Подати заяву для вступу

Відкритий урок інформатики

22 лютого 2019 року у групі ПП-1 викладачем інформатики Дівенко І. О. було проведено відкритий урок на тему: «Впорядкування, пошук та фільтрування інформації баз даних в програмі Microsoft Access».

На попередніх уроках учні знайомилися з інтерфейсом прикладного програмного забезпеченням, що дозволяє створювати бази даних в електронному вигляді та працювати з ними. А на відкритому уроці намагалися безпосередньо застосовувати набуті теоретичні знання на практиці, працюючи в базі даних «Товар».

Викладач розглянула способи впорядкування, пошуку та фільтрації інформації бази даних, навчала учнів впорядковувати дані відносно алфавіту; здійснювати пошук та фільтрацію потрібних даних; створювати запити, форми та звіти, які значно полегшать роботу продавця. Працювала над розвитком в учнів вміння чітко й лаконічно висловлювати думки, розвивала навички роботи в програмі Microsoft Access, виховувала уважність, інформаційну культуру учнів та дисциплінованість під час роботи за ПК.

Ірина Олександрівна використала різні форми роботи із застосуванням проектора, інтерактивної поверхні, комп`ютерів підключених до мережі Інтернет, презентацій, відеофільмів та інструкційних карток. Актуальним було використання аркуша оцінювання, в якому учні самостійно відмічали правильність виконаного завдання та підраховували кількість отриманих балів. Для урізноманітнення методу опитування учнів викладач використала роботу з картками, виконання вправ у системі learning.Apps.prg, та усне опитування. Протягом уроку використовувалася інтерактивна поверхня як для перевірки знань учнів так і опрацювання нової теми та виконання вправ, зокрема складання «Пазлу» в learningapps.org за посиланням.

Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
На фото: під час відкритого уроку у групі ПП-1 викладачем інформатики Дівенко І. О. на тему: «Впорядкування, пошук та фільтрування інформації баз даних в програмі Microsoft Access»