Подати заяву для вступу

«Маркетингова служба як інструмент оптимізації управління ПТНЗ в умовах ринкової економіки»

1 вересня стіни ДПТНЗ «Роменське ВПУ» зустрічали не тільки молодих та недосвідчених першокурсників, які вперше сіли за парти, а й поважних гостей, які стали учасниками науково-практичному семінарі на тему: «Маркетингова служба як інструмент оптимізації управління ПТНЗ в умовах ринкової економіки» в рамках реалізації дослідно-експериментальної роботи «Педагогічні основи управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки» на базі навчального закладу на 2013-2015 роки.

Фото 01. 03.09.2013
На фото: учасники науково-практичного семінару

Участь у семінарі взяли: директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України - Валентина Олександрівна Радкевич; наукові співробітники Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; начальник відділу координації діяльності вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти у Сумській області – Олена Миколаївна Чхайло; Роменський міський голова - Микола Кирилович Калашник; начальник управління економічного розвитку Роменської міської ради – Юлія Олександрівна Янчук; керівник Роменського міськрайонного центру зайнятості населення – Яків Іванович Зубан; начальник відділу освіти Роменської міської ради – Зінаїда Григорівна Горбик; адміністрація та педагогічні працівники ДПТНЗ «Роменське ВПУ».

Фото 01. 03.09.2013
На фото: учасники семінару - наукові співробітники Інституту професійно-технічної освіти НАПН України під час розгляду питань

У ході семінару було піднято досить важливе питання – організація роботи та перспективи розвитку маркетингової служби ПТНЗ у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників. Так, дійсно, наявність такої служби в навчальних закладах дає змогу робити системний моніторинг ринку праці, ринку освітніх послуг та потреб роботодавців для вирішення нагальних проблемних питань та прогнозування їх виникнення в подальшому. Перш за все, це такі питання як проведення профорієнтаційної роботи, відкриття нових професій та закриття вже не затребуваних на ринку праці, проходження учнями виробничої практики з подальшим їх працевлаштуванням. Маркетингова служба має змогу аналізувати стан розвитку малого підприємництва міста та району щодо налагодження соціального партнерства, потребу в робітничих професіях на ринку праці, динаміку народжуваності в Сумській області щодо прогнозування потенційних абітурієнтів.

На семінарі також говорили про перспективи розвитку та подальшу діяльність маркетингової служби, яка була створена в рамках реалізації дослідно-експериментальної роботи на базі Роменського ВПУ – єдиного навчального закладу в Сумській області, що працює над даною тематикою за підтримки Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, органів місцевого самоврядування, роботодавців.

Зі вступним словом до присутніх звернулася Валентина Радкевич – директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, яка акцентувала увагу на важливості розгляду вищезазначеного питання та закликала всіх разом працювати над розробкою рекомендацій щодо необхідності та актуальності постійно проводити маркетингові заходи й дослідження в умовах сучасного ринку освітніх послуг.

Фото 02. 03.09.2013
На фото: привітала всіх присутніх на семінарі Валентина Радкевич – директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Завідувач лабораторії управління ПТО Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент Валентина Свистун зупинилася у своїй доповіді над питанням «Про маркетингову діяльність ПТНЗ». Щодо сутності характеристики маркетингового управління ПТНЗ розповіла заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук Галина Єльникова. Старший науковий співробітник лабораторії управління ПТО Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат економічних наук Юлія Палькевич зосередила увагу на маркетинговій компетентності керівників ПТНЗ як чиннику підвищення їх управлінської компетентності. Питання щодо інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингової служби у ПТНЗ висвітила в своїй доповіді вчений секретар, старший науковий співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО» Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук Ірина Савченко. Про методологічні основи експериментальної діяльності ПТНЗ поінформувала науковий співробітник сектору науково-методичного забезпечення професійної підготовки робітничих кадрів відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки Ірина Тропіна.

