Подати заяву для вступу

Освітяни Глухівщини завітали до Роменського ВПУ

21.03.2018 року до Роменського ВПУ із офіційним візитом завітали представники Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Вони зустрілися із адміністрацією навчального закладу, оглянули навчально-матеріальну базу закладу та провели бесіду із учнями випускних груп молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників.

Фото 1. 22.03.2018
На фото: під час обговорення питань співпраці з представниками Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Під час спілкування із учнями вони розповіли, що їх університет, створений у 1874 році, є осередком освіти, науки, культуро-просвітницьким центром північно-східного регіону України.

Фото 2. 22.03.2018
Фото 3. 22.03.2018
На фото: під час спілкування з учнями училища

На сьогодні Університет утвердився як вищий педагогічний навчальний заклад європейського зразка. Цьому сприяли наполеглива повсякденна робота, спрямована на створення наукових шкіл, підвищення рівня науково-педагогічного потенціалу, посилення зв`язку науки з практичною професійною діяльністю, розвиток інформаційно-інноваційних педагогічних технологій, запровадження прогресивних форм і методів співпраці в освітній галузі, створення соціальної інфраструктури.

У структурі Глухівського НПУ ім. О. Довженка функціонують 6 факультетів, 3 філії, 18 кафедр, здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр».

До послуг студентів-сучасні аудиторії, навчально-наукові бібліотеки, зал рідкісної книги, читальні зали, комп`ютерні класи, лінгафонний клас, спортивні комплекси, бассейн, найкращі в місті гуртожитки.

Нині - це заклад європейського зразка із потужною та ефективною системою освіти, знаний і славетний. Розташований на величній козацькій землі, просякнутій духом слави, мужності, доблесті, честі, заснований на кращих педагогічних традиціях, він іде в ногу з часом, даючи ґрунтовну освіту молодому поколінню.

Двері Університету відкриті для всіх, хто хоче бути захищеним і мобільним на ринку праці, здатним до особистісного, духовно-світоглядного вибору, мати необхідні знання, навички і компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях.

Фото 6. 22.03.2018
На фото: під час огляду навчально-матеріальної бази з підготовки кравців-закрійників в училищі

Нашим учням було запропоновано вступити на денну чи заочну форми навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та кваліфікований робітник на факультет технологічної і професійної освіти. Там вони можуть здобути спеціальності: середня освіта (трудове навчання та технології), професійна освіта (технологія виробництва і переробки продукті сільського господарства), професійна освіта (будівництво), професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості).

Фото 4. 22.03.2018
Фото 5. 22.03.2018
На фото: представники Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відвідали навчально-практичний центр Роменського ВПУ