Подати заяву для вступу

Експериментально-дослідницька робота

Зміна практичних завдань, які мають вирішувати ПТНЗ, спонукала колектив державного професійно-технічного закладу «Роменське вище професійне училище» за наукового супроводу фахівців Інституту професійно-технічної освіти НАПН України розпочати дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні основи управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки», спрямовану на вдосконалення структури і змісту управління училищем. Застосування нових підходів в управлінні професійно-технічним навчальним закладом покликане забезпечити підвищення мобільності ПТНЗ, його здатності своєчасно і адекватно реагувати на постійно змінюваний попит на регіональному ринку праці та ринку освітніх послуг. Реалізація завдань управлінської діяльності в умовах ринкової економіки спонукала до запровадження маркетингового управління професійно-технічним навчальним закладом шляхом використання маркетингових підходів, методів та інструментів управління.

Фото 01. 07.02.2016

Метою дослідно-експериментальної роботи було визначено теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних основ управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки.

У ході дослідження опрацьовано та здійснено аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду організації системи управління у професійно-технічних навчальних закладах, використання сучасних технологій, форм і методів управлінської діяльності. Аналіз наукової літератури й дисертаційних досліджень свідчить про посилення уваги науковців до організації системи управління у ПТНЗ в умовах ринку, зокрема через упровадження механізмів освітнього маркетингу.

Поточні результати дослідно-експериментальної роботи було обговорено в ході науково-практичного семінару за темою «Маркетингова служба як інструмент оптимізації управління ПТНЗ в умовах ринкової економіки», який відбувся у вересні 2013 року на базі Роменського ВПУ. До уваги присутніх було запропоновано проект Положення про маркетингову службу професійно-технічного навчального закладу.

Творчою групою педпрацівників здійснювалась експериментальна перевірка ефективності організаційної структури маркетингової служби ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище», відпрацьовувалися механізми її діяльності. Отримані результати знайшли своє відображення у методичних рекомендаціях з формування та організації діяльності маркетингової служби ПТНЗ, методичних рекомендаціях з організації профорієнтаційної роботи у закладах професійно-технічної освіти.

Результати, отримані на формувальному етапі дослідно-експериментальної роботи, висвітлено у статтях за темою дослідження: «Складові підвищення економічної ефективності закладів професійно-технічної освіти в умовах ринку», «Маркетингове управління ПТНЗ як об’єктивна необхідність в умовах ринкової економіки: результати експерименту».

З метою упровадження маркетингового управління у професійно-технічних навчальних закладах області, Навчально-методичним центром ПТО у Сумській області визначено навчальні заклади, в яких з вересня 2015 року розпочато апробацію моделі маркетингового управління ПТНЗ.

За підсумками дослідно-експериментальної роботи підготовлено статтю «Маркетингове управління ПТНЗ у сучасних умовах» та методичний посібник «Маркетингове управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки».

Матеріали роботи: "Методичні рекомендації щодо організації діяльності маркетингової служби у ПТНЗ" можна переглянути за посиланням http://lib.iitta.gov.ua/26709/