Подати заяву для вступу

Звіт директора ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Помарана П.І. щодо виконання програми розвитку училища за 2014-2015 н.р.

І. Вступ

Робота колективу училища у 2014-2015 навчальному році була підпорядкована головні меті: підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних робітників і спеціалістів. Навчально-виробничий процес впроваджувався відповідно до Річного плану роботи Роменського ВПУ на 2014-2015 навчальний рік, який був розглянутий на засіданні педагогічної ради училища, протокол № 8 від 29 серпня 2014р. та затверджений директором училища.

Діяльність навчального закладу здійснювалась у відповідності з Конституцією та законами України “Про освіту”, “Про профтехосвіту”, “Положення про ВПУ“, наказом МОН України «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах», іншими наказами і рекомендаціями Міністерства освіти і науки, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Статуту училища, а також згідно інструктивно-методичних рекомендацій державних органів влади.

У навчальному закладі працює 118 осіб, з них 69 педагогічних працівників.

На 2014-2015 н.р. училищу був встановлений план державного замовлення кваліфікованих робітників – 200 чол. та молодших спеціалістів – 45 чол., фактично набрано 203 учнів кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів – 45 учнів, що становить 101%.

На початок 2014-2015 навчального року загальний контингент учнів складав 667 учнів.

Прогнозований контингент на 2015-2016 н. р. становить – 675 учнів, із них:

- перехідний контингент – 455 учнів;

- новий набір – 220 учнів.

Колектив училища в цілому виконав поставлені завдання, відображені в Річному плані роботи Роменського ВПУ на 2014-2015 навчальний рік.

ІІ. Навчально-виробнича діяльність

Всі професії, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів, забезпечені кваліфікаційними та освітньо-кваліфікаційними характеристиками, пакетами комплексно-методичного забезпечення професій відповідно до кожного розряду. Переліки навчально-виробничих робіт розробляються в розрізі семестрів і визначають ті роботи, які учні виконують з метою оволодіння вміннями, навичками, що і передбачено програмою виробничого навчання.

В майстернях, лабораторіях створені належні умови для повноцінного виконання робочих навчальних планів і програм. Постійно здійснюється поповнення основними засобами навчання, матеріалами, сировиною, засобами індивідуального та колективного захисту, спецодягом. Робочі місця учнів та майстрів виробничого навчання відповідають вимогам виробничої культури і технічної естетики. Санітарний стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

В майстернях та лабораторіях училища проводяться заходи з енергозбереження та економії ресурсів. Проведена заміна окремих віконних блоків на теплозберігаючі склопакети, поступово йде заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі.

Завдяки участі у навчально-виробничому процесі компетентних майстрів виробничого навчання, які цілеспрямовано реалізовують можливості кожного заняття, використовують власні методики навчання і виховання, більшість учнів їх груп демонструють достатній і високий рівень професійної підготовки та готовності до роботи на виробництві.

Працевлаштування випускників ДПТНЗ «Роменське ВПУ»

У 2014 році училище здійснило випуск 259-ти учнів, в тому числі молодших спеціалістів – 30 чол., а саме:

- 173 чоловіки працевлаштовані (за професією - 93%);

- 72 чоловіки з числа випускників продовжили навчання, в т.ч. 69 випускників навчається в нашому навчальному закладі; 3 чоловіки стали студентами ВНЗ;

- 11 випускників знаходяться у відпустці по догляду за дитиною;

- 1 чоловік призваний до Збройних Сил України.

На підприємствах міст Сумської області працевлаштовані – 60% від загальної кількості працевлаштованих випускників, на підприємствах сільської місцевості – 28%, за межами Сумської області - 12%.

За результатами моніторингу щодо працевлаштування випускників маємо наступні результати:

-високий рівень задоволеності складає – 68,7%,

-середній – 31,3%,

-низький -0%.

Змінили місце роботи – 56 випускників, що складає - 32% від загальної кількості, з них:

-з причини не задоволення умовами праці - 15 чоловік;

-з причини незадоволення заробітною платою - 29 чоловіки;

-з причини вступу до навчальних закладів -8 чоловік;

-з причини служби у ЗСУ- 3 чоловіки.

Стан виконання плану надходжень від виробничої практики

В 2014 році 210 підприємств забезпечили робочі місця учням училища для проходження практики.

За роботи, виконані учнями у період виробничої практики протягом року надійшло 133 тисячі 460 гривень в т. ч.: на спец. рахунок –14 тис. 947 грн., на спонсорський - 118 тис. 513 грн., які спрямовуються на розвиток та удосконалення навчально-технічної бази училища.

Протягом року проведена робота зі створення банку даних баз практики. В ході цієї роботи з керівниками підприємств обговорювались питання про можливість проходження виробничої практики відповідно з вимогами навчальних програм, погоджувались програми практик за професіями відповідно з розрядами, обговорювались терміни проходження практики та питання оплати праці за фактично виконаний обсяг робіт. Банк даних налічує понад 200 назв підприємств, установ, організацій міста, району та області.

Постійно здійснюється пошук нових робочих місць. Укладаються угоди.

Виробнича діяльність

Під час проведення виробничого навчання в майстернях та лабораторіях, де створені всі умови для виконання плану виробничої діяльності, учнями училища виготовлялась продукція по замовленню та для власних потреб відповідно до професій.

Лабораторія будівельних матеріалів. Майстерня столярної, механічної – виготовлення вуликів, фугування та обстругування брусів та дошки, виготовлення каркасів віконних та дверних блоків, рейок, держаків на лопати, піддонів, ящиків для зберігання інвентарю, вішалок для одягу, штахетних огорож, улаштування каркасу підвісної стелі, улаштування каркасів під гіпсокартонне облицювання, облицювання поверхонь гіпсокартонними листами.

Лабораторія обладнання електричного зварювання плавленням. Майстерня електрогазозварювальна, слюсарна – технічне обслуговування та ремонт автомобілів, поточний ремонт мережі водопостачання та теплопостачання, виготовлення деталей згідно заданих розмірів, виготовлення лавочок, гойдалок, решіток, виготовлення та ремонт кузовів автомобіля, заміна пасків системи охолодження і системи живлення, заміна охолоджуючої рідини.

Фото 01. 29.06.2015
Фото 02. 29.06.2015
Фото 03. 29.06.2015

Лабораторія будівельних матеріалів з професії «муляр», «штукатур», «лицювальник – плиточник». Майстерня кам’яних та штукатурних робіт – мурування стін і перегородок із цегли, ремонт облицьованих поверхонь, ремонт штукатурки, облицювання стін цеглою, плиткою, улаштування стяжки з цементного розчину, штукатурення поверхонь.

Фото 04. 29.06.2015
Фото 05. 29.06.2015

Кухня - лабораторія з дегустаційним залом №1, №2 – надання послуг з обслуговування свят, виготовлення кулінарних та кондитерських виробів: пиріжків, тортів, тістечок, салатів, желе, рулетів, булочок, вареників, страв з риби, м’яса, овочів, морепродуктів.

Фото 06. 29.06.2015
Фото 07. 29.06.2015

Лабораторія конструювання та моделювання одягу. Швейна майстерня – пошиття спецодягу, комплектів постільної та столової білизни, сорочок, надання послуг з розкрою та обметування швейних виробів, виготовлення легкого жіночого одягу, чоловічих сорочок, поясних швейних виробів, ремонт одягу.

Фото 08. 29.06.2015
Фото 09. 29.06.2015
Фото 10. 29.06.2015

Магазин-майстерня – здійснює реалізацію чаю, кави, соків, канцтоварів, засобів гігієни, безалкогольних напоїв, морозива, цукерок, печива, виробів майстерень та лабораторій закладу.

Фото 11. 29.06.2015

Лабораторія технологій комп’ютерної обробки інформації. Лабораторія комп’ютерних мереж, програмного забезпечення – ксерокопіювання, набір та друкування тексту, послуги з користування мережею Інтернет, сканування, виготовлення бланків, заправка картриджів, ламінування та брошурування.

Фото 12. 29.06.2015
Фото 13. 29.06.2015

Протягом 2014 року було виконано та реалізовано виробів та товару на суму 443,5 тис. грн.

