Подати заяву для вступу

Емблема МГО Сузір’я

Дата створення: 15.02.2012

Дата реєстрації: 21.03.2012

Адреса: вул. Коржівська, буд. 44, м. Ромни, Сумська область, 42000, е-mail: [email protected]

  Керівник організації:
 • Подоляка Оксана Валентинівна
  Заступники голови:
 • Дівенко Ірина Олександрівна
 • Гайдук Катерина Вікторівна
  Роменська міська молодіжна організація "Сузір’я" об’єднує громадян на основі добровільності та спільності інтересів і здійснює свою діяльність на території міста Ромни відповідно до Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”, чинного законодавства України та Статуту організації. Організація здійснює свої повноваження за принципами :
 • демократизму;
 • законності;
 • гласності;
 • гуманності.

Членом організації може бути особа віком з 14 до 35 років, яка бажає вступити в організацію і погоджується зі статутною метою й завданнями організації і уособлює моральні цінності: чесність, порядність, відповідальність. Особи старшого віку можуть вступати в організацію, якщо їхня загальна кількість не перевищує 1/3 загальної кількості.

Організація створена на базі ДПТНЗ “Роменське вище професійне училище” і за підтримки його керівництва. На даний час членами організації є найбільш активні учні ДПТНЗ “Роменське вище професійне училище”, члени його Учнівської ради: Матвієнко Олексій, Шебедя Антон, Олексенко Галина, Покась Аліна, Шекеря Анастасія, Дмітрієв Юрій, Пироганич Діана, Коваленко Анастасія, Філін Сергій, Горобець Денис та інші, а також молоді педагогічні працівники училища – І.В. Гулак, І. І. Пархоменко, В. В. Кревсун, А. М. Король, В. В. Рибкіна, І. Г. Чепурко, Д. С. Микитенко, О. С. Терещенко, Ж. П. Таратун.

Місія організації – підвищення якості життя населення. Досягнення своєї місії організація розглядає в нерозривному зв’язку з духовним, соціальним і економічним розвитком, екологічною безпекою регіону і згодою в громадянському житті. Організація готова до співпраці з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, профспілками, ветеранськими, молодіжними, іншими громадськими та благодійними організаціями, які прагнуть до гуманних, демократичних перетворень у країні.

Основною метою діяльності організації є розвиток творчих здібностей обдарованої молоді, збереження й примноження історико-культурної спадщини м. Ромни, сприяння розширенню світогляду молоді, можливості участі молоді у всеукраїнських процесах розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні, підвищення правової, політичної, духовної культури молоді, сприяння реалізації наукового, творчого, політичного, організаційного та іншого потенціалу молодих людей, сприяння створенню умов для організованого дозвілля та спілкування, захист законних соціальних, економічних, культурних інтересів молодих людей.

  Серед завдань організації можна виділити наступні:
 • представлення і захист законних інтересів усієї молоді та законних інтересів своїх членів у встановленому чинним законодавством порядку в державних та громадських органах, внесення пропозицій до органів влади та управління, сприяння вирішенню соціальних проблем;
 • всебічна підтримка молодих людей в розробці та здійсненні прогресивних, інноваційних ідей у всіх галузях людської діяльності;
 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на розвиток організацій громадянського суспільства;
 • встановлення зв’язків та активна співпраця з іншими молодіжними та громадськими організаціями з питань створення умов для максимальної самореалізації молоді у соціально-економічному, політичному, культурному житті суспільства;
 • сприяння розвитку та підтримка соціального партнерства;
 • формування досвіду спільної міжнародної, гуманітарної, політичної, культурної, ділової діяльності молоді;
 • сприяння обміну досвідом між громадськими організаціями України та зарубіжжя.
  З метою виконання своїх статутних завдань, організація має наміри та планує:
 • активно сприяти розвитку громадянського суспільства;
 • сприяти розвитку гендерної демократії в суспільстві і закріпленню принципів рівності жінок і чоловіків, забезпеченню рівних прав та можливостей;
 • брати участь у дослідженні і розробці соціально-економічних, правових, екологічних, оздоровчих та просвітницьких програм;
 • сприяти розвитку волонтерського руху в Україні з метою розвитку громадянської самосвідомості і активності;
 • сприяти культурному розвитку, розвитку народної творчості, відновленню українських традицій, звичаїв, підвищенню культурного потенціалу членів організації та суспільства в цілому;
 • проводити інформаційно-просвітницьку і реабілітаційну діяльність в сфері попередження насильства і торгівлі людьми, профілактики правопорушень, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, впровадження принципів здорового способу життя, збереження репродуктивного та статевого здоров’я, вирішення питань планування сім’ї, відповідального батьківства;
 • створити консультативний пункт для надання інформаційної, соціальної, психологічної допомоги населенню, головним чином – особам, які опинилися в кризовій життєвій ситуації;
 • проводити широке коло заходів у взаємодії з громадськими, державними, приватними установами, організаціями та окремими громадянами;
 • сприяти формуванню громадської думки шляхом виступів у ЗМІ, публікацій та агітаційної діяльності;
 • залучити членів організації та інших громадських організацій до активного співробітництва з закордонним і міжнародним громадським рухом, до підготовки і реалізації міжнародних проектів і програм;
 • організувати та провести конкурси, фестивалі, змагання та інші культурно-масові заходи з метою сприяння розширенню світогляду молоді України;
 • налагодити міжнародні зв’язки між молоддю України та різних країн.
Запрошуємо до співпраці інші реально діючі громадські організації, які зацікавлені в розвитку громадянського суспільства в Ромнах!