застосовуються на даних підприємствах.

Роботодавці використовують різні засоби адаптації випускників на робочому місці:

 • 34 підприємства закріплюють за випускниками наставників з числа передовиків виробництва;
 • 132 підприємства регулярно виплачують робітникам заробітну плату та приймають систему преміювання;
 • 22 підприємства забезпечують робочі місця випускників новітньою технікою, обладнанням, інструментами.

В 2012-2013 році перед навчальним закладом стоїть завдання з працевлаштування випускників поточного року. Приблизно 87% випускників будуть працевлаштовані на підприємствах, де проходять переддипломну практику.

Робітники навчального закладу тісно співпрацюють з роботодавцями у цьому напрямку.

Стан виконання плану надходжень від виробничої практики за 2012 рік

Виробнича практика – це важлива частина підготовки кваліфікованих робітників.

Організація практики, пошук робочих місць – головна задача майстрів виробничого навчання та завідувачів виробничою практикою, які здійснюють зв’язок ВПУ з підприємствами, організовують підготовку робочих місць на тих базах практики, які забезпечують виконання програм для відповідних кваліфікаційних рівнів, безпечні умови праці практикантів.

З кожним роком все складніше вирішується питання щодо оплати праці учнів під час виробничої практики. Це зумовлено рядом об’єктивних причин:

 • відсутність вакансій;
 • відсутність правового підґрунтя здійснювати грошові виплати учням з ряду професій, де обов’язковою умовою для виконання виробничих завдань є досягнення особою 18 років. Роботи цих професій пов’язані з матеріальною відповідальністю, життям і здоров’ям людини, шкідливими та безпечними умовами праці.

Завідувачі виробничою практикою та майстри виробничого навчання тісно співпрацюють з керівниками підприємств, організацій, установ з питань проходження виробничої практики учнями навчального закладу:

 • вивчають виробничий процес на підприємствах, оснащення та устаткування, організацію робочих місць та праці;
 • ознайомлюються з об’єктами для виконання навчально-виробничих робіт;
 • знайомляться з наставниками практикантів;
 • контролюють завантаження учнів роботами відповідно до вимог навчальної програми;
 • контролюють дотримання учнями норм охорони праці та санітарно-гігієнічних вимог;
 • регулюють питання можливості оплати праці під час практики у кожному окремому випадку.

Співпраця з роботодавцями дає певні результати у вигляді надходжень від виробничої практики на рахунок навчального закладу.

Загальна сума надходжень за 2012 рік становить 213135 грн., що складає 52% від запланованої, з них по відділенням:

 • «Будівництво» - 72848 грн. (38% від запланованої суми по відділенню);
 • «Технологія харчування» - 107997 грн. (62% від запланованої суми по відділенню);
 • «Комп’ютерні технології» - 32290 грн. (73% від запланованої суми по відділенню).

Суми надходжень не відповідають запланованим. Це зумовлено причинами, які були викладені вище , та деякими іншими.

По відділенню «Будівництво» вагома кількість годин виробничої практики згідно навчальних планів припадає на зимовий період, в який дуже важко знайти об’єкт для відпрацювання навчально-виробничих робіт з професій муляр, штукатур, лицювальник - плиточник. Деякі підприємства вимагають постійного знаходження на робочому місці майстра виробничого навчання, але це не можливо, так як учні однієї групи проходять практику на декількох підприємствах. Тому запланована по відділенню сума 190672 грн. виконана на 38%.

Відділення «Технологія харчування торгівельна та кравецька справа» виконало план виробничої діяльності на суму - 173603 грн. Терміни проходження практики груп КК-2 та КК-а, які заплановані навчальними планами у зимовий період, рішенням методичної комісії були перенесені на весняно-літній, що допомогло виконанню плану на 62%. Але залишається практика випускних груп, яка згідно навчальних планів повинна проходити у осінньо-зимовий період. Ще існує вагома причина, яка не сприяє виконанню плану надходжень від виробничої практики. Професії кухар, кондитер, продавець продовольчих та непродовольчих товарів пов’язані з матеріальною відповідальністю, життям та здоров’ям людини. Учні, які не досягли 18 років не можуть виконувати ряд виробничих завдань, цим самим підприємець не має підґрунтя здійснювати грошові виплати.

Відділенням «Інформаційні технології» було заплановано 44116 грн. План надходжень виконаний на 73 %. Це пов’язано з відсутністю фінансів на підприємствах.

На початку 2013 року завідувачі виробничої практики провели роботу по створенню банку даних баз практики. В ході цієї роботи з керівниками підприємств обговорювались питання про можливість проходження виробничої практики відповідно з вимогами навчальних програм, погоджувались програми практик за професіями відповідно з розрядами, обговорювались терміни проходження практики та питання оплати праці учнів за фактично виконаний обсяг робіт.

Банк даних налічує понад 200 назв підприємств, установ, організацій міста, району та області. Основними базами, де учні проходять виробничу практику є підприємства: ТОВ «Екомаркет», ТОВ «Озазис-Центр», ТОВ «Будинок харчування», ТОВ СОЦ «Авангард», мережа магазинів «П’ятірочка», КП «Торговий дім», завод «Кобзаренка», завод Тутковського, ФОП «Манько», ФОП «Мусійко» . ПП фірма «Тандем», Укртелеком, газета «Вісті Роменщини», газета «Новий погляд» та інші. Постійно йде пошук нових робочих місць.

У 2014 році планується:

 • розширити виготовлення асортименту кулінарних страв та кондитерських виробів із застосуванням новітніх технологій, виконання замовлень по обслуговуванню свят;
 • розширити асортимент продовольчих та непродовольчих товарів, які реалізуються в магазині-лабораторії, збільшити об’єми реалізації.

На даний момент укладений договір на виконання робіт з пошиття спецодягу з Роменським міським центром зайнятості.

З метою залучення замовників навчальний заклан планує проводити виставку моделей в етнографічному стилі під час святкових заходів у місті, на ярмарках, семінарах, тощо.

Навчальний заклад тісно спрацює з приватними особами на виготовлення виробів з деревини та металу, які набули попиту на ринку та на виконання зварювальних робіт.

На даний час проводиться ремонт бібліотеки з заміною вікон, стелі, реконструкції стін; ремонт 4-го поверху; ремонт в гуртожитку 2-х кімнат з заміною вікон та утепленням стін, ремонт в кабінеті фельдшера; поточні ремонти приміщень. Всі перелічені ремонти за рахунок зароблених коштів.