У 2015-2016 навчальному році планується розширення асортименту виробів електрозварювальної майстерні, надання нових видів послуг майстерні ремонту автомобілів, кам’яних робіт.

Зміцнення матеріальної бази

Зусилля працівників навчального закладу були спрямовані на підвищення рівня комфорту, безпеки праці, забезпечення належних умов для навчання учнів. Великий обсяг робіт проведено з ремонту навчально-матеріальної бази учнями, майстрами виробничого навчання та іншими працівниками закладу.

Зокрема виконані наступні види робіт:

Ремонтні роботи коридору четвертого поверху учбово-побутового корпусу:

- улаштування підвісної стелі;

- заміна віконних блоків;

- закладання ніш цеглою;

- ремонт системи опалення;

- заміна системи енергозабезпечення;

- улаштування панелей з ламінату, пластику;

- опоряджувальні роботи.

Фото 14. 29.06.2015
Фото 15. 29.06.2015
Фото 16. 29.06.2015

Ремонтні роботи вестибюлю та коридору першого поверху учбово-побутового корпусу:

- зняття старого покриття;

- ремонт системи опалення;

- заміна системи енергозабезпечення;

- заміна дверних блоків;

- улаштування підвісної стелі;

- улаштування стін із ламінату, пластику;

- опоряджувальні роботи.

Фото 17. 29.06.2015
Фото 18. 29.06.2015
Фото 19. 29.06.2015
Фото 20. 29.06.2015

Улаштування душових кабін, санітарних вузлів у гуртожитку:

- заміна віконних, дверних блоків;

- улаштування цегляних та гіпсокартонних перегородок;

- улаштування пластику на стелю;

- заміна системи енергозабезпечення;

- штукатурні роботи;

- ремонт мережі теплопостачання;

- улаштування санітарно-технічного обладнання.

Фото 21. 29.06.2015
Фото 22. 29.06.2015

Кімнати гуртожитку:

- заміна віконних, дверних блоків;

- облицювання стелі гіпсокартоном ;

- ремонт мережі тепло-, електропостачання;

- опоряджувальні роботи.

Фото 23. 29.06.2015

Ремонтні роботи санітарного вузла першого поверху учбово-побутового корпусу:

- зняття старого покриття;

- улаштування цегляних та гіпсокартонних перегородок;

- ремонт системи опалення, водопостачання;

- улаштування витяжної системи;

- заміна системи енергозабезпечення;

- влаштування стяжки;

- штукатурні роботи;

- облицювання стін, підлоги плиткою;

- заміна дверних блоків;

- улаштування натяжної стелі;

- опоряджувальні роботи.

Фото 24. 29.06.2015
Фото 25. 29.06.2015
Фото 26. 29.06.2015
Фото 27. 29.06.2015
Фото 28. 29.06.2015
Фото 29. 29.06.2015
Фото 30. 29.06.2015

Фарбування огорожі:

Фото 31. 29.06.2015
Фото 32. 29.06.2015

Роздягальня спортивного залу:

- зняття старого покриття облицювання;

- заміна сантехнічного обладнання;

- облицювання стін, підлоги плиткою.

Улаштування теплоізоляції стін учбового корпусу:

Фото 33. 29.06.2015
Фото 34. 29.06.2015

Майстерня з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин:

- заміна віконних, дверних блоків;

- улаштування підвісної стелі;

- улаштування панелей з МДФ;

- заміна системи енергозабезпечення;

- улаштування системи вентиляції;

- опоряджувальні роботи.

Фото 35. 29.06.2015

Кабінет географії:

- заміна віконних блоків;

- зняття старого покриття;

- улаштування підвісної стелі;

- ремонт системи опалення;

- заміна системи енергозабезпечення;

- ремонт укосів, шпаклювання стін, обклеювання стін шпалерами.

Фото 36. 29.06.2015

Вестибюль третього поверху учбово-побутового корпусу:

- улаштування підвісної стелі;

- улаштування стін із ламінату, пластику

Фото 37. 29.06.2015
Фото 38. 29.06.2015

Ремонт покрівлі входу у підвал гуртожитку:

- заміна дерев’яної конструкції покрівлі;

- кам’яні роботи;

- влаштування покриття із металу.

Фото 39. 29.06.2015

Продовжується робота над благоустроєм території навчального закладу.

Фото 40. 29.06.2015
Фото 41. 29.06.2015

Найбільш активні учні, які брали участь у зміцненні матеріально-технічної бази: Бойко Євгенія, Горошко Віталій, Жолобко Максим, Ігнатишин Олександр, Синенко Галина, Цупко Анастасія (група МШП-2), Воронов Олександр, Грінченко Олександр, Годун Сергій (група МШП-1), Гайдай Вячеслав, Жгир Володимир, Коплик Сергій, Міщенко Вячеслав, Ротенко Віталій, Хуторний Сергій (група БС-4).

ІІ. Навчально-виховна діяльність

Виховна робота в училищі проводилася згідно річного плану за напрямками: правове та превентивне виховання, громадянське виховання, національно-патріотичне виховання, морально-етичне виховання, трудове виховання, екологічне виховання, естетичне виховання, родинно-сімейне виховання, виховання здорового способу життя.

Фото 42. 29.06.2015

В основу виховної системи Роменського вищого професійно-технічного училища покладені принципи системності та послідовності, модель виховної роботи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом.

Для забезпечення ефективної реалізації завдань виховання молоді в училищі був складений план роботи на навчальний рік, який містив:

- планування та організаційні заходи;

- виховну робота з учнями училища;

- роботу практичного психолога та соціального педагога;

- роботу гуртків та секцій;

- роботу методичної комісії класних керівників;

- заходи контролю за ефективністю виховного процесу.

Аналізуючи виконання запланованих заходів слід відмітити, що в них закладені всі найважливіші питання життєдіяльності учнівського та педагогічного колективу на 2014-2015 н.р. і в переважній більшості ці плани були виконані. У змісті планів висвітлені питання роботи з учнями пільгового контингенту та учнів, які перебувають на обліку в училищі та інших службах міста.

Класними керівниками проведено заходи з організації роботи органів учнівського самоврядування груп. За сприяння практичного психолога складені психолого-педагогічні характеристики груп та окремих учнів, визначено коло питань щодо методики виховання для обговорення під час проведення засідань методичного об’єднання класних керівників, органів учнівського самоврядування та батьківських зборів.

З метою національно - патріотичного виховання учнів здійснено оформлення експозиції у музеї бойової слави «Нові часи - нові герої», присвяченої учасникам АТО та експозиції в холі третього поверху «Слава Україні - Героям Слава!», присвяченої героям Небесної Сотні.

Фото 43. 29.06.2015
Фото 44. 29.06.2015

Протягом року в училищі були проведені заходи з патріотичного виховання:

-концерт патріотичної пісні;

-ярмарок - продаж «Дари осені», з метою збору коштів воїнам АТО;

-акція «Великодній кошик солдату»;

-флеш-моб «Заспіваймо пісню про Україну».

Фото 45. 29.06.2015
Фото 46. 29.06.2015
Фото 47. 29.06.2015
Фото 48. 29.06.2015

Значна увага приділялася правовому та превентивному вихованню, завданням якого є сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свободи людини, надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті, створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії, а також подолання безпритульності, бездоглядності дітей, проявів насильства та правопорушень серед неповнолітніх. В цьому напрямку було проведено ряд заходів, а саме:

- протягом року в училищі працювала Рада профілактики правопорушень. Проведено (станом на 01.06.2015 р.) дев’ять засідань;

- організовано зустрічі вихованців з працівниками ВКМСН, які провели бесіди з учнями та педагогічним колективом про кримінальну та адміністративну відповідальність неповнолітніх, наслідки порушення громадського порядку під час перебування на вулиці та після занять, насильство в сім’ї, його попередження та наслідки, відповідальність за незаконне зберігання наркотичних речовин;

- оновлено банк даних контингенту учнів, створено картотеку учнів схильних до протиправної поведінки та розроблено плани індивідуальної роботи з ними;

Фото 49. 29.06.2015

- проведено виховні заходи: акції «Ця рука нікого не вдарить», «Квітка толерантності», «Посміхнись, життя прекрасне», «Червона стрічка», години спілкування «Інтернет не лише друг», «Умій сказати - ні», виховні години «Збройні сили України - міць держави», «Я громадянин правової держави», «Формула здорового способу життя», «Джерела доброти» та ін..;

- проведено тижні правових знань під час яких, учням були роз’яснені окремі їхні права та обов’язки як громадян України. В рамках тижнів проведені вікторини диспути, присвячені різним галузям права.

