Подати заяву для вступу

У Роменському ВПУ розпочався методичний тиждень

09.01.2018 року у Роменському ВПУ згідно плану проведення заходів методичного тижня відбувся методичний всеобуч «Педагогічна скарбничка» з теми: « Технологія та етапи реалізації проекту. Презентація екологічного проекту «Проблема утилізації відходів СТО».

Фото 2. 09.01.2018
На фото: педагогічний колектив Роменського ВПУ під час методичного всеобучу «Педагогічна скарбничка»

Своїми напрацюваннями із викладачами та майстрами виробничого навчання ділилася Сененко Алла Анатоліївна – викладач хімії та екології. Розкриваючи сутність поняття «метод проектів», перш за все наголосила на тому, що звернення до цієї теми зумовила не данина моді, а переконання у тому, що саме цю педагогічну технологію вирізняють з-поміж інших такі важливі складові навчально-виховного процесу, як практичне спрямування навчальної діяльності, посилення мотивації пізнавальної активності учнів, можливість інтегрувати знання з різних предметів, як спеціальних, так і загальноосвітніх, керованість самостійною діяльністю вихованців.

Фото 1. 09.01.2018
На фото: Сененко Алла Анатоліївна під час презентації екологічного проекту «Проблема утилізації відходів СТО».

Коротко розповіла про історію виникнення проектної технології, ознайомила із прийнятою класифікацією проектів:

- за основною діяльністю: дослідницькі, інформаційні, творчі, ігрові, соціально-значущі;

- за предметно-змістовими напрямами: монопроекти, міжпредметні проекти;

- за кількістю учасників: індивідуальні, групові, колективні;

- за терміном виконання: короткотермінові, довготермінові.

Вказала, що для учнів участь у проектній діяльності – це можливість максимального розкриття свого творчого потенціалу. Вона дозволить проявити себе індивідуально або в групі, спробувати свої сили, показати публічно досягнутий результат. Це діяльність, направлена на вирішення цікавої проблеми, сформульованої у вигляді завдання, коли результат цієї діяльності – знайдений спосіб вирішення проблеми – носить практичний характер, має важливе прикладне значення і, що дуже важливо, цікавий і значущий для самих учнів.

Конкретизувала, що саме являє проектна діяльність, а це:

- планування власної діяльності;

- пошук і відбір актуальної інформації і засвоєння необхідних знань;

- проведення дослідження;

- практичне застосування знань у різних ситуаціях;

- вибір, освоєння й використання відповідної технології виготовлення продукту проектування;

- представлення результатів своєї діяльності й ходу роботи;

- презентація в різних формах спеціально підготовленого продукту проектування;

- самоаналіз і рефлексія.

Після викладу теоретичної частини Алла Анатоліївна перейшла до практичного застосування даного методу в навчальному процесі. Вона проілюструвала вище викладене прикладом, коли учні групи АСЕ-3 працювали над проектом «Проблема утилізації відходів СТО». Основна частина учнів даної групи проходить виробничу практику на СТО, тому питання нагромадження й утилізації відходів виникло саме собою. Адже та кількість відходів, яка накопичується в місцях ремонту та обслуговування автомобілів потребує негайної утилізації. Наступним етапом роботи над проектом було визначення його мети та складання попереднього плану роботи, уході якої було визначено завдання для 5 груп (“Аналітики” , “Екологи”, “Слюсарі”, “Юристи”, “Винахідники” ).

Далі слідував збір та оброблення інформації, коли учні створюють власний інформаційний продукт та презентують його. Присутнім було представлено презентацію екологічного проекту «Проблема утилізації відходів СТО». Учні зібрали великий матеріал роботи СТО у м. Ромни, проаналізували основний обсяг відходів, які залишаються після ремонту та обслуговування автомобілів. Вказали на основні проблеми, які виникають внаслідок її накопичення. «Екологи» чітко визначили, як це все впливає на навколишнє середовище та запропонували шляхи виходу із даної ситуації.

Підсумовуючи власні напрацювання Алла Анатоліївна вказала, що впровадження методу проектів на уроках та в позаурочній діяльності професійно-технічних навчальних закладів – процес досить складний. З метою досягнення позитивних результатів педагогічним колективам необхідно пройти багаторівневу систему підготовки, яка включає, перш за все, переосмислення та творчий аналіз своєї діяльності, інформаційно-теоретичну складову, апробацію отриманих знань, виявлення педагогів, які б могли навчити інших через майстер-класи та семінари-практикуми.

Викладач висловила надію, що представлений матеріал допоможе педагогам професійно-технічних навчальних закладів не тільки познайомитися з теоретичними засадами методу проектів, а й стане поштовхом для його практичного використання у власній педагогічній діяльності.