Подати заяву для вступу

Участь директора Роменського ВПУ в II Міжнародній науково-практичній конференції "Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства"

8 листопада 2018 року в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України спільно з департаментом професійної освіти МОН України було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства».

Метою конференції передбачалося обговорення інноваційного досвіду діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти, визначення нагальних проблем та перспектив модернізації освітньої галузі в умовах сталого розвитку суспільства.

У роботі конференції взяло участь понад 200 науковців, освітян, рободавців, представників Верховної ради України, Міністерства освіти і науки України, науково (навчально)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, громадських організацій України. Участь у данному заході взяв і директор ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Помаран П. І. Прикметно, що до обговорення актуальних питань долучилися представники Польщі, Німеччини, Білорусії. Нестандартний підхід до проведення заходу – у формі чотирьох панельних дискусій – зактуалізував увагу освітянської спільноти до з`ясування особливостей розвитку «суспільства знань», визначення можливостей адаптованого використання в Україні здобутків економіки країн ЄС, проектування інноваційних векторів модернізації професійної освіти і навчання, пошуку ефективних механізмів забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників у контексті суспільства знань, нормативно-законодавчого забезпечення модернізації професійної освіти, оновлення змісту і технологій професійного навчання, професійного розвитку педагога постіндустріального суспільства.

Під час урочистого відкриття пролунали слова привітань та побажання плідної праці від Радкевич Валентини Олександрівни, директора Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України; Ничкало Неллі Григорівни, академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України; доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України; Луцької Алли Володимирівни, головного консультанта секретаріату Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України та Мірошниченко Катерини Борисівни, заступника директора департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Під час роботи конференції Павло Іванович разом із іншими учасниками заслуховув доповіді, виступи та брав участь в обговоренні нагальних проблем експертами панельних дискусій, організованих за такими тематичними напрямами: «Розвиток суспільства знань у контексті євроінтеграційних процесів» (модератор Олександра Володимирівна Бородієнко), «Забезпечення якості професійної освіти і навчання для потреб ринку праці» (модератор Катерина Борисівна Мірошниченко), «Інноваційне освітнє середовище закладу професійної освіти» (модератор Кулалаєва Наталя Валеріївна), «Професійний розвиток педагога постіндустріального суспільства» (модератор Романова Ганна Миколаївна).

Он-лайн трансляція конференції уможливила максимальне залучення освітян до обговорення та розв`язання суперечливих і важливих питань. У перебігу заходу було зафіксовано близько 400 підключень до мережі, що свідчить про небайдужість та активність освітянської спільноти до осучаснення системи професійної освіти і навчання.

За результатами конференції було напрацьовано рекомендації, котрі будуть доведені до представників виконавчої влади і опубліковані в журналі «Професійна освіта».

Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
На фото: під час II Міжнародної науково-практичної конференції "Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства"