Подати заяву для вступу

ВІДКРИТИЙ УРОК ІЗ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

22.03.2018 року у групі АСЕ-2 у рамках конкурсу «Мій кращий урок» викладачем Бурносом В.М. було проведено відкритий урок із Захисту Вітчизни на тему: «Стрілецька зброя та поводження з нею». Метою уроку передбачалося вивчити будову і призначення основних частин і механізмів автомата, будову патронів та підготовку автомата й патронів до стрільби, виховувати бережливе ставлення до зброї та почуття патріотизму.

На уроці панувала доброзичлива атмосфера. Активізацію пізнавальної діяльності було здійснено шляхом вибору диференційованих навчальних завдань і здійснювалася вона через евристичну бесіду, «мозковий штурм». Учні розповіли про призначення та загальну будову АК, заходи безпеки при користуванні автоматом та послідовність неповного розбирання і складання автомата.

Вдало сполучив В`ячеслав Михайлович зміст уроку з обраними інноваційними методами навчання. При викладенні нового матеріалу було враховано індивідуальні особливості учнів, їх можливості, а під час опитування використано диференційований підхід.

Підсумок уроку був проведений на високому рівні, носив об`ємний характер: були згадані, виявлені й усвідомлені основні компоненти діяльності учнів на уроці – зміст, тип, способи, проблеми, шляхи їх розв`язання, здобуті результати тощо.

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів було прокоментоване. Мета уроку досягнута завдяки використанню різних форм і методів навчання, яке носило розвивальний характер (логічність, системність, проблемність, пошуковість, творчість). Доцільно й уміло використано активні форми навчання. Учні самостійно розповідали про призначення, будову частин і механізмів автомата, готували його до стрільби.

Бурнос В. М. добре володіє знаннями із предмета та методикою його викладання. Тактовний, врівноважений, вимогливий, він уміє тримати групу у своєму полі зору.

Урок проведено на достатньому науковому, методичному і етичному рівнях, організаційно, чітко підкреслено важливі моменти, використана наглядність. Мета уроку досягнута. Учні оволоділи новими знаннями із предмета.

фото 1. 23.03.2018
фото 2. 23.03.2018
фото 3. 23.03.2018
фото 4. 23.03.2018
На фото: під час відкритого уроку із Захисту Вітчизни на тему: «Стрілецька зброя та поводження з нею»