Подати заяву для вступу

Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників – реалії сучасного професійного навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників – реалії сучасного професійного навчання

Фото 1. 31.11.2017
Головним завданням сучасного професійно-технічного навчання в умовах стрімких змін - є підготовка кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів, здатних до самореалізації, швидкого реагування до потреб ринку праці, активна участь у соціально-економічних і культурних процесах країни та світу.Тому, в останній час, помітним стає цікавість до тих освітніх технологій, моделей та інновацій, які здатні забезпечити високу якість підготовки кваліфікованих робітників та реалізацію освітніх державних стандартів і програм.

Однією з перспективних та водночас стратегічноважливою технологією організації навчального процесу є дуальна система навчання, суть якої полягає у паралельному навчанні учнів у навчальному закладі та на підприємстві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв`язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств, установ, організацій.

Дуальна система навчання це:

- створення необхідних умов для досягнення нової, сучасної якості професійної освіти - надання рівних можливостей і доступу до повноцінної освіти різних категорій тих, хто навчається, відповідно до їх здібностей, потреб та індивідуальних якостей;

- розширення соціалізації учнів через забезпечення послідовності між загальним і професійним навчанням та більш ефективною підготовкою випускників професійно-технічних навчальних закладів до виробничої діяльності та самостійного життя.

Висока життєздатність дуальної системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам усіх учасників цього процесу: навчального закладу, роботодавців.

Для підприємств – цеможливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук, підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з`являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих учнів, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені робітники швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та навчального закладу.

Навчальний заклад забезпечує учнів теоретичними знаннями, достатньою професійною орієнтацією та наступним працевлаштуванням. Учні за дуальною системою рано набувають міцні знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється впевненість у завтрашньому дні.

Перед ПТНЗ та підприємством ставиться одне спільне завдання – рівень професійної компетенції і підготовки кваліфікованих робітників не повинен поступатися рівню працівників даного підприємства, окрім того, професійна орієнтація повинна бути направлена на особливості даного виробництва.

Переваги використання дуальної системи навчання у порівнянні з традиційною:

- професійно-технічний навчальний заклад працює у тісному контакті з підприємством замовником кадрів, враховує його вимоги до майбутніх спеціалістів, а також залучає його працівників до розробки навчальних планів і програм з відповідних професій;

- зацікавленість керівників відповідних установ підприємства у практичному навчанні свого майбутнього робітника;

- усувається розрив між теорією та практикою;

- створюється нова психологія майбутнього робітника, формується висока мотивація отримання знань та набуття професійних навичок;

- вплив на учнів робітників виробництва з великим досвідом роботи і психології виробничого середовища на формування та становлення молодого робітника, його орієнтацію на конкретне виробництво;

Окрім того, в умовах виробництва швидше оновлюються виробничі технології та використовується найновіше устаткування.

Організацію навчально-виробничого процесу з упровадження елементів дуальної форми навчання розглянуто на семінарі-практикумі для заступників директора з навчально-виробничої роботи 21-22.11.2017 року на базі ДПТНЗ «Конотопське ВПУ».

Учасники семінару: Самойленко Н.Ю., директор НМЦ ПТО у Сумській області; Скиба В.М., заступник директора НМЦ ПТО у Сумській області; Ященкова Є.І., методист НМЦ ПТО у Сумській області; заступники директорів з НВР професійно-технічних навчальних закладів області.

Для обговорення присутнім на семінарі винесено наступні питання:

- «Імплементація Закону України «Про освіту» в професійну підготовку кваліфікованих робітників».

- «Підвищення якості кваліфікованих робітників – першочергове завдання закладів професійно-технічної освіти в сучасних ринкових умовах».

- Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу: особливості розробки та упровадження в професійну підготовку робітничих кадрів»;

- «Вхідний контроль знань, умінь та навичок – оптимальне використання часу і фінансових ресурсів при неформальному та формальному професійному навчанні»;

- «Вимоги до складання робочих навчальних планів та комплектів навчально-плануючої документації з відповідної професії за державними стандартами професійно-технічної освіти;

- «Вимоги до заміни бланку ліцензії Міністерства освіти і науки України з надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

При розгляді питань обговорювалися основні статті Закону України «Про освіту»; вивчався досвід роботи з проведення експериментальної роботи в закладах професійно-технічної освіти Сумщини, розглядалися ефективні форми упровадження державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісного підходу; визначалися вимоги до складання робочих навчальних планів та комплектів навчально-плануючої документації, заміни бланків ліцензії Міністерства освіти і науки України з надання освітніх послугу сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Проведено практичні заняття:

- розробка програм професійно-практичної підготовки з конкретної професії відповідно до державних стандартів на компетентнісній підходу;

- алгоритм проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок з відповідної професії.

Фото 2. 31.11.2017
На фото: Самойленко Н.Ю., директор НМЦ ПТО у Сумській області при обговоренні статей Закону України «Про освіту», розгляді питань про підвищенні якості підготовки кваліфікованих робітнитків
Фото 3. 31.11.2017
На фото: Скиба В.М., заступник директора НМЦ ПТО у Сумській області з інформацією про