Подати заяву для вступу

«Концептуальні засади створення маркетингової служби у професійно-технічному навчальному закладі»

19 червня на базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ» відбувся науково-практичний семінар на тему: «Концептуальні засади створення маркетингової служби у професійно-технічному навчальному закладі».

Фото 1. 19.06.2014
На фото: Під час реєстрації учасників семінару. Науковці лабораторії управління професійно-технічною освітою ІПТО НАПН України
Фото 2. 19.06.2014
На фото: Під час реєстрації учасників семінару. Секретар Роменської міської ради Володимир Книга та заступник Роменського міського голови Ігор Тетірко.
Фото 3. 19.06.2014
На фото: Під час реєстрації учасників семінару. Роменський міський голова Сергій Салатун та директор ДПТНЗ "Роменське ВПУ" Павло Помаран.
Фото 4. 19.06.2014
Фото на згадку. Директор ДПТНЗ "Роменське ВПУ" Павло Помаран та начальник управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Олена Попова.

На захід до навчального закладу завітали почесні гості: Попова Олена Іванівна - начальник управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; Чхайло Олена Миколаївна - головний спеціаліст відділу координації діяльності вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти в Сумській області; міський голова м. Ромни Салатун Сергій Андрійович та його заступники; Білоха Валерій Олександрович - голова Роменської районної державної адміністрації; Бабенко Юрій Вікторович - заступник начальника Роменського міськрайонного центру зайнятості; науковці лабораторії управління професійно-технічною освітою ІПТО НАПН України; представники відділу освіти міста Ромни; підприємці міста.

Фото 5. 19.06.2014
На фото (зліва направо): Валерій Білоха - голова Роменської районної державної адміністрації, Сергій Салатун - міський голова м. Ромни, Павло Помаран - директор ДПТНЗ "Роменське ВПУ", Олена Попова - начальник управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Юлія Палькевич - старший науковий співробітник лабораторії управління професійно-технічною освітою ІПТО НАПН України, кандидат економічних наук, Леся Кузьмінська - старший науковий співробітник лабораторії управління професійно-технічною освітою ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент. Під час семінару.
Фото 6. 19.06.2014
На фото: Учасники семінару під час обговорення.

Привітала учасників семінару начальник управління освіти і науки Сумської ОДА Олена Попова, яка відзначила високий професіоналізм та згуртованість колективу Роменського ВПУ, відповідальне ставлення кожного працівника до своїх обов’язків, що є запорукою високих досягнень, якими славиться навчальний заклад.

Фото 8. 19.06.2014
На фото: До учасників семінару звернулася начальник управління освіти і науки Сумської ОДА Олена Попова.

Гостям та запрошеним було представлено напрацювання та успіхи навчального закладу, проведено екскурсію по кабінетам, майстерням, території училища. Учасники семінару побували в музеях Роменського ВПУ, капличці ім. Св. Тетяни, оглянули кімнати гуртожитку, в яких проживають учні ДПТНЗ «Роменське ВПУ».

Фото 13. 19.06.2014
Фото 14. 19.06.2014
Фото 15. 19.06.2014
Фото 16. 19.06.2014
Фото 17. 19.06.2014
На фото: Гості та запрошені ознайомилися з навчально-матеріальною базою ДПТНЗ "Роменське ВПУ".
Фото 18. 19.06.2014
На фото: Начальник управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Олена Попова та головний спеціаліст відділу координації діяльності вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти в Сумській області Олена Чхайло завітали до методичного кабінету, де їм розповіли про наукові досягнення навчального закладу.

У рамках семінару було обговорено питання організації діяльності маркетингової служби у ПТНЗ в умовах ринкової економіки та перспективи розвитку й подальшу діяльність маркетингової служби у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників, яка була створена в рамках реалізації дослідно-експериментальної роботи «Педагогічні основи управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки» на базі Роменського ВПУ – єдиного експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня в Сумській області, що працює за науково-методичної підтримки Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України у співпраці з органами місцевого самоврядування, роботодавцями. Саме маркетингова служба дає змогу робити системний моніторинг ринку праці, ринку освітніх послуг та потреб роботодавців для вирішення нагальних проблемних питань та прогнозування їх виникнення в подальшому. Перш за все, це такі питання як проведення профорієнтаційної роботи, ліцензування нових професій, проходження учнями виробничої практики з подальшим їх працевлаштуванням, моніторинг стану розвитку малого підприємництва міста та району, налагодження соціального партнерства, аналіз потреб в робітничих професіях на ринку праці.

