Подати заяву для вступу


Публічна інформація

ДПТНЗ "Роменське вище професійне училище" є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації та молодших спеціалістів.

Навчальний заклад діє на основі Статуту та здійснює освітню діяльність відповідно до ліцензій, інших документів, що засвідчують його право і належний рівень надання освітніх та інших послуг.

 • СТАТУТ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "РОМЕНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ"


 • Ліцензії на впровадження освітньої діяльності:

 • Сертифікати про акредитацію
 • Свідоцтва та інші документи, що засвідчують право навчального закладу надавати освітні та інші послуги
 • Витяг з рішення Акредитаційної комісії
 • Свідоцтво про атестацію РД №045610 від 10.07.2017, додатки 015143, 015144


 • Мова освітнього процесу: українська  Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

  Значок WORD Анкета визначення доступності будівель із урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення (МГН)

  Значок WORD Умови доступності для осіб з особливими потребами  Кадровий склад закладу освіти:

  Значок WORD Адміністрація навчального закладу

  Значок WORD Викладачі загальноосвітніх предметів

  Значок WORD Викладачі професійно-теоретичної підготовки

  Значок WORD Майстри виробничого навчання

  Значок WORD Інші педагогічні працівники  Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення: вакантних посад в ДПТНЗ "Роменське ВПУ" на даний момент не має.  Наявність гуртожитків та вільних місць у них: на території Роменського ВПУ знаходиться гуртожиток, в якому проживають учні навчального закладу. Проживанння в гуртожитку для учнів училища - безкоштовне.  Структура та органи управління закладу:

 • Структура управління ДПТНЗ "Роменське ВПУ"