Фото 50. 29.06.2015

Не менш важливим напрямом виховання учнів в училищі є національно-патріотичне виховання, формування національної свідомості та самосвідомості, любові до рідної Землі, свого народу, бажання працювати заради розквіту своєї держави, готовності її захищати. Розв’язання цього завдання має на меті прищеплення й розвиток в учнів цілого ряду якостей. З метою виховання у майбутніх громадян України патріотизму, критичного мислення, активної життєвої позиції в училищі було проведено:

- масові заходи до Дня визволення Роменщини та Дня Перемоги у Другій Світовій війні, марші миру, акції «За Мир, за Надію», «За чисту Україну», організовано роботу волонтерських загонів для допомоги людям похилого віку;

Фото 51. 29.06.2015
Фото 52. 29.06.2015

- конкурс стіннівок «Училище - наша родина»;

- виховні години в навчальних групах «Герої XXI століття», «Небесна сотня», «Козацькому роду нема переводу», «Що я знаю про рідний край»;

- заходи до дня Соборності України, до Дня Європи, присвячені річниці Перемоги у Другій світовій війні, пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС, пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, пам’яті загиблим в АТО.

Позакласні заходи патріотичного спрямування мали високий рівень та виховну цінність. Зокрема щороку проводиться зустріч з ветеранами за участю представників міської адміністрації. В обласному конкурсі волонтерських загонів «Ветеран живе поруч» навчальний заклад зайняв друге місце.

Фото 53. 29.06.2015

Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

Фото 54. 29.06.2015

В цьому напрямку проведені наступні заходи:

- козацькі розваги, туристичні походи, участь у міських змаганнях до олімпійського тижня;

- акції «Міняю цигарку на цукерку», «Дерево здоров’я», конкурс плакатів «Здоровий світ здоровими очима»;

- виховні години «Бути здоровим модно», «Здоров’я людини - найвища цінність», які сприяли збереженню здоров’я учнів;

- виховний захід «Ти і наркотик», під час якого з учнями спілкувалися про небезпеку вживання наркотиків, роз’яснювали, що бажання бути модним в молодому віці – має негативні наслідки в майбутньому. Для відвертої розмови був запрошений лікар нарколог;

- відверта розмова «Життя прекрасне», метою якого було розглянути проблему суїциду, акцентувати увагу на позитив та щасливе життя;

Фото 55. 29.06.2015

- членами учнівського самоврядування проведено акцію по формуванню здорового способу життя «Здоров’я - безцінний скарб».

Фото 56. 29.06.2015

Формування та розвиток в учнів особистісних якостей та рис характеру, які є основою формування їх життєвих компетенцій – є завданням морально-етичного виховання. З цією метою в училищі проводились бесіди та виховні години:

- «Спілкування в моєму житті»;

- «Милосердя - краса нашої душі»;

- «Поспішайте творити добро»;

- заняття з елементами тренінгу «Поважай себе та інших».

Особистісному розвитку та становленню учнів сприяють участь кращих вихованців у конкурсах «У пошуках нових зірок», обласному конкурсі «Учень року».

Велика увага приділялась родинно-сімейному вихованню. В училищі проводились виховні заходи, направлені на збереження і примноження родинно-сімейних традицій:

- виховні години: «Сімейні традиції», «Без сім’ї нема щастя на землі», «Матір - берегиня роду»;

- концерт до 8 березня, на який були запрошені матері кращих учнів училища.

В рамках художньо-естетичного виховання проводились заходи по відзначенню пам’ятних і знаменних дат видатних людей. Традиційно проводяться загальноучилищні заходи до державних, професійних, календарних свят.

Фото 57. 29.06.2015

Постійно ведеться робота по соціальному захисту і підтримці учнів-сиріт і учнів, позбавлених батьківського піклування, та соціально незахищених категорій. Всі учні незахищених категорій отримують пільги, доплати, компенсації згідно чинного законодавства. Щороку традиційно проводиться захід «В гостях у Святого Миколая» для ветеранів праці училища та учнів пільгових категорій.

Якісно збільшилась зайнятість учнів у гуртках художньої та технічної творчості, спортивних секціях.

Гурткова робота

У навчальному закладі діють та успішно розвиваються спортивні гуртки та гуртки художньої самодіяльності. Зокрема, в училищі працюють гуртки: сучасного співу, драматичний, «Мукасолька», «Молодіжний квартал», декоративно - прикладного мистецтва, «Етюд», «Юний журналіст», комп’ютерного відеомонтажу, «Юний дизайнер», спортивні - теніс, волейбол, міні - футбол, баскетбол, легка атлетика, загальна фізична підготовка.

Фото 58. 29.06.2015

Систематична, цілеспрямована діяльність щодо залучення учнів до різних форм позаурочної роботи має певні результати. Учні училища – призери та переможці багатьох конкурсів. Так, за підсумками 2014-2015н.р. навчальний заклад став:

- переможцем міжнародного конкурсу «Шкільних медіа» за телерепортаж у номінації «Краща мультимедійна редакція» та лауреатом конкурсу за газету «Калейдоскоп» ( керівники гуртків Мартинішина Ю.Ю., Рибкіна В.В.) ;

- дипломантом в обласному фестивалі художньої самодіяльності «Таланти профтехосвіти» та переможцем у номінації «Вокал (дует)» серед учнів та працівників ( викладач Полежай Н.А. та учень училища Свічкар Станіслав), переможцем у номінації «Автор пісні» серед учнів - учень училища Мана Владислав.

Фото 59. 29.06.2015

- дипломантом обласного конкурсу «Учень року» у номінації «Сучасний учень року» стала учениця училища Орел Юлія.

По спортивних досягненнях маємо такі результати в обласній спартакіаді:

- міні-футбол серед юнаків – І місце,

- волейбол – ІІІ місце,

- міні-футбол серед дівчат – ІІІ місце,

- баскетбол –ІІІ місце,

- легкоатлетичний крос – ІІІ місце.

Фото 60. 29.06.2015

Всього у 2014-2015 н.р. було охоплено організованими формами зайнятості понад 350 учнів училища, з них : учнів - сиріт - 7; учнів - інвалідів - 4; учнів з малозабезпечених сімей - 5 ; учнів, які перебувають на внутріучилищному обліку - 18.

Організація роботи з обдарованими учнями

Найважливішим в організації роботи з обдарованими учнями в училищі є створення загального «поля креативності», яке сприяє розвитку творчих здібностей учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання і адміністрації. Виходячи з цього, в училищі визначено головні завдання в роботі з обдарованими дітьми:

- створення максимально сприятливих умов для розвитку обдарованих учнів;

- розробка і поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій

- навчання і виховання;

- створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу викладачів.

Організаційна робота в навчальному закладі здійснюється за такими напрямками: удосконалення творчого потенціалу викладачів, майстрів виробничого навчання, організація роботи з обдарованими учнями; визначає постійний психологічний патронаж усіх учасників навчально-виховного процесу; поради батькам, які прагнуть розвивати здібності своїх дітей.

На виконання поставлених завдань в училищі створено «Банк даних обдарованих учнів Роменського ВПУ». Для узгодженої роботи адміністрації училища, викладачів, практичного психолога в навчальному закладі, як і в кожного із викладачів, розроблені заходи по роботі з даною категорією учнів. Кожен викладач оформив матеріали для роботи з даною категорією учнів: діагностичну картку обдарованої дитини, анкети для виявлення творчих здібностей, поради психологів педагогічним працівникам та батькам щодо методів роботи з даною категорією вихованців, завдання поглибленої складності з відповідних навчальних предметів та програми факультативних курсів.

