Подати заяву для вступу

Всеукраїнська науково-практична конференція «Регуляторна політика в галузях загальної технічної і професійної освіти в умовах регіону».

14 березня 2014 року на базі Кременчуцького вищого професійного училища №7 з метою подальшої концептуалізації, координації світоглядних траєкторій наукової думки щодо покращення життя на засадах удосконалення системи освіти, уточнення методологічних, теоретичних положень, практичних кроків з упровадження регуляторної освітньої політики в умовах регіону відбулася всеукраїнська науково-практична конференція «Регуляторна політика в галузях загальної технічної і професійної освіти в умовах регіону».

Фото 2. 14.03.2014
Тепло і привітно зустріли учасників конференції в Кременчуцькому вищому професійному училищі №7

Змістовні орієнтири конференції:

1. Формування культури взаємодії загальної, технічної і професійної освіти – запорука сучасної школи.

2. Синергетичний потенціал навчальної трудової діяльності.

3. Відповідність навчального матеріалу запитам особистості і часу, варіативності структури навчальних профілів соціальному замовлення.

4. Формування траєкторій особистісно зорієнтованого педагогічного супроводу обдарованості школяра.

5. Розвиток системи професійного самовизначення школяра-студента.

6. Формування механізмів трансформації передового педагогічного досвіду, новаторства в умовах регіону.

7. Адресна спрямованість післядипломної педагогічної освіти.

8. Самомоніторинг якості освіти, громадське оцінювання зусиль з оптимізації освіти.

9. Організація науково-пошукової діяльності педагога.

10. Гармонізація творчого потенціалу системи освіти регіону.

У конференції взяли участь представники ДПТНЗ «Роменське ВПУ»: методист Подоляка О. В., завідувач виробничою практикою Гайдук Р.І.

Фото 1. 14.03.2014
Фото на згадку.

У ході пленарного засідання в наукових доповідях представників Міністерства освіти і науки України та Національної Академії педагогічних наук України, співробітників вищих і середніх навчальних закладів України, владних структур були висвітлені ідеї консолідації освітнього ресурсу в напрямі соціокультурного розвитку в наш час та суттєві нововведення у навчально-виховній та навчально-виробничій діяльності сучасної ПТО.

Конференція підтримала ініціативу новаторів започаткувати на базі Кременчуцького ВПУ №7 всеукраїнський експеремент із розробки і впровадження регіонального компоненту змісту профільної освіти з політехнічного напрямку.

За результатами конференції було надруковано видання матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Регуляторна політика в галузях загальної технічної і професійної освіти в умовах регіону».

Фото 3. 14.03.2014
Видання матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.