Подати заяву для вступу

Засідання методичної комісії класних керівників

9 вересня відбулося перше засідання методичної комісії класних керівників.

Заступник директора з виховної роботи Прокопенко Тетяна Іванівна зазначила, що аналіз виховної діяльності класних керівників свідчить про результативність супроводу впровадження новацій у виховний процес, який забезпечує достатній рівень інноваційного потенціалу учнів.

Фото 01. 09.09.2015
Фото 02. 09.09.2015
На фото: під час засідання методичної комісії класних керівників

Виховання покоління, на долю якого ляже складне завдання розбудови нової незалежної, демократичної Україні, потребує оновлення широкого спектра проблем, пов’язаних з формуванням світоглядних орієнтацій особистості, розвитком її свідомості, самостійності, активності. А тому система освіти і виховання на всіх її ступенях має ставити за мету формування особистості, яка усвідомлює свою належність до роду, етносу, краю, держави, особистості здорової і багатої фізично і духовно.

Прокопенко Тетяна Іванівна представила нову голову методичної комісії класних керівників - Аллу Анатоліївну Сененко, яка зазначила, що роботу у цьому році буде направлена на формування в учнівських колективах престижності праці, підвищення ролі робітничих професій, розуміння їхнього значення в особистісному розвитку та місце у соціально-економічному розвитку держави, а також розвиток творчих можливостей і здібностей учнів та їх орієнтація на здоровий спосіб життя.

Фото 03. 09.09.2015
На фото: Голова методичної комісії класних керівників Сененко Алла Анатоліївна