Подати заяву для вступу

Засідання у форматі «круглого столу»

Засідання у форматі «круглого столу» на тему: «Роль Регіональних центрів військово-патріотичного виховання у формуванні в учнівської та студентської молоді патріотизму, національної свідомості, національної гідності»

Нові умови розвитку української державності, стрімко зростаюча роль громадянського суспільства, інтеграція України у європейське та світове співтовариство, нестабільність ситуації на сході України вимагають від закладів освіти побудови освітнього процесу на принципах патріотизму, формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушень. Військово-патріотичне виховання є важливою складовою для реалізації принципів освітньої діяльності в основі якої лежить національна ідея, як консолідуючий чинник української нації.

Саме тому 5 червня 2018 року у ДПТНЗ «Роменське ВПУ» відбулося засідання у форматі «круглого столу» на тему: «Роль Регіональних центрів військово-патріотичного виховання у формуванні в учнівської та студентської молоді патріотизму, національної свідомості, національної гідності»., участь у якому взяло дуже багато почесних і шановних гостей.

Серед учасників було керівництво області, Директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Гробова В.П., директори Глинського професійного аграрного ліцею, Синівського професійного аграрного ліцею та Недригайлівського ВПУ; Роменську районну державну адміністрацію представляв перший заступник голови РДА - Татарінов В.М.; були присунніми заступник міського голови Тетірко І.В; представники Липоводолинської та Недригайлівської районних державних адміністрацій; Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС у Сумській області; учасники від сільських об`єднаних територіальних громад Роменського та Недригайлівського районів; директори та педагогічні працівники шкіл міста.

Роботу засідання відкрив Подопригора М.А., заступник голови Сумської ОДА.

Директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Гробова В.П. презентувала проект концепції Регіонального центру військово-патріотичного виховання. Вона чітко вказала на те, що метою функціонування Регіонального центру військово-патріотичного виховання учнівської молоді є комплексне безперервне виховання різнобічно та гармонійно розвиненого, національно свідомого, високоосвіченого, життєво компетентного громадянина, здатного до саморозвитку та самовдосконалення, готового стати на захист своєї Вітчизни. Визначила основні завдання Регіонального центру та зупинилася на формах організації його роботи.

Директор ДПТНЗ «Роменське ВПУ», Помаран П. І., презентував проект положення Регіонального центру військово-патріотичного виховання учнівської молоді ДПТНЗ «Роменське ВПУ», вказавши на актуальність його створення. На сучасному етапі розбудови Української держави, в часи, коли країна перебуває в стадії неоголошеної війни, набуває особливої актуальності та значущості військово-патріотичне виховання учнівської молоді, адже учнів необхідно морально і духовно підготувати до служби в Збройних Силах України.

Метою діяльності Центру є формування в учнівської молоді почуття патріотизму, морально-вольових якостей, свідомого ставлення до особистої та громадської безпеки; готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій; посилений фізичний розвиток; мотивація до служби у Збройних Силах України. Виокремив він і основні завдання та функції Центру.

Кіборг Анатолій Олексійович Свирид передав від військових подарунки Роменському ВПУ та Глинському професійному аграрному ліцею - макети автоматів та календарі «Погляд майбутнього», також закликав усіх працювати над підвищенням престижу військової служби під час професійного навчання та здійснювати підготовку учнівської молоді до захисту Вітчизни.

Під час обговорення виступили Лантушенко Д. С., начальник управління молоді та спорту Сумської ОДА, який вказав про необхідність набуття знань про функції Збройних Сил України, їхні характерні особливості; засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки; професійна орієнтація старшокласників щодо служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством.

Тихенко Л. В., директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, зупинилась на роботі гуртків та залученні до них учнів.

Представники Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС у Сумській області, а саме помічник начальника центру - Шокутько В.М., голова громадської організації «Служу народу України» - Карташов В.В. та голова ветеранської організації центру - Будаков А.Ю. ознайомили присутніх із напрямами діяльності Центру, закликали всіх учасників працювати спільно над формуванням здорового способу життя вихованців, свідомого й відповідального у них ставлення до власного здоров`я та здоров`я оточуючих, навичок безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу. Для цього у Центрі створені всі необхідні умови.

Татарінов В. М., перший заступник голови РДА пообіцяв сприяти виділенню коштів на підвезення учнів шкіл району для того, щоб вони мали можливість займатися у подібних Центрах. Адже військово-патріотична робота має проводитися спільно з громадськими організаціями та закладами освіти міста і району.

На засіданні присутні також наголошували на необхідності створення умов для самореалізації, соціальної адаптації, оздоровлення учнівської молоді, пропагуванні здорового способу життя, змістовного та активного відпочинку; залучення молоді до волонтерського руху.

Отже, Центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді ДПТНЗ «Роменське ВПУ», який створюється на базі Роменського ВПУ, покликаний працювати над вихованням у молоді національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави Україна на прикладах героїчного минулого країни, Сумщини, Роменщини; вихованням у дусі патріотизму та готовності до захисту своєї країни, до служби у Збройних Силах України.

Фото 1. 05.07.2018
Фото 2. 05.07.2018
Фото 3. 05.07.2018
Фото 4. 05.07.2018
Фото 5. 05.07.2018
Фото 6. 05.07.2018
Фото 7. 05.07.2018
На фото: під час засідання у форматі «круглого столу» на тему: «Роль Регіональних центрів військово-патріотичного виховання у формуванні в учнівської та студентської молоді патріотизму, національної свідомості, національної гідності»