Подати заяву для вступу

Висококваліфікований фахівець – результат плідної роботи майстра

Сучасне життя в умовах ринкової економіки вимагає якісної підготовки кваліфікованого робітника. Існує ціла низка вимог, під впливом яких формується та розвиваються професійні здібності учнів, вміння творчо мислити, приймати оптимальні рішення у нестандартних ситуаціях, а головне – саморозвиватися і постійно вдосконалювати та відшліфовувати свою майстерність.

Підготовка фахівців, які вмітимуть швидко адаптуватися в процесі швидкого розвитку модерних технологій та задовольнятимуть вимоги сучасних роботодавців, потребують творчого підходу майстрів виробничого навчання до форм і методів викладання, удосконалення вже відомих та застосування нових і передових засобів у підготовці висококваліфікованих робітників.

З метою пошуку та вдосконалення інноваційних методів навчання на базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ» був проведений відкритий урок виробничого навчання з професії «Муляр» для групи МШП-1 під назвою «Мурування кутів у півтори цеглини за багаторядною системою перев’язування швів». Підготував урок майстер виробничого навчання - Товстоп’ят Олексій Іванович.

Фото 2. 29.12.2013
Фото 4. 29.12.2013
Фото 5. 29.12.2013
Фото 1. 29.12.2013
Фото 3. 29.12.2013
На фото: теоретична частина уроку

Під час відкритого заняття учні повторили вивчений матеріал раніше отриманих знань, навчилися практичним прийомам і навичкам роботи примурування кутів у 1,5 цеглини, засвоїли можливі помилки і брак у роботі, що виконується, та закріпили вивчений матеріал, відповівши на запитання майстра.

Фото 13. 29.12.2013
На фото: активна співпраця учнів та майстра виробничого навчання

Для кращого засвоєння учнями нової теми Олексій Іванович також використав один із методів навчання: вправу-гру «Шлях до успіху», інтерактивну гру «Конструктор».

Фото 6. 29.12.2013
На фото: у ході інтерактивної гри

У ході відкритого уроку майстер виробничого навчання успішно продемонстрував свої здібності в організації активної співпраці майстра та учнів, показав свої педагогічні здобутки та професійну майстерність, використав інноваційні методи у підготовці компетентних мулярів-штукатурів.

Фото 7. 29.12.2013
Фото 8. 29.12.2013
Фото 9. 29.12.2013
Фото 10. 29.12.2013
Фото 11. 29.12.2013
Фото 12. 29.12.2013
На фото: учні успішно засвоїли практичні навички мурування кутів у півтори цеглини за багаторядною системою перев’язування швів