Активно працюють з обдарованими учнями викладачі: Яцменко CM., Новак О.І., Карпенко В.А., Омеляненка О.В., Філімонової О.А., Дівенко І.О., Рибкіної В.В., Пугач Т.М., Скляр А.А., Сененко А.А., Яцменко С.М., Чепурко І.Г., Жадько І.В.; майстри виробничого навчання: Помаран Т.М., Гречаник М.І., які активно залучають учнів до пошукової діяльності, опрацювання навчальних матеріалів з додаткової літератури та джерел Інтернету.

Стимулювання пізнавальної діяльності учнів шляхом використання інтерактивних вправ та творчих завдань, відбувається із залученням їх до організації та проведення тематичних тижнів, конкурсів професійної майстерності, участі в предметних олімпіадах, проведення нестандартних уроків та залучення їх до факультативних занять, де вихованці мають можливість поглибити і розширити свої знання, а в кінцевому результаті - підвищити якість навчальних досягнень.

Вищезазначені заходи дали свої результати. У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін серед учнів ДПТНЗ і МНВК наші вихованці отримали гідні досягнення:

- Лазоренко Ростислав, КК-3 «Кухар», ІІІ місце, викладач Філімонова Олена Аманмуратівна;

- Кошман Катерина, КК-4 «Кондитер», І місце, викладач Філімонова Олена Аманмуратівна;

- Понпа Ярослав, АСЕ-2 «Слюсар з ремонту автомобілів», ІІ місце, викладач Омеляненко Олександр Вікторович;

- Запорожченко Роман, БС-4 «Муляр», ІІ місце, викладач Новак Олександра Іванівна;

- Батурін Станіслав, АСЕ-4 «Електрогазозварник», ІІ місце, викладач Омеляненко Олександр Вікторович;

- Ільяшевич Юлія, КЗ-3 «Кравець», ІІІ місце, викладач Пугач Тамара Миколаївна.

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015н.р. отримали наступні результати:

- Продченко Наталія Сергіївна, ІІІ місце - англійська мова, викладач Чепурко Ірина Григорівна;

- Продченко Наталія Сергіївна, І місце - українська мова та література, викладач Яцменко Світлана Миколаївна;

- Лазоренко Ростислав Віталійович, ІІ місце – географія, викладач Жадько Ірина Володимирівна;

- Бухаріна Ярина Миколаївна, ІІ місце – хімія, викладач Сененко Алла Анатоліївна;

- Карпець Євген Петрович, І місце – інформатика, викладач Дівенко Ірина Олександрівна;

- Головешко Наталія Олександрівна, ІІІ місце – фізика, викладач Солоненко Світлана Володимирівна;

- Гирич Катерина Віталіївна, І місце – історія, викладач Король Альона Миколаївна;

- Балакліцька Марія Сергіївна, ІІІ місце – математика, викладач Карпенко Віра Анатоіївна;

- Телега Катерина Миколаївна, ІІІ місце – біологія, викладач Сененко Алла Анатоліївна.

Згідно наказу директора училища від 14.10.2014 №188-уч «Про проведення училищного конкурсу творчих учнівських робіт» з 15 березня по 15 жовтня 2015 року було організовано загальноучилищний конкурс учнівських творчих робіт. Мета конкурсу – популяризація ефективних форм та напрямків роботи з обдарованою молоддю серед педагогічних працівників училища, а також підтримка обдарованої молоді та їх наставників. На конкурсі було представлено 32 учнівські роботи. Подані на конкурс роботи продемонстрували результати впровадження ефективних форм та методів роботи з обдарованою молоддю, активізацію потенційних можливостей обдарованих учнів, залучення їх до активної участі в конкурсах і змаганнях. Учні та наставники засвідчили вміння використовувати сучасні комп’ютерні та інноваційні технології, художню майстерність, авторську розробку обраної теми, враховуючи при цьому практичну значимість роботи. Переможцями стали, отримавши премію директора навчального закладу:

І місце - Ільяшевич Юлія, учениця групи КЗ-3, наставник Гречаник М.І., з творчим проектом «Державна символіка в українських традиціях»;

ІІ місце – Сумцов Євгеній, учень групи БС-5, наставник Шпаченко Н.І., з проектом на тему: «Ремонт туалету І поверху навчального корпусу №1 Роменського ВПУ»;

ІІІ місце – Єлістратов Ярослав, учень групи М-1б, наставник Рибкіна В.В., створення відео каналу ДПТНЗ «Роменське ВПУ» на сайті www.youtube.com (мережевий ресурс, який вважається одним з найбільш повних відео порталів в Інтернеті), де розміщуються всі відеофільми навчального закладу.

Учні училища стали переможцями у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах, а саме:

- у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»: Забашта Анна, учениця групи МШП-2, отримала «відмінний результат»; Понпа Ярослав, учень групи АСЕ-2, отримав «відмінний результат»; Доценко Дмитро, учень групи ПП-2, отримав «відмінний результат»; Гирич Катерина, учениця групи КЗ-1, отримала «відмінний результат»; Балакліцька Марія, учениця групи КЗ-1, отримала «відмінний результат» ( викладач Карпенко В.А.);

- у Міжнародному конкурсі юних істориків «Лелека»: Забашта Анна, учениця групи МШП-2, отримала «Срібний Лелека»; Цупко Анастасія, учениця групи МШП-2, отримала «Срібний Лелека»; Перепелиця Фаіна, учениця групи КЗ-1, отримала «Бронзовий Лелека»; Васильченко Ольга, учениця групи КК-1, отримала «Бронзовий Лелека»; Клименко Ірина, учениця групи КК-1, отримала «Бронзовий Лелека»; Овчаренко Руслан, учень групи МШП-1, отримав «Бронзовий Лелека»; Понпа Ярослав, учень групи АСЕ-2, отримав «Бронзовий Лелека»; Савчук Юлія, учениця групи КК-2, отримала «Бронзовий Лелека»; Олійник Крістіна, учениця групи КК-2, отримала «Бронзовий Лелека»; Гирич Катерина, учениця групи КЗ-1, отримала «Бронзовий Лелека» (викладач Король А.М.);

- у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» Головешко Наталія, учениця групи КК-2, отримала «відмінний результат»; Козачок Владислава, учениця групи КК-2, отримала «відмінний результат»; Забашта Анна, учениця групи МШП-2, отримала «відмінний результат»; Грінченко Олександр, учень МШП-1, отримав «добрий результат»; Олійник Крістіна, учениця групи КК-2, отримала «добрий результат» (викладач Солоненко С.В.).

Високі результати навчальних досягнень продемонстрували учні з української мови та літератури:

- Продченко Наталія, учениця групи М-2а, викладач Яцменко С.М., зайняла І місце у ІІ етапі (підсумковому) ХV Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика;

- Олійник Крістіна, учениця групи КК-2. викладач Скляр А.А., зайняла ІІІ місце у ІІ етапі ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Література».

Учні ДПТНЗ «Роменське ВПУ» у 2014-2015 навчальному році стали переможцями ХХІХ обласної спартакіади учнів ПТНЗ команди учнів училища, а саме:

- міні-футбол серед юнаків – І місце: Каплун Олег, М-2б; Пасічніченко Євген, М-2а; Дубок Володимир, М-2а; Сенча Максим, М-1а; Демченко Максим, БС-5; Мурайкін Євген, СТ-3; Ахметханов Артур, КК-3; Пріхненко Віталій, ВХП-5; Царицин Григорій, АСЕ-3.

- волейбол – ІІІ місце: Комлик Сергій, ККа; Пархоменко Артем, ККа; Кучик Артем, ЕГЗ-1; Горбань Євген, ЕГЗ-1; Широкий Євген, ЕГЗ-1; Гирич Олександр, КК-3; Кривокобильський Дмитро, ЕГЗ-2; Прядка Дмитро, КК-4; Латенков Олександр, АСЕ-3.

- міні-футбол серед дівчат – ІІІ місце: Риженко Світлана, ККа; Дупа Вікторія, КЗ-1; Стеценко Марина, КК-3; Тимошенко Богдана, ККа; Редькіна Ельміра, ККа.