Над цими питаннями нині працює маркетингова служба Роменського ВПУ. На даний час закінчено перший, констатувальний етап експериментальної роботи. У ході реалізації програми було розроблено анкети для опитування соціальних партнерів, підготовлено «Положення про маркетингову службу в професійно-технічному навчальному закладі», сформовано базу даних підприємств і організацій міста та району в галузі економіки, з метою визначення потреб у кваліфікованих робітничих кадрах проведено опитування роботодавців. На сьогоднішній день маркетингова служба оперує у своїй роботі інформацією про стан розвитку малих підприємств, ринок праці в розрізі виробничих професій, кількість потенційних учнів навчального закладу. Також сформовано базу даних випускників Роменського ВПУ з інформацією про їх працевлаштування та закріплення на робочих місцях.

Фото 8. 19.06.2014
На фото: Важливість питання діяльності маркетингової служби була відзначена кожним учасником семінару.
Фото 11. 19.06.2014
На фото: Начальник управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Олена Попова зацікавилась питанням створення маркетингової служби в інших навчальних закладах Сумської області.
Фото 12. 19.06.2014
На фото: Про бізнес-планування як основу маркетингової діяльності професійно-технічного навчального закладу поінформувала старший науковий співробітник лабораторії управління професійно-технічною освітою ІПТО НАПН України, кандидат економічних наук Юлія Палькевич.

Директор ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Павло Помаран наголосив на важливості організації служби маркетингу у професійно-технічному навчальному закладі, з метою створення бази для прийняття ефективних управлінських рішень щодо повного циклу підготовки робітничих кадрів для потреб регіону.

Фото 10. 19.06.2014
На фото: Привітав усіх присутніх директор ДПТНЗ "Роменське ВПУ" Павло Помаран.

У ході роботи семінару було розглянуто та схвалено підготовлене творчою групою з дослідно-експериментальної роботи «Положення про маркетингову службу в професійно-технічному навчальному закладі».

Фото 19. 19.06.2014
Фото на згадку. Роменська міська та районна влада, начальник управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, головний спеціаліст відділу координації діяльності вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти в Сумській області, адміністрація ДПТНЗ "Роменське ВПУ".
Фото 20. 19.06.2014
Фото на згадку. Учасники семінару: співробітники лабораторії управління професійно-технічною освітою ІПТО НАПН України, методисти та заступники директора ДПТНЗ "Роменське ВПУ"

Положення про маркетингову службу професійно-технічного навчального закладу

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок створення та функціонування маркетингової служби професійно-технічного навчального закладу.

1.2. Маркетингова служба професійно-технічного навчального закладу є структурно-функціональним підрозділом ПТНЗ.

1.3. Маркетингова служба ПТНЗ створюється і ліквідовується наказом директора.

1.4. У своїй роботі служба керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Статутом професійно-технічного навчального закладу, цим Положенням, правовими актами ПТНЗ (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора).

1.5. До складу маркетингової служби входять працівники, посадові обов’язки яких передбачають організацію профорієнтаційної та навчально-методичної роботи, навчально-виробничого процесу, забезпечення випускників першим робочим місцем.

1.6. Служба маркетингу підпорядковується безпосередньо директору.

1.7. Служба маркетингу щорічно розробляє, координує виконання та корегує план маркетингу ПТНЗ.

2. Мета, цілі та завдання служби маркетингу

2.1. Метою організації служби маркетингу у ПТНЗ є створення бази для прийняття ефективних управлінських рішень щодо повного циклу підготовки робітничих кадрів для потреб регіону.

2.2. Цілі служби маркетингу:

2.2.1 Служба маркетингу професійно-технічного навчального закладу забезпечує дослідження регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг.

2.2.2 Служба маркетингу ПТНЗ здійснює налагодження комунікацій з соціальними партнерами.

2.2.3. Служба маркетингу планує перелік професій, рівень кваліфікацій, за якими буде здійснюватись підготовка кваліфікованих робітників та розробляє відповідні освітні програми.

2.2.4. Служба маркетингу забезпечує формування попиту на професії і стимулювання збуту освітніх послуг.

