Подати заяву для вступу

У Роменському ВПУ знайомилися із системою MOODLE

У рамках педагогічних читань у Роменському ВПУ викладач інформатики Дівенко І. О. провела ознайомчу роботу серед викладачів щодо огляду системи електронного навчання Moodle, яка надає можливість проектувати, створювати та керувати інформаційно-навчальними ресурсами навчального закладу. Вона є достатньо гнучкою системою: викладач може самостійно створювати дистанційний курс та управляти ним, тобто власноруч контролювати доступ до своїх курсів, використовувати часові обмеження, створювати власні системи оцінювання знань, контролювати надсилання на перевірку виконаних учнями завдань, фіксувати завдання, надіслані із запізненням, дозволяти або забороняти учням перездавання контрольних завдань (модульних або підсумкових – заліків, іспитів) тощо. Також вона дозволяє створювати електронні навчальні курси та надавати слухачам доступ до них за допомогою глобальної мережі Інтернет організовуючи таким чином навчання за принципом «будь-де та будь-коли».

Система MOODLE надає зручні засоби управління контентом й різні форми організації занять. Ірина Олександрівна розповіла та практично навчала, як у дистанційний курс додавати різні елементи: лекції, практичні завдання, форум, чат тощо. При цьому як можна використовувати текст, презентації, таблиці, схеми, графіку, відеоматеріали, посилання в мережі Інтернет, допоміжні файли та інші матеріали. За результатами виконання учнями завдань наочно продемонструвала як можна виставляти оцінки та давати коментарі.

Основне завдання системи Moodle ДПТНЗ «Роменське ВПУ» - надати викладачам та учням вільний доступ до системи, що дозволяє ділитися інформацією, взаємодіяти он-лайн та використовувати сучасні технології у навчальному процесі.

Таким чином, MOODLE – це система для створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу, яка орієнтована, насамперед, на забезпечення інтерактивної взаємодії між учасниками навчального процесу, застосовується для організації як заочного та дистанційного навчання, так і для підтримки очного навчання.

Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
На фото: під час огляду системи електронного навчання Moodle