Подати заяву для вступу

Педагогічні читання У Роменському ВПУ

У рамках педагогічних читань у Роменському ВПУ вудбулася конференція «Інноваційна особистість педагога закладу – запорука якості підготовки сучасного робітника: методичний аспект».

Про інноваційне навчальне середовище – запоруку професійної компетентності та конкурентоспроможності випускника ПТНЗ розповідала учасникам конференції методист навчального закладу Давиденко Т. І. Вона вказала на необхідність запровадження у діяльності педагогічних працівників «інновацій», бо традиційні засоби виховання, змісту й організації освітнього процесу все частіше не спрацьовують. Інноваційні педагогічні технології спрямовані на задоволення актуальної потреби системи освіти, які спираються на використання нових знань, базуються на мотивації суб`єктів педагогічної діяльності, мають на меті виведення закладу освіти на більш високий, конкурентноспроможний рівень.

Тетяна Іванівна визначила класифікацію інноваційних педагогічних технологій, до яких віднесла: структурно-логічні технології, інтеграційні та ігрові, тренінгові та інформаційно-комп`ютерні, діалогові технології, окремо зупинившись на кожному типові.

Звернула увагу на найпопулярніші педагогічні технології: інформаційно-розвивальні, діяльнісні, розвивальні та особистісно- орієнтовані. Озвучила присутнім сучасну модель вчителя – майстра з особистісними та професійними комптентностями та творчими якостями.

Підсумовуючи зазначила, що педагогічна майстерність викладача має бути спрямована на реалізацію одного з найважливіших принципів організації навчання – принципу оптимізації, що потребує усвідомленого вибору такого варіанта навчального процесу, який за даних умов забезпечить максимально можливу ефективність розв`язання завдань освіти і розвитку учнів за раціональних затрат часу і зусиль викладачів.

Фото.
На фото: методист навчального закладу Давиденко Т. І. розповідала учасникам конференції про інноваційне навчальне середовище

Викладач Філімонова А А. ділилася досвідом впровадження елементів дистанційного навчання, яке базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп`ютерні навчальні програми різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та спілкування.

Для вдосконалення нині діючих навчальних планів та програм із метою якісної підготовки робітничих кадрів та їх адаптації на ринку праці в училищі впроваджується електронне комплексно-методичне забезпечення для дистанційного навчання. Воно надає доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає абсолютно нові можливості для творчого самовираження, знаходження та закріплення різних професійних навичок, а викладачам в свою чергу дозволяє реалізовувати абсолютно нові форми і методи навчання.

Детально зупинилася на роботі з електронним підручником та електронними тестами, за допомогою яких учень може захистити тему з предмета в електронному варіанті, здобути оцінку, потренуватися, якщо отримав низький бал, та відправити нові відповіді викладачу на його сторінку Інтернет.

Фото.
На фото: викладач Філімонова А А. ділилася досвідом впровадження елементів дистанційного навчання

Викладач спецдисциплін Н. М. Гончаренко розповідала про створення електронно-методичного комплексу з професії «Кухар, кондитер» 3,4 розряду. Зазначила, що засоби навчання – це різноманітні дидактичні матеріали і знаряддя, поліграфічна продукція, допоміжні технічні засоби навчального призначення, завдяки яким більш успішно і за коротший час досягаються визначені цілі навчання.

Зупинилася на класифікації та видах засобів навчання, навела приклади робочих зошитів та посібників із професії, торкнулася вимог щодо лабораторно-практичних робіт.

Викладач визначила переваги використання сучасних дидактичних засобів, до яких віднесла підвищення інтересу та мотивацію до навчання, активізацію пізнавальної діяльності, якісніше засвоєння навчальної інформації та запам`ятовування ключових моментів, стабільність рівня навчання на усіх щаблях та позитивна динаміку за показником «Якість знань, умінь та навичок», формування професійної компетентності учнів.

