Подати заяву для вступу

Вибір спеціальності - важливий крок у житті

Будівництво – є провідною самостійною галуззю народного господарства, яке передбачає створення нових об’єктів, реконструкцію, ремонт і реставрацію будівель і споруд, а також є однією з важливих областей творчої діяльності людини.

Будівельна галузь в останні роки демонструє досить інтенсивні темпи зростання. Сучасний технік-будівельник має вільно орієнтуватися в нових технологіях виробництва, галузях їх застосування, сприяти комплексному й оптимальному використанню сировини, знати технологічні прийоми їх виконання.

Саме такі знання здобувають учні в ДПТНЗ «Роменське ВПУ», навчаючись за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», яка базується на сучасних досягненнях науки і технологіях будівництва.

У 2003 році відбувся перший випуск молодших спеціалістів. З того часу підготовлено понад 180 фахівців за кваліфікацією «технік-будівельник», які успішно захистили дипломні проекти та працюють на підприємствах міста та за його межами.

Для оволодіння фахом молодшого спеціаліста необхідним є високий рівень знань з математики, фізики, хімії, креслення, які учні успішно здобувають завдяки професійному педагогічному колективу навчального закладу.

Фото 1. 11.12.2013
На фото: учні, які навчаються за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Роменське ВПУ має відповідну матеріально-технічну базу, яка відповідає освітньо-професійним програмам підготовки спеціалістів і дає можливість розкрити індивідуальні творчі здібності учнів, уміння вирішувати нестандартні завдання, самовдосконалюватися, самостійно орієнтуватися в нових ситуаціях.

Спеціальність «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» потребує емоційної стійкості, цілеспрямованості, самостійності, гнучкості мислення, уміння зосереджуватися, високого рівня самоконтролю, бажання творити прекрасне. Свій творчий потенціал учні вдосконалюють, займаючись в гуртках технічної творчості, відвідуючи факультативні заняття, беручи участь у практичних конкурсах, олімпіадах, різноманітних тренінгах, практикумах тощо.

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів використовуються сучасні технічні засоби навчання, які дають можливість оволодіти та вдосконалити знання з дисциплін, дізнатися про сучасні будівельні матеріали, високопродуктивні машини та механізми, нові технології і форми організації праці. Ці знання допомагають під час виконання звітів з практик, курсових, дипломних проектів.

Сучасний молодший спеціаліст готується для виробничо-технологічної діяльності в будівельних організаціях і підрозділах на посадах техніка-будівельника, техніка з підготовки виробництва, техніка-доглядача, техніка-проектувальника.

Зробіть крок у своє майбутнє - оберіть спеціальність «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»!