Подати заяву для вступу

Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація першокурсників до навчання в Роменському ВПУ»

Під час зимових канікул відбувся психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів І курсу до навчання в училищі». Цей захід є однією з форм взаємодії педагогічних працівників навчального закладу, об’єднаних спільною метою, – забезпечити діагностичний та корекційний психолого-педагогічний супровід учнів відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей, спеціальних освітніх потреб, соматичного стану, психічного здоров’я.

У ході консиліуму практичний психолог Радчук Н.А. презентувала результати психодіагностичного вивчення першокурсників, надала рекомендації класним керівникам та майстрам виробничого навчання щодо ефективної організації взаємодії з першокурсниками.

Соціальний педагог Прокопенко Т.І. ознайомила учасників консиліуму з результатами паспортизації груп першого курсу та особливостями проходження адаптації учнів нового набору до умов навчання в училищі.

Фельдшер Салій Л.В. проаналізувала результати медичного обстеження учнів, зазначивши, що більшість прийшли навчатися з задовільним станом здоров’я, тож треба звернути увагу на учнів з особливими потребами.

Під час консиліуму педагогічні працівники звернули увагу на окремих учнів, які мають певні труднощі в ході адаптації до навчання (навчальні, поведінкові та соціальні), назвали успішних, мотивованих учнів, які можуть досягти високих результатів у навчальній та позанавчальній діяльності.

По закінченню консиліуму педагоги дійшли висновку: співпраця навчального закладу, батьків та учнів, застосування особистісно- зорієнтованого підходу в роботі, використання сучасних інноваційних технологій, особлива увага до формування моральності та духовності першокурсників, орієнтація на майбутню професію в навчанні та створення безпечного комфортного освітнього середовища – усе це є запорукою успіху на шляху до виховання цілісної, гармонійно розвиненої особистості з високою фаховою підготовкою, широким світоглядом та належним рівнем розвитку моральної, духовної, психологічної та правової культури.

Фото 1. 05.01.2018
На фото: під час консиліуму «Адаптація учнів І курсу до навчання в училищі»