2.3. Завдання служби маркетингу:

2.3.1. Основними завданнями маркетингової служби є:

• дослідження та аналіз попиту і пропозиції на ринку праці;

• надання пропозицій щодо обсягів і структури підготовки кваліфікованих робітників, коригування змісту, форм і методів навчання;

• забезпечення виробничою практикою учнів та працевлаштування випускників;

• аналіз працевлаштування випускників та їх закріплення на робочих місцях;

• дослідження та аналіз попиту і пропозиції на ринку освітніх послуг;

• управління попитом через формування освітніх потреб громадян;

• розробка спільно з керівництвом інших підрозділів ПТНЗ стратегії ринкової діяльності навчального закладу;

• підготовка рекомендацій щодо виробничо-збутової діяльності, змін у номенклатурі продукції, що виробляється під час професійно-практичної підготовки; запровадження нових форм і методів комерційної діяльності навчального закладу;

• підготовка рекомендацій щодо встановлення контактів з соціальними партнерами, а в ряді випадків, представлення навчального закладу в його відносинах з іншими установами, організаціями, підприємствами, фізичними особами. Порядок та рівень подібних контактів визначається керівником ПТНЗ;

• формування та ведення банків даних: соціальних партнерів, учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл, робочих місць для проходження виробничої практики учнями ПТНЗ та працевлаштування випускників навчального закладу;

• аналіз результатів діяльності навчального закладу та факторів, що на них впливають; прогнозування набору за напрямками підготовки, проведення ситуаційного ринкового аналізу;

• участь у розробці нормативних документів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування професійно-технічного навчального закладу.

2.3.2. Вирішення завдань, що покладаються на маркетингову службу відбувається шляхом здійснення стратегічного і тактичного планування, організації виконання плану маркетингу та контролю за ефективністю процесу управління маркетинговою діяльністю.

2.3.3. Процес управління маркетингом здійснюється з застосуванням маркетингових засобів, що містять основні напрямки: продукт, ціна, розподіл (місце), комунікації (просування), персонал, процес, фізичний доказ.

3. Організаційна структура служби маркетингу

3.1. Структура служби маркетингу професійно-технічного навчального закладу будується за функціональним принципом.

3.2. Керівником служби маркетингу є заступник директора ПТНЗ з навчально-виробничої роботи.

3.3. Керівник служби маркетингу організовує роботу з реалізації плану маркетингу та здійснює контроль за його виконанням.

3.4. Планування маркетингової діяльності, її координацію, підготовку рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень з питань підвищення ефективності діяльності навчального закладу здійснює координаційна рада служби маркетингу.

3.5. До складу координаційної ради входять заступники директора, головний бухгалтер, старший майстер, методист, завідувач виробничою практикою, соціальний педагог, психолог.

3.6. Робота служби маркетингу будується на основі плану маркетингу, який є складовою стратегічного та річного планів роботи професійно-технічного навчального закладу.

3.7. Для реалізації плану маркетингу ПТНЗ формуються маркетингові групи: дослідження та аналізу регіонального ринку праці і ринку освітніх послуг; планування освітніх продуктів та освітніх програм; комунікацій з соціальними партнерами; формування попиту і стимулювання збуту.

3.8. Керівництво роботою маркетингових груп здійснюють заступники директора за напрямками діяльності або інші працівники ПТНЗ, які призначаються директором навчального закладу.

3.9. Функціональні обов’язки працівників служби маркетингу вносяться як додаток до їх основних посадових обов’язків.

3.10. Кількість та персональний склад працівників, що входять до маркетингових груп визначається керівником групи та погоджується координаційною радою служби маркетингу.

3.11. Маркетингові групи беруть участь у плануванні маркетингової діяльності навчального закладу, забезпечують реалізацію плану маркетингу ПТНЗ.

3.12. Результати маркетингової діяльності, пропозиції та рекомендації з різних аспектів діяльності професійно-технічного навчального закладу систематично надаються керівнику ПТНЗ для прийняття управлінських рішень.

4. Права служби маркетингу

4.1. Служба маркетингу бере участь у плануванні діяльності професійно-технічного навчального закладу та погоджує плани і програми його роботи за основними напрямками діяльності.

4.2. Маркетингова служба має право:

• залучати педагогічних працівників навчального закладу за погодженням з керівниками структурних підрозділів до виконання конкретних завдань, передбачених планом маркетингу;

• координувати свою діяльність з іншими підрозділами ПТНЗ;

• вносити пропозиції керівнику навчального закладу щодо вдосконалення роботи інших підрозділів ПТНЗ, підвищення ефективності діяльності навчального закладу;

• підвищувати кваліфікацію працівників служби у сфері маркетингової діяльності;

• користуватися матеріально-технічною базою навчального закладу для виконання передбачених функцій.

5. Фінансування служби маркетингу

Фінансування маркетингової служби здійснюється професійно-технічним навчальним закладом за рахунок коштів спеціального фонду та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.