Подати заяву для вступу

Обласний конкурс-огляд кабінетів професійно-теоретичної підготовки з опоряджувальних робіт

Кабінет професійно-теоретичної підготовки з опоряджувальних робіт Роменського ВПУ є центром навчальної, науково-методичної роботи з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів для будівельної галузі. Керівництво роботою кабінетом здійснює досвідчений педагог, викладач вищої категорії Новак Олександра Іванівна.

Фото 1.Обласний  конкурс-огляд кабінетів

Новак О.І. під час підготовки матеріалів на конкурс-огляд кабінету професійно-теоретичної підготовки з опоряджувальних робіт


Основною метою діяльності кабінету опоряджувальних робіт є створення відповідних умов навчання й організації системної планомірної колективної та індивідуальної діяльності учнів, спрямованої на отримання грунтовних знань, умінь і навичок та особистісний розвиток вихованців.

Фото 2.Обласний  конкурс-огляд кабінетів

Кабінет професійно-теоретичної підготовки з опоряджувальних робіт


Важливим напрямком роботи, яку планує та координує завідувач кабінетом, голова методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання будівельних професій Новак О.І., є здійснення науково-дослідницької, експериментальної діяльності з удосконалення змісту освіти, впровадження у навчальний процес інноваційних технологій.

Свідченням ефективної діяльності викладача є участь у 2002 -2006 роках у складі творчої групи Всеукраїнського експериментального педагогічного майданчика з теми «Розробка, апробація та впровадження державних стандартів для підготовки фахівців будівельного профілю з напряму «Будівництво» за ступеневою системою навчання», результатом роботи якої стало затвердження державних стандартів ПТО за професіями «муляр», «штукатур», за якими здіснюють підготовку заклади ПТО України.

Фото 3.Обласний  конкурс-огляд кабінетів

Консультація учнів перед уроком


Як голова методичної комісії Новак О.І. спрямовує творчу діяльність педпрацівників на створення сучасного комплексно-методичного забезпечення професій, на пошук шляхів удосконалення змісту, форм і методів навчально-виробничого процесу. Викладач ефективно працює над розробкою дидактичних засобів, електронних навчальних систем із предметів «Технологія кам’яних робіт», «Технологія штукатурних робіт», впровадженням у навчальний процес сучасних будівельних технологій та матеріалів.

Фото 4.Обласний  конкурс-огляд кабінетів

Творча атмосфера на уроці – це запорука успіху


Фото 7.Обласний  конкурс-огляд кабінетів

Теорія завжди поєднується з практикою


За плідну науково-дослідницьку, методичну, навчальну діяльність Новак О.І. неодноразово нагороджувалася Почесними Грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Грамотою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, дипломами обласного управління освіти, має звання «Відмінник освіти».

У 2011-2012 рр. Новак О.І. представляла документи для участі у обласному конкурсі кабінетів професійно-теоретичної підготовки з опоряджувальних робіт, який проходив у декілька етапів. Робота кабінету опоряджувальних робіт спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності викладачів, майстрів, створення належних умов для ефективної організації навчально-виховного процесу вивчення предметів, розвиток творчого потенціалу учнів відділення «Будівництво».

Фото 5.Обласний  конкурс-огляд кабінетів

Під час перерви з’являється безліч питань


Журі конкурсу мало змогу ознайомитися з пакетами документів за предметами, планами роботи кабінету, методичними напрацюваннями викладача, впровадженням робочих зошитів для учнів, які постійно знаходять своє місце на всіх виставках комплексно-методичного забезпечення та вивчаються педагогічними працівниками інших навчальних закладів.

За результатом роботи кабінету опоряджувальних робіт Новак Олександра Іванівна посіла ІІ місце в обласному конкурсі-огляді. За умовами конкурсу переможець ІІ місця отримує від організаційного комітету диплом управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та цінний подарунок.

Перемогу отримувати не просто, адже попереду кропітка робота над удосконаленням організації навчально-виховного процесу, підвищенням ефективності професійної діяльності викладача.

Фото 6.Обласний  конкурс-огляд кабінетів

Контрольна робота – важливий інструмент підвищення якості навчання учнівН.Г.Міщенко

Завідувач відділення «Будівництво»