- баскетбол –ІІІ місце: Панасенко Дмитро, АСЕ-2; Черненко Олександр, АСЕ-2; Мордань Іван, АСЕ-2; Прокопець Артем, АСЕ-3; Комлик Сергій, ККа; Снига Максим, АСЕ-2; Сенча Максим, М-1а.

- легкоатлетичний крос – ІІІ місце: Мордань Іван, АСЕ-2; Доценко Дмитро, ПП-2; Редькіна Ельміра, ККа; Тимошенко Богдана, ККа; Яцишена Поліна, КК-1.

Але поряд з результативною роботою більшості викладачів є і не доопрацювання, усунення яких потребує клопіткої роботи.

Контингент за напрямками підготовки

У 2014-2015 навчальному році контингент учнів станом на 01.10.2014 року – становив 666 учнів. В училищі у цьому навчальному році здійснювалася підготовка з 11-ти робітничих професій та трьох спеціальностей. План випуску – 160 чол., з яких 124 учні отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Проведення загальноучилищних конкурсів у 2014-2015 н.р.

На виконання наказу директора від 25.02.2015 №56-А-уч, відповідно до Положення конкурсу «Мій найкращий урок», з метою популяризації передового педагогічного досвіду та впровадження його в навчальний процес іншими педагогічними працівниками, у ІІ етапі конкурсу давали відкриті уроки викладачі 5 найкращих розробок уроків, а саме:

Гайдук Р.І.- тема уроку «Нарахування, відрахування та утримання із заробітної плати працівників підприємства»;

Жадько І.В. - «Віруси, їх будова та життєві цикли»;

Савченко В.О. - «Волейбол»;

Скляр А.А. - «Неоднозначність образу головного героя твору Бертольда Брехта «Життя Галілея»;

Яцменко С.М. - «Кайдашева сім’я» І.С. Нечуя-Левицького – колоритні людські характери у повісті, вічна актуальність проблеми батьків і дітей».

Викладачі продемонстрували результати впровадження ефективних форм і методів роботи з учнями, використання авторських дидактичних матеріалів, сучасних інноваційних технологій навчання, удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнів, застосування нетрадиційних форм організації навчально-виховного процесу, свою художню майстерність, ініціативність, творчий пошук.

Журі, відвідавши всі вищезазначені уроки, відзначило:

- викладач Яцменко С.М. на уроці значну увагу приділила проектній діяльності. Саме така діяльність є найсприятливішою технологією для створення на уроках творчої атмосфери, умов для розвитку самостійності учнів, умінь робити власні дослідження, узагальнення, висновки, самостійно добувати інформацію, шукати джерела реалізовувати власні мультимедійні презентації;

- викладач Скляр А.А. продемонструвала вмілу організацію проведення інтерактивних методів навчання «Мікрофон», «Асоціативний кущ», «Ярмарок висновків», дискусій, які розширяють кругозір учнів, розвивають наслідки аналізу драматичних творів, образне і логічне мислення, виховують почуття відповідальності, активної громадянської позиції;

- викладач Савченко В.О. на занятті фізичної культури показав, що волейбол – ефективний засіб, за допомогою якого вирішуються основні завдання фізичного виховання. Він вдало зробив правильний підбір методів, принципів і засобів навчання, зокрема ІКТ, що використав на занятті, допоможе сформувати вміння і навички, оволодіти технічними прийомами та тактичними діями, розвивати фізичні і морально-вольові якості.

Переможцями конкурсу «Мій найкращий урок» стали:

- І місце - викладач Яцменко С.М., тема уроку ««Кайдашева сім’я» І.С. Нечуя-Левицького – колоритні людські характери у повісті, вічна актуальність проблеми батьків і дітей»;

- ІІ місце - викладач Скляр А.А., тема уроку «Неоднозначність образу головного героя твору Бертольда Брехта «Життя Галілея»;

- ІІІ місце – викладач Савченко В.О., тема уроку «Волейбол».

Вищеназвані методичні розробки демонструють ефективні сучасні інноваційні технології навчання, які використовують педагогічні працівники, їх художню майстерність та творчий підхід до кожного уроку. Переможців конкурсу відзначено дипломами ДПТНЗ «Роменське ВПУ» та грошовими винагородами.

З метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання як складової підвищення ефективності навчально-виховного процесу проведено училищний конкурс на кращий електронний навчально-методичний супровід предмета серед викладачів ДПТНЗ «Роменське ВПУ». Підсумки конкурсу підводяться. Всі напрацювання викладачів, подані на конкурс, заносяться в електронну бібліотеку училища.

На засіданні методичної ради узагальнено результати конкурсів та рекомендовано викладачам та майстрам виробничого навчання училища при роботі з обдарованими учнями використовувати інноваційні прийоми і методи, продемонстровані в ході конкурсів.

Формування та збереження контингенту

На 2014-2015 н.р. училищу був встановлений план державного замовлення кваліфікованих робітників – 200 чол. та молодших спеціалістів – 45 чол., фактично набрано 203 учнів кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів – 45 учнів, що становить 101%.

На початок 2014-2015 навчального року загальний контингент учнів складав 666 учнів.

Прогнозований контингент на 2015-2016 н.р. становить – 630 учнів, із них:

- перехідний контингент – 455 учнів;

- новий набір – 175 учнів.

У 2014-2015 н..р. навчалися 30 учнів за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», 30 учнів за спеціальністю «Виробництво харчової продукції», 29 учнів за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». Станом на 01.07.2015р. контингент молодших спеціалістів становить 87 чол.: 27 учнів - «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», 30 учнів – «Товарознавство та комерційна діяльність», 30 учнів – «Виробництво харчової продукції».

За результатами державної кваліфікаційної атестації у 2015 році з отриманням дипломів кваліфікованого робітника про присвоєння відповідної кваліфікації та молодшого спеціаліста випустили 259 учні, з них станом на 01.07.2015 р. працевлаштовано 259 учнів, що становить 100%.

Повну загальну середню освіту в 2015 р. отримали – 124 випускники, в минулому році – 149 випускників.

Крім підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів за держзамовленням, Роменське ВПУ проводить підготовку незайнятого населення за направленнями центру зайнятості та за рахунок фізичних та юридичних осіб. Так, у 2014-2015 н.р. було підготовлено за направленням центру зайнятості – 23 слухачі, що на 51 менше ніж за минулий рік; за власні кошти – 13 чоловік, що на 23 менше ніж у 2013- 2014 н.р.

За три роки з училища було підготовлено учнів та слухачів: 2013рік – 259, 2014 рік – 306, 2015 рік – 271, всього – 836 чол.

За три роки з училища було випущено учнів:

- 2015 рік, 259 учнів, які закінчили навчання, 187 (71%) – працевлаштовано, 72 (29%) - продовжили навчання;

- 2014 рік, 169 учнів, які закінчили навчання, 155 (91,7% ) – працевлаштовано, 7 (4,1%) - продовжили навчання;

- 2013 рік, 220 учнів, які закінчили навчання, 202 (91,8%) – працевлаштовано, 5 (2,2%)- продовжили навчання.

Втрата контингенту у 2014-2015 навчальному році:

- Коваленко Ярослав Ігорович, КК-3, дата відрахування - №15 «В-УДЗ» від 28.08.2014, причина - ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище»;

- Давиденко Ольга Олександрівна, КК-2, дата відрахування -№14 «В-УДЗ» від 09.07.2014, причина - продовжила навчання в іншому навчальному закладі;

- Коноваленко Владислав Миколайович, МШП-2, дата відрахування - №16 «В-УДЗ» від 17.09.2014; причина - вирок суду, засуджений до позбавлення волі;

- Листопадний Олег Володимирович, МШП-2, дата відрахування - №16 «В-УДЗ» від 17.09.2014, вирок суду, засуджений до позбавлення волі;

- Бахшієва Чінара Ільгар Кизи, ОКБ-3, №19 «В-УДЗ» від 16.10.2014, зміна місця проживання;

- Нежурко Євген Володимирович, ОКБ-3, №19 «В-УДЗ» від 16.10.2014, зміна місця проживання;

- Власенко Артем Васильович, БС-4, № 20 «В-УДЗ» від 03.11.2014, у зв’язку зі смертю;

- Луценко Богдан Анатолійович, АСЕ-1, №21 «В-УДЗ» від 25.11.2014, продовжив навчання в Бацманівському НВК;

- Сапитона Олега Юрійовича, М-1б, №22 «В-УДЗ» від 28.11.2014, у зв’язку з сімейними обставинами;

- Пархоменко Леонід Володимирович, МШП-3, №23 «В-УДЗ» від 17.12.2014, засуджений;

- Місірук Владислав Олександрович, МШП-2, №23 «В-УДЗ» від 17.12.2014, засуджений;

- Снєжко Дмитро Константинович, АСЕ-1, №19 «В-УДЗ» від 16.10.2014, виключено за грубі порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку училища;

- Целюк Віталій Петрович, ПП-1, №06 «В-УДЗ» від 23.02.2015, продовжив навчання в ЗОШ №5 І-ІІІ ступенів м. Ромни.

ІІІ. Навчально - методична діяльність

Пріоритетним напрямком навчально-методичної діяльності в училищі було здійснення системної роботи над методичною проблемою «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання як складова підвищення ефективності навчально-виховного процесу».

Структура методичної роботи з педагогічними працівниками

Методична робота в училищі спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу через вдосконалення професійної й педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу, апробацію й впровадження інноваційних форм та методів навчання. Основною формою методичної роботи є організація діяльності предметних та циклових методичних комісій.

В училищі функціонує 9 предметних та 3 циклові методичні комісії. Основними напрямками роботи методичних комісій є:

створення відповідного комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін;

підвищення професійного та педагогічного рівня викладачів і майстрів виробничого навчання;

аналіз контингенту учнів, результатів навчально-виховного процесу, відповідності якості знань, умінь та навичок учнів вимогам навчальних планів і програм;

вивчення передового педагогічного досвіду;

апробація і впровадження інноваційних технологій, форм та методів навчання;

організація творчої діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання з розробки сучасних засобів навчання та їх ефективного використання з метою підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів.

Система роботи з удосконалення фахової та педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання охоплює наступні напрямки: курси підвищення кваліфікації , стажування, підвищення комп’ютерної грамотності, самоосвіта, психолого-педагогічні тренінги , вивчення педагогічного досвіду, участь у науково-методичних заходах різних рівнів, робота над індивідуальними інноваційними проектами.

Особлива увага приділяється роботі з починаючими викладачами та майстрами виробничого навчання. За кожним з них закріплено наставника з числа досвідчених працівників училища. При методичному кабінеті діє школа починаючого педагога, на засіданнях якої розглядаються питання ведення навчально-плануючої документації, організації навчально-виховного процесу, проводяться психолого-педагогічні тренінги. Доброзичливе ставлення до молодих колег, можливість кожного дня отримати консультацію з різних актуальних питань педагогічної діяльності прискорюють процес їх адаптації у колективі, створюють сприятливий морально-психологічний клімат.

Підвищення якості підготовки учнів є неможливим без створення сучасного навчального забезпечення. В умовах дефіциту навчальної літератури з предметів професійно-теоретичної підготовки спрямовуємо науково-методичну діяльність викладачів, досвідчених майстрів виробничого навчання на розробку навчально-методичних посібників, які відповідають програмам ДСПТО з конкретних професій. Це дає змогу не тільки заповнювати існуючий вакуум навчального забезпечення, а й позитивно впливає на підвищення фахової та педагогічної майстерності педагогічних працівників. Протягом 2014-2015 н.р. педпрацівниками училища підготовлено 28 навчально-методичних посібників. З метою активізації творчої діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання в училищі проведено конкурси «Мій найкращий урок», «Кращий електронний навчально-методичний супровід предмета».

Переможців конкурсу відзначено дипломами ДПТНЗ «Роменське ВПУ» та грошовими винагородами. Підготовлені матеріали було внесено в електронну бібліотеку навчального закладу.

Вивчення педагогічного досвіду педпрацівників училища

Творчі здобутки викладачів та майстрів виробничого навчання є не тільки науково-методичним надбанням їх авторів, а й всього педагогічного колективу училища.

Фото 61. 29.06.2015

Протягом навчального року педпрацівники училища долучались до вивчення позитивних напрацювань своїх колег. Методичними комісіями проводились предметні тижні, презентації інноваційних ідей, відкриті інтерактивні, інформаційно-комунікаційні уроки досвідчених викладачів і майстрів виробничого навчання тощо.

У 2014-2015 н.р. у ДПТНЗ "Роменське ВПУ" вивчався досвід роботи викладача української мови та літератури Яцменко Світлани Миколаївни (викладач вищої категорії, старший викладач), яка працює за темою «Використання проектних технологій з метою активізації пізнавальної діяльності учнів» та Новак Олександри Іванівни, викладача спецдисциплін будівельних професій за темою «Упровадження електронних систем на уроках теоретичного навчання при підготовці кваліфікованих робітників за професіями «муляр», «штукатур»».

Фото 62. 29.06.2015

Досвід роботи Яцменко С.М., Новак О.І. рекомендовано до вивчення та запровадження педпрацівниками ПТНЗ області.

Навчально-методичне забезпечення

З метою ефективної організації навчально-виробничого процесу в 2014-2015 навчальному році здійснено розробку нових робочих навчальних планів та відповідне коригування комплексного методичного забезпечення професій та спеціальностей. Зокрема опрацьовано новий галузевий стандарт вищої освіти зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», розроблено нові інтегровані навчальні плани зі спеціальностей «Виробництво харчової продукції», «Товарознавство та комерційна діяльність», «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

Модернізація змісту ПТО

У 2014-2015навчальному році творчою групою ДПТНЗ «Роменське ВПУ» розроблено проект кваліфікаційної характеристики з професії 7242 «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування». З метою врахування вимог підприємств-замовників кадрів до підготовки кваліфікованих робітників було внесено зміни до робочих навчальних програм з предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з врахуванням потреб регіонального ринку праці.

Упровадження нових професій

Здійснено ліцензування нових професій:7241 «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин», 7242 «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування».

Експериментальна робота

В 2013 році на базі ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» під науковим керівництвом Радкевич В.О., директора Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України та Паржницького В.В., начальника відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидата педагогічних наук згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. №501 розпочато дослідно-експериментальну роботу з теми «Педагогічні основи управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки».

У 2014 -2015 н.р. у ході дослідно-експерементальної роботи підготовлено:

«Положення про маркетингову службу ПТНЗ» ;

«Методичні рекомендації з формування та організації діяльності маркетингової служби ПТНЗ»;

«Методичні рекомендації з організації профорієнтаційної роботи у закладах ПТО»;

Модель маркетингового управління ПТНЗ.

Поточні результати дослідної роботи було розглянуто в ході науково- практичного семінару « Управління розвитком професійно-технічної освіти в регіоні», який відбувся 19.06.2015р. на базі ДПТНЗ « Роменське ВПУ».

Фото 63. 29.06.2015

ДПТНЗ «Роменське ВПУ» систематично бере активну участь у міжнародних та республіканських виставкових заходах. Так, за результатами VI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2015» матеріали, представлені Роменським ВПУ, були відзначені дипломом за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти.

Співробітництво з науковими установами, навчальними закладами ПТО, вузами, участь училища в роботі міжнародних виставок дає можливість постійно отримувати найновішу інформацію про тенденції розвитку освіти, знаходити відповіді на актуальні питання, експериментально перевіряти власні напрацювання.

Науково-методична робота творчих груп

Працюючи над реалізацією науково-методичної проблеми училища, педпрацівники навчального закладу продовжували роботу над різними темами, особливо треба відзначити:

«Підвищення ефективності уроків природничо-математичного циклу через впровадження інформаційно-комунікаційних технологій» (методична комісія викладачів природничого циклу); «Розвиток творчої особистості на уроках мови, літератури, історії та правознавства шляхом упровадження інноваційних технологій навчання» (методична комісія викладачів гуманітарного циклу); «Підвищення педагогічної майстерності викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу» (методична комісія викладачів та майстрів будівельних професій); «Активізація пізнавальної діяльності учнів на основі впровадження елементів інформаційних технологій у навчально-виховний процес» (методична комісія викладачів та майстрів з професій «Слюсар з ремонту автомобілів», «Електрогазозварник») тощо.

Викладачі О.В. Близнюк, І.Г. Чепурко ефективно працюють над темою «Вивчення професійної лексики на уроках англійської мови з використанням проектної технології». Творча група педпрацівників у складі Т.М. Пугач, Т.М. Помаран, М.І. Гречаник працюють над темою «Ефективність використання сучасних інноваційних технологій при здійсненні підготовки фахівців швейного напрямку».

Викладачі О.І. Новак, О.В. Омеляненко, Н.І. Шпаченко, В.М. Бурнос працюють над розробками та впровадженням у навчально-виховний процес сучасного навчально-методичного забезпечення, створюють електронні навчальні комплекси. Крім роботи у складі творчих груп, викладачі та майстри в/н реалізують індивідуальні інноваційні проекти . В училищі працювала творча група зі створення та оформлення куточка «Небесна сотня» та стенду «Нові часи. Нові герої».

Фото 64. 29.06.2015
Фото 65. 29.06.2015

Неперервна освіта педагогічних працівників

Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників

На 2015 рік було заплановано проходження курсів підвищення кваліфікації 21 педпрацівником Роменського ВПУ:

при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти – 8 чоловік;

при Інституті післядипломної освіти ІПП ( м.Біла Церква)– 12 чоловік;

при Університеті менеджменту освіти (м. Київ) – 1 чоловік.

При Сумському обласному інституті ППО курси підвищення кваліфікації пройшли викладачі Яцменко С.М., Солоненко С.В., Сененко А.А.,Король А.М., вихователь гуртожитку Шевченко Н.О..

При Інституті післядипломної освіти ІПП перший етап курсів підвищення кваліфікації пройшли 11 чоловік – 2 викладача спецдисциплін, 7 майстрів виробничого навчання, методист та старший майстер.

При Університеті менеджменту освіти (м. Київ) у І півріччі 2015 року пройшла І етап курсів підвищення кваліфікації заступник директора з навчально-виробничої роботи Міщенко Н.Г.

Атестація педагогічних працівників

Категорія педпрацівників, які пройшли атестацію у 2014-2015 н.р.:

- викладачі – 10;

- майстри виробничого навчання – 2;

- методист – 1.

Із 13 педпрацівників, які пройшли атестацію, підвищили кваліфікаційну категорію (розряд) 6 чоловік, підтвердили 7 чоловік.

Участь в обласних семінарах, конкурсах, школах передового педагогічного досвіду

В поточному навчальному році педагогічні працівники училища брали активну участь у обласних семінарах, школах передового педагогічного досвіду, які проводились Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти в Сумській області. Зокрема на базі училища відбулися у вересні місяці обласний семінар-нарада для бібліотекарів ПТНЗ « Створення електронної бібліотеки ПТНЗ» та в листопаді семінар-практикум для викладачів професійно-теоретичної підготовки, що здійснюють підготовку мулярів,штукатурів за темою: «Використання інноваційних технологій (електронних підручників) на уроках теоретичного навчання». Викладач спецдисциплін училища Новак О.І. провела відкритий урок та поділилася з колегами своїми напрацюваннями щодо створення електронних підручників, робочих зошитів, методичних рекомендацій до написання дипломних робіт тощо.

Фото 66. 29.06.2015

Педагоги ДПТНЗ «Роменське ВПУ» брали активну участь у всіх обласних конкурсах. Викладач математики Карпенко В.І. в III (заключному) етапі обласного конкурсу на краще комплексно-методичне забезпечення предмету «Математика» в професійно–технічному закладі стала переможцем та зайняла 3 місце. Викладач інформатики Дівенко І.О. у II етапі обласного конкурсу «Педагог-новатор» серед професійно-технічних навчальних закладів у номінації «Викладач інформатики, технології» - 6 місце.

Забезпеченість та ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки

В ДПТНЗ «Роменське ВПУ» обладнане 84 комп’ютерами на базі процесорів Celeron, AMD, діє 4 комп’ютерних кабінети, які об’єднані у єдину локальну мережу, підключену до Internet. Комп’ютерами обладнані бухгалтерія, приймальна та відділ кадрів, навчальна частина, бібліотека, методичний кабінет, кабінети загальноосвітньої підготовки (математики, хімії, біології, української мови, світової літератури та художньої культури). В училищі є 8 принтерів, 6 багатофункціональних пристроїв (принтер, ксерокс, сканер), 1 мультимедійна дошка, 3 проектори.

Комп’ютери та периферійне обладнання у робочому стані і використовується як для навчання, виробничої діяльності, так і виготовлення документації.

Училище має свій сайт в мережі Internet, який постійно оновлюється: romnyvpu.com.ua

Педпрацівники навчального закладу працюють над створенням власних електронних продуктів: навчальних посібників, робочих зошитів, відеофільмів, презентацій , які використовуються в навчально-виховному процесі за допомогою ІКТ.

ІV. Фінансово-господарська діяльність за 2014-2015 н.р.

Робота господарського підрозділу відбувається згідно затвердженого плану робіт та розроблених заходів, що забезпечують життєдіяльність усіх підрозділів училища.

Два рази на рік проводились обстеження стану будівель, споруд і приміщень. На ліквідацію виявлених недоліків та забезпечення вимог щодо експлуатації будівель складались кошториси з обрахування кількості матеріалів, необхідних для проведення ремонтних робіт, внаслідок чого господарська служба забезпечила придбання необхідної кількості матеріалів. Учнями та працівниками училища було проведено ремонтні роботи, що сприяло покращенню стану будівель і приміщень.

Перед початком осінньо-зимового періоду проведений ремонт даху навчально – побутового корпусу та спортивного залу частково за бюджетні кошти та частково за кошти спеціального фонду. Проведено ремонт першого та четвертого поверхів із заміною дерев’яних панелей на ламінат, улаштовані підвісні стелі. Зроблений сучасний санітарний вузел на дві кімнати.

Частково проводиться зовнішнє утеплення стін навчального корпусу. Завершуються ремонтні роботи по облаштуванні лабораторії для нової професії «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно – обчислювальних машин». Проведений ремонт із заміною системи опалення в кабінетах № 1, 45,46,48 та коридорів першого і четвертого поверху.

Проведені роботи по забезпеченню порядку та благоустрою території училища, а саме : пофарбування огорожі, ремонт спортивного майданчика, облаштування клумб, встановлення виробу «Гніздо лелеки», зроблена рушникова доріжка.

У гуртожитку завершуються ремонтні роботи у кімнатах № 102, № 308, №408, №406, №407. Замінили віконні блоки на металопластикові, здійснили утеплення стін, частково замінена системи опалення в кімнатах №206 , №407, № 308, та № 406. Проведено ремонт санітарного вузла, облаштування душової кімнати двох кабінок на четвертому поверсі.

На протязі 2014 року загальні надходження становлять 1 258 930 грн – це спецфонд та спонсорський фонд.

В 2014-2015 навчальних роках придбали основних засобів, а саме: швейну машинку, мультимедійну дошку, кондиціонер, електричну плиту, комп’ютери в зборі в кількості 13 штук, багатофункційний пристрій, касовий апарат, системний блок на загальну суму 124780,00 грн. Встановлено стенди: сучасного розкладу, присвячений солдатам які проходили службу в зоні АТО «Нові часи – нові герої», пам’яті «Небесної сотні», «Герої не вмирають». Замінено - 22 віконних блоків. Заміно 160 ламп розжарювання на енергозберігаючі. Частково замінено труби водопостачання на пластикові, замінено лічильник холодної води, частково проведено утеплення системи опалення.

V. Охорона праці

Постійно діючою комісією з питань охорони праці розроблені заходи на покращення умов праці, навчання, попередження травматизму на робочих місцях учнів та працівників. На кожний підрозділ призначені відповідальні особи з правових та організаційних питань, безпеки праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії.

В училищі заплановані та виконанні наступні заходи:

І. Правові та організаційні

Переглядались: наявність законодавчих актів, нормативної документації, інструкції з безпеки праці, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці та техніки безпеки, журнал 3-х ступеневого контролю, куточки з охорони праці та безпеки життєдіяльності. При цьому виявлено, що всі інструкції з охорони праці є в наявності на виробничих підрозділах, у навчальних майстернях, лабораторіях, навчальних кабінетах та інших приміщеннях.

Журнали з реєстрації інструктажів з охорони праці та техніки безпеки знаходяться у керівників структурних підрозділів (в гуртожитку, спортивному залі, навчально-виробничих майстернях, лабораторіях, навчальних кабінетах).

Оновлено стенди з охорони праці, інформаційні написи, знаки безпеки.

Згідно плану роботи служби охорони праці училища проведений аналіз виконання заходів колективного договору, передбачених угодою між адміністрацією і первинною профспілковою організацією працівників, спрямованих на створення безпечних умов праці працюючих і учнів.

II. Безпека праці в галузі

Проведено навчання з працівниками з питань безпеки життєдіяльності, електробезпеки та охорону праці.

ТОВ «Квант-плюс» здійснено вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей та устаткування. Опір перехідних контактів у мережі заземлення та опір розтікання на основних заземлювачах відповідає вимогам ПТЕ. Перевірено електроінструменти та засоби захисту від ураження електричним струмом, проведено їх випробування. Перевірено технічний стан запасних виходів, під’їздів автотранспорту до будівель. Проведено перевірку спортивних споруд, огорож, парканів, воріт, елементарних будівельних конструкцій, наявність каналізаційних люків.

III. Пожежна безпека

Перевірено наявність інструкцій з пожежної безпеки, плану евакуації та порядок оповіщення людей на випадок пожежі.

Здійснено перевірку наявності та справності засобів пожежогасіння, інформаційних знаків, пожежних щитів, гідрантів. Здійснено планову перевірку вогнегасників.

IV. Електробезпека

Проведений інструктаж з питань по забезпеченню допуску до роботи працівників:

майстрів виробничого навчання - столярів, операторів комп’ютерного набору, продавців, кухарів, кондитерів, електрозварювальників, слюсарів з ремонту автомобілів, монтажників інформаційно – комунікаційного устаткування;

кухарів їдальні, слюсарів по ремонту та обслуговуванню обладнання, столяра.

Перевірена плануюча документація з електробезпеки.

Перевірено справність електричних мереж, розеток, вимикачів та іншого електрообладнання.

Замінені електророзетки, лампи освітлення в майстернях, лабораторіях, навчальних кабінетах.

V. Гігієна праці та виробнича санітарія

24 квітня 2015 р. проведено санітарно-епідеміологічне обстеження об’єктів училища, здійснена комплексна перевірка стану приміщень: навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, кімнат гуртожитку, території училища.

Планова перевірка підтвердила дотримання санітарно-гігієнічного, протиепідемічного, дезінфекційного режиму в закладі, стану організації харчування учнів училища.

Проводилися часи спілкування з учнями з метою підвищення рівня безпеки та гігієни праці з наданням практичних порад психолога.

Територія училища утримується в задовільному стані, встановлені знаки безпеки руху автотранспорту та пішоходів.

Поповнилися медичними препаратами всі медичні аптечки закладу. Проведена заміна та маркування прибирального інвентарю. Придбано миючі та дезинфікуючі засоби. Проводилися заходи з благоустрою території навчального закладу.

Запропоновано забезпечити проведення ремонту у житлових кімнатах та місцях загального користування в гуртожитку.

VI. Навчальні та позанавчальні заходи з охорони праці

Проведено практичне заняття з працівниками навчального закладу з питання надання само – та взаємодопомоги. Проведено години спілкування занять з учнями з питань пропаганди здорового, активного способу життя та можливості учнів орієнтуватися у надзвичайних ситуаціях, сучасного підходу до формування превентивної культури охорони праці.

Проведений конкурс малюнків, плакатів, стіннівок за тематикою «Безпека починається з тебе», «Безпечна праця-повноцінне життя».

На відкритих уроках, уроках-тренінгах були відпрацьовані практичні навички з учнями в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, надання першої допомоги травмованим, постраждалим.

Фото 67. 29.06.2015

Проведений конкурс на краще найбезпечніше робоче місце учня, переможцем якого визнано робочі місця учнів за професією «муляр».

Конкурс професійної майстерності за професією «слюсар з ремонту автомобілів» серед учнів І курсу пройшов без порушень вимог безпеки праці з дотриманням технологічної послідовності виконання поставлених завдань.

Розроблені та роздані для користування пам’ятки для учнів та їх батьків з метою посилення пильності та прийняття відповідних заходів безпеки у разі виявлення підозрілих предметів, транспортних засобів та осіб, поведінка яких викликає підозру. Розроблені завдання та проведені заняття з учнями за тематикою: «Про порядок дій в умовах надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек».

28 квітня був проведений показовий День цивільного захисту з метою навчання учнів та працівників училища засобам захисту від небезпечних ситуацій, проведення тренувальних аварійно-рятувальних робіт, вироблення навичок з надання першої медичної допомоги постраждалим та підтриманню спокою і порядку у навчальному закладі в умовах надзвичайної ситуації, виховання бережливого ставлення до життя та навколишнього середовища.

День цивільного захисту був проведений без порушення навчального процесу, за спланованим заздалегідь комплексом заходів. У період підготовки до Дня цивільного захисту впродовж місячника з охорони праці в навчальному закладі активізувалася пропаганда цивільного захисту за допомогою демонстрації науково-популярних, хронікально-документальних та учбових фільмів, проводилася цілеспрямована робота для підвищення рівня підготовки та навчання учнів з питань цивільного захисту та основ безпеки життєдіяльності. Інформаційний куточок з цивільного захисту поповнився необхідними правилами поведінки у разі надзвичайних ситуацій, рекомендаціями, корисними порадами.

Фото 68. 29.06.2015

Головним моментом Дня цивільного захисту стала навчальна евакуація постійного складу училища за сигналом цивільної оборони - хвилинним дзвінком, під час якої всі ланки невоєнізованих формувань цивільного захисту училища відпрацювали послідовність дій та показали високу готовність при виникненні надзвичайних ситуацій. Чітко та злагоджено працювали всі ланки формувань, були проведені рятувальні заходи, надання медичної допомоги потерпілому.

З метою навчання учнів та працівників навчального закладу першим діям при виникненні надзвичайних ситуацій та пожеж до закладу були запрошені рятівники Міжрегіонального центру швидкого рятування ДСНС України.

Фото 69. 29.06.2015

Представники "хімічного" підрозділу Центру провели для присутніх лекцію за темою: "Сучасні засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту населення", практично продемонстрували комплект засобів індивідуального захисту, їх застосування, ознайомили з технікою.

Фото 70. 29.06.2015

Рятівники продемонстрували евакуацію «потерпілого» з п’ятого поверху гуртожитку, ознайомили з сучасним обладнанням та спеціальною технікою, специфікою роботи оперативно-рятувальної служби.

Учні мали можливість спостерігати за практичним заняттям з приборкання вогню, одягали на себе елементи спорядження.

Проведена зустріч з завідуючою терапевтичної служби Слуцькою Р.В. на тему: «Попередження та запобігання професійних захворювань».

В бібліотеці навчального закладу створені презентаційні матеріали з охорони праці, діє виставка технічної літератури, навчальних матеріалів з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки.

VII. Заключні заходи з охорони праці

Службою спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд Роменського ВПУ проведена перевірка щодо відповідності наявних приміщень та матеріально-технічної бази встановленим вимогам, нормам і правилам з охорони праці. Встановлено, що документація з охорони праці з безпечної експлуатації приміщень і обладнання, стан наявних приміщень і матеріально-технічна база ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» відповідають вимогам Закону України «Про охорону праці» та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.

Перспективи розвитку на 2015-2016 н.р. будуть відображені в плані роботи училища, який буде розглянуто і занотовано до прийняття в серпні місяці цього року зборами трудового колективу.