Фото.
На фото: викладач спецдисциплін Н. М. Гончаренко розповідала про створення електронно-методичного комплексу з професії «Кухар, кондитер» 3,4 розряду

Пархоменко І. І., майстер виробничого навчання кухарів наголосила, що сьогодні використання електронних комплексів стало незамінним не тільки на уроках спецдисциплін, а й на уроках виробничого навчання. Саме тому вона розпочала роботу над розробкою електронного комплексу з професії «Кондитер» 3 розряду, головною метою якого є підвищення рівня знань учнів, формування у них творчого мислення, уміння володіти навиками приготування кондитерських виробів, кулінарних страв. Зміст комплексу містить з електронні підручники, технологічні картки, інструкційно-технологічні картки, технологічні схеми, робочі зошити та посібники, ККЗ, роздатковий матеріал, відеоматеріали та презентації, плани уроків.

Фото.
На фото: Пархоменко І. І., майстер виробничого навчання кухарів наголосила, що сьогодні використання електронних комплексів стало незамінним не тільки на уроках спецдисциплін, а й на уроках виробничого навчання

Викладач Новак О. І. вступила на тему: «Інформаційні технології навчання та їх реалізація в змісті професійної підготовки за напрямом «Будівництво». Вона підкреслила, що саме успішне та якісне використання інформаційно-комунікаційних технологій може бути запорукою ефективного втілення всіх новітніх методик та підходів до організації навчання. Повідомила, що кілька років працює над створенням та упровадженням електронних навчально – методичних посібників із професії «Муляр, штукатур, лицювальник – плиточник», які являють собою програмний продукт, до складу якого входять лекційні матеріали, схеми, таблиці, технологічні картки, кожна тема підкріплена презентаціями, фото та відеоматеріали. Актуальність цього завдання визначається недостатнім забезпеченням навчальних предметів сучасною літературою, дидактичними матеріалами, засобами наочності тощо.

Фото.
На фото: викладач Новак О. І. вступила на тему: «Інформаційні технології навчання та їх реалізація в змісті професійної підготовки за напрямом «Будівництво»

Пугач Т. М., викладач спецдисциплін, звернула увагу, що для підготовки конкурентоспроможних фахівців необхідно організовувати співпрацю навчального закладу з підприємствами - роботодавцями на основі соціального партнерства, яке є перспективним шляхом для розв`язання багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки та подальшого працевлаштування молодих робітників. Вказала, що саме підприємства – роботодавці ТОВ «Векторпостач», ФОП Шевцова В.О., ательє «Елегант» щороку укладають із нашим навчальним закладом угоди на проходження виробничої практики з професії «кравець, закрійник», що повністю забезпечують можливість проходження виробничої практики учнями під час навчання.

Підготовка сучасних кваліфікованих робітників нерозривно пов`язана із здійсненням навчальної, виховної і розвиваючої функцій у процесі навчання. Процес навчання не повинен зводитися лише до набування професійних знань, умінь та навичок. Він покликаний комплексно впливати на особливість учня, його ставлення до життя, навчання, обраної професії, його інтелектуальний розвиток і суспільну активність.

Для цього викладачі та майстри працюють над розробкою та впровадженням інформаційно – комунікативних систем, запровадження інноваційного навчання, яке дає змогу учням більш якісно опанувати компетенціями з професії, формувати основи професійної майстерності – фундамент, спираючись на який в період самостійної діяльності випускники сформують свій авторитет фахівця.

Фото.
На фото: Пугач Т. М., викладач спецдисциплін, звернула увагу, що для підготовки конкурентоспроможних фахівців необхідно організовувати співпрацю навчального закладу з підприємствами - роботодавцями на основі соціального партнерства
Фото.
На фото: у рамках педагогічних читань у Роменському ВПУ вудбулася конференція «Інноваційна особистість педагога закладу – запорука якості підготовки сучасного робітника: методичний аспект»