Подати заяву для вступу

Місячник з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Одна з найважливіших державних задач — охорона життя та здоров`я громадян в процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці.

У ДПТНЗ «Роменське ВПУ» відповідно до наказу директора від 21.03.2018 р. № 61-уч з метою підтримання належних умов праці, навчання, відпочинку учасників освітнього процесу, використання на практиці правил основ безпеки життєдіяльності з 02 квітня по 30 квітня 2018 року проходить місячник з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Охорона праці водночас вирішує два завдання.

Одне з них – інженерно-технічне – передбачає запобігання небезпечним подіям під час трудового процесу шляхом:

- заміни небезпечних матеріалів менш небезпечними,

- переходу на нові технології, які зменшують ризик травмування і захворювання,

- використання устаткування з урахуванням вимог безпеки праці,

- розробки та застосування засобів індивідуального та колективного захисту.

Друге – соціальне – пов`язане з відшкодуванням матеріальної, моральної чи соціальної шкоди, завданої внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, тобто це захист працівника та його прав.

Виходячи з поставлених перед нею завдань, охорона праці, ґрунтуючись на правових та організаційних основах, вирішує питання санітарії, виробничої та пожежної безпеки.

Всесвітній день охорони праці відзначають в Україні 28 квітня.

Цього року Міжнародною організацією праці визначено девіз Дня охорони праці – «Захищене і здорове покоління».

Пам`ятаймо завжди, дотримання законодавства у сфері охорони праці та промислової безпеки стане запорукою збереження найціннішого – людського життя.

Фото 1. 08.04.2018

Фото 2. 08.04.2018

Фото 3. 08.04.2018

Фото 4. 08.04.2018