Подати заяву для вступу

День цивільного захисту

28 квітня 2016 року був проведений «День цивільного захисту» та комплексне об’єктове тренування.

Основною метою «Дня цивільного захисту» та комплексного об’єктового навчання були:

- досягнення узгодження в роботі керівного складу, командно-начальницького і особового складу формувань, педагогічного складу, учнів і навчального закладу як об’єкта цивільного захисту в цілому щодо виконання заходів запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру.

Фото 02.05.2016
Евакуація учасників навчально-виховного процесу

Основними завданнями «Дня цивільного захисту»» та комплексного об’єктового тренування були:

- для керівного складу цивільного захисту:

- удосконалення методів узагальнення і аналізу даних про обстановку, яка виникає під час НС;

- надання практики з оперативної розробки обґрунтованих пропозицій для прийняття рішень;

- навчання щодо практичного прийняття найбільш доцільних рішень згідно обстановки, яка склалася;

- вміння своєчасно доводити завдання до виконавців і здійснювати контроль за його виконанням;

- практичне вивчення прийомів і способів проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

Фото 02.05.2016
Фото 02.05.2016
Доповідь голови евакуаційної комісії Радчук Н.А. начальнику цивільного захисту Помарану П.І.
Фото 02.05.2016
Евакуація умовного потерпілого з навчального корпусу
Фото 02.05.2016
Наданням першої медичної допомоги потерпілому

- для командно-начальницького і особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ:

- практична перевірка реальності планів приведення формувань в готовність до дій за призначенням;

- формування практичних навичок під час виконання завдань за призначенням;

- для робітників навчального закладу, які не входять до формувань:

- відпрацювання питань Програми загальної підготовки населення до дій у НС, порядку дій персоналу згідно плану основних заходів під час загрози та виникнення НС, які прогнозуються;

- формування практичних навичок під час дій за командами, розпорядженнями, сигналами оповіщеннями ЦЗ;

- участь у проведенні комплексу робіт щодо ліквідації наслідків НС, евакуаційних, протипожежних та медико-санітарних заходів;

- для учнів навчального закладу:

- розвиток вмінь, навичок грамотно та чітко діяти у різних НС щодо захисту здоров’я та життя;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок щодо захисту від наслідків НС;

- тренування щодо виконання нормативів з використання засобів індивідуального захисту;

- виховання впевненості у ефективності заходів, які реалізуються Єдиною державною системою запобігання і реагування на НС;

- постійній готовності до виконання завдань ЦЗ і безпечної життєдіяльності.

Фото 02.05.2016
Ознайомлення з обладнанням, спеціальною технікою, рятувальним спорядженням
Фото 02.05.2016
Фото 02.05.2016
Фото 02.05.2016
Фото 02.05.2016
Фото 02.05.2016
Фото 02.05.2016
Фото 02.05.2016
Фото 02.05.2016
Фото 02.05.2016

Протягом «Дня ЦЗ» та комплексного об’єктового тренування з постійним складом і учнями відпрацьовані:

- заходи щодо запобігання травматизму та порушень вимог безпеки у період тренування:

- дії за сигналом «Увага всім!» із залученням засобів училищного зв’язку;

- дії щодо вимкнення загального електропостачання;

- евакуація всіх учасників навчально-виховного процесу;

- тренувальні дії особового складу невоєнізованих формувань на фоні ситуаційного завдання щодо виявлення умовного постраждалого;

- вміння користуватися засобами індивідуального захисту, здійснюючи рятувальні операції;

- приведення в готовність санітарного поста з наданням первинної медичної допомоги постраждалому;

- дії ланки охорони громадського порядку в умовах виявлення підозрілих пожежно-небезпечних предметів;

- дії ланки пожежогасіння під час ліквідації осередку імітованого виникнення вогнища;

- спільні заходи з оперативно-рятувальною службою Роменського міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС, міськрайвідділом УДСНС щодо ознайомлення учасників заходу з обладнанням, спеціальною технікою, рятувальним спорядженням, порядком евакуації потерпілого з покрівлі 5-ти поверхової будівлі гуртожитку, роботою кінологів при виявленні небезпечних предметів, першочерговими діями при пожежі.

Фото 02.05.2016
Дії ланки пожежогасіння під час ліквідації осередку імітованого виникнення вогнища
Фото 02.05.2016
Робота кінолога при виявленні небезпечних предметів
Фото 02.05.2016

Загальні висновки:

- поставлені навчальні завдання та заплановані заходи відпрацьовані в повному обсязі згідно плану проведення «Дня ЦЗ»- та комплексних об’єктових тренувань;

- всі учасники дотримувалися правил безпеки;

- дії невоєнізованих формувань були чіткі й злагоджені, дозволяють успішно виконувати поставленні задачі.

Фото 02.05.2016
Евакуація потерпілого з покрівлі 5-ти поверхової будівлі гуртожитку
Фото 02.05.2016