Подати заяву для вступу

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підготовку фахівців зі спеціальності “Товарознавство та комерційна діяльність” ДПТНЗ «Роменське ВПУ» здійснює з 1998 року на базі спеціальності «Продавець».

Фото 1. 02.08.2017
На фото: робота учнів Роменського ВПУ у відділі культурно-побутових товарів збагачує їх професійними знаннями, допомагає вивчити сучасний асортимент складно-технічних товарів

Інноваційні технології підготовки фахівців - це запорука конкурентноспроможності випускників даної спеціальності, де основним завданням є формування вміння працювати в команді, проектно мислити, мати аналітичні здібності, комунікативні компетенції, бути толерантним і здатним до самонавчання, що й забезпечує успішність професійного і кар`єрного росту студентської молоді.

Фото 2. 02.08.2017
На фото: знання текстильних товарів допоможе бути успішним в професії

Висока якість освіти та послуг із даної спеціальності гарантує підготовку конкурентноспроможних фахівців, що вміють застосовувати інноваційні технології навчання. Викладачі училища проводять активну науково-дослідну роботу зі студентами. В процесі навчання студенти беруть участь у проведенні різних конкурсів, конференціях, семінарах, аукціонах. Набуті знання вони з успіхом застосовують у практичній діяльності. Майбутні товарознавці вчаться визначати якість товарів. Вони за лічені хвилини відрізнять якісну продукцію від підробки.

Фото 3. 02.08.2017
На фото: уміти презентувати товар, знати споживні властивості – це ті професійні навички, які потрібні сучасному товарознавцю
Фото 4. 02.08.2017
На фото: вміння презентувати товари - одна із якостей професійної майстерності товарознавця

Товарознавець упевнено себе почуває в будь-якій лабораторії, знає вимоги стандартів, може визначити ґатунок продукції, визначити її склад, перевірити настільки безпечна продукція.

Фото 5. 02.08.2017
На фото: досконалі знання сучасної техніки - це залог успіху майбутнього товарознавця-комерсанта
Фото 6. 02.08.2017
На фото: уміння орієнтуватися в сучасному дизайні, вміти дати вичерпну характеристику сучасним товарам - все це пригодиться майбутнім товарознавцям в професійній діяльності

А для цього потрібно бути і фізиком, і хіміком, і мікробіологом. Проте і цього замало, щоб знати товари. Необхідно вивчати ринок, знати потреби покупців, знатися на сучасній моді, вміти організовувати торгівлю, вести переговори, володіти основами маркетингу, естетики, соціології, психології та інше. Завдяки цим знанням хороший товарознавець завжди зробить доречну пропозицію покупцям, умітиме працювати з постачальниками. Товарознавець – комерсант - це ще і організатор, який здатен вирішувати питання, що постійно виникають у процесі роботи. Всі необхідні для професійної діяльності знання студенти отримують у процесі навчання.

Фото 7. 02.08.2017
На фото: товарознавець - це ще і менеджер, й організатор, а знання сучасних комп'ютерних технологій допоможуть бути успішними в бізнесі

Після одержання спеціальності «Товарознавець–комерсант» випускники мають право вступити до університету на третій курс навчання для отримання вищої освіти за фахом.

Значок WORD Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

Значок WORD Прогама навчальної дисципліни Обладнання підприємств торгівлі

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Бухгалтерський облік

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Ведення малого бізнесу

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Економіка тоговельного підприємства

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Електронна комерція (предмет за вибором)

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Етика бізнесу

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Логістика

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Організація торгово-технологічного процесу

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Основи маркетингу

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Основи менеджменту

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Основи охорони праці

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Основи психології

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Основи стандартизації, метрології та управління якістю

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Основи торговельного підприємництва

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Охорона праці в галузі

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Товарознавство

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Торгівельна реклама

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Чинники успішного працевлаштування за фахом

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Основи етики та естетики

Значок WORD Технологічна практика