Фото 04. 03.09.2013
На фото: завідувач лабораторії управління ПТО Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент Валентина Свистун
Фото 05. 03.09.2013
На фото: заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук Галина Єльникова
Фото 06. 03.09.2013
На фото: вчений секретар, старший науковий співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО» Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук Ірина Савченко
Фото 07. 03.09.2013
На фото: старший науковий співробітник лабораторії управління ПТО Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат економічних наук Юлія Палькевич

Про шляхи взаємодії органів влади, роботодавців міста та ПТНЗ у забезпеченні потреб ринку праці кваліфікованими робітниками поінформували начальник відділу координації діяльності вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти у Сумській області Олена Чхайло, начальник управління економічного розвитку Роменської міської ради Юлія Янчук, директор Роменського міськрайонного центру зайнятості населення Яків Зубан. Підтримав у розпочинаннях налагоджувати та зміцнювати соціальне партнерство очільник міста Ромни Микола Калашник.

Фото 08. 03.09.2013
На фото: начальник відділу координації діяльності вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти у Сумській області Олена Чхайло
Фото 10. 03.09.2013
На фото: очільник міста Ромни Микола Калашник
Фото 11. 03.09.2013
На фото: директор Роменського міськрайонного центру зайнятості населення Яків Зубан

Директор ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Павло Помаран зауважив, що сьогодні важливого значення набуває здатність навчального закладу відслідковувати зміни попиту на ринку праці на основі аналізу тенденцій розвитку регіону, здійснювати стратегічне планування власного розвитку, створювати необхідні умови для формування професійно-компетентної, соціально-активної, творчої особистості. Аналіз практичних завдань, які необхідно вирішувати професійно-технічному навчальному закладу зумовив перегляд структури управління у Роменському ВПУ та розширення функцій суб’єктів організації навчально-виробничого процесу. Експериментальна робота з удосконалення управлінської діяльності виявила необхідність формування ефективних механізмів соціального партнерства та впровадження маркетингових технологій. За короткий час, у ході реалізації програми дослідно-експериментальної роботи, було розроблено анкети для опитування соціальних партнерів, підготовлено «Положення про маркетингову службу в професійно-технічному навчальному закладі», сформовано базу даних підприємств і організацій міста та району в галузі економіки, з метою визначення потреб у кваліфікованих робітничих кадрах, проведено опитування роботодавців. Здійснюючи моніторинг економічного середовищі міста та району служба маркетингу постійно звертається за інформацією до відповідних підрозділів виконавчого комітету Роменської міської ради, Роменської районної державної адміністрації, міськрайонного центру зайнятості населення, управління статистики тощо. На сьогоднішній день маркетингова служба оперує у своїй роботі інформацією про стан розвитку малих підприємств, ринок праці в розрізі виробничих професій, кількість потенційних учнів навчального закладу. Також сформовано базу даних випускників Роменського ВПУ з інформацією про їх працевлаштування та закріплення на робочих місцях.

Фото 09. 03.09.2013
На фото: директор ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Павло Помаран під час доповіді

Закінчився семінар домовленістю провести «круглий стіл» за участі роботодавців задля формування дієвої співпраці у форматі освіта-влада-бізнес, з метою підготовки у подальшому якісних робітничих кадрів.

Фото 12. 03.09.2013
Фото на згадку. Педагогічний колектив ДПТНЗ "Роменське ВПУ" та наукові співробітники Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
Фото 13. 03.09.2013
Фото на згадку. Наукові співробітники Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Після семінару для гостей було організовано змістовну екскурсію до с. Пустовійтівка на батьківщину П. І. Калнишевського, де вони мали змогу побачити пам’ятник останньому кошовому отаману та відвідати церкву Св. Трійці.

Фото 14. 03.09.2013
Фото 15. 03.09.2013
Фото на згадку. Під час екскурсії до с. Пустовійтівка на батьківщину П. І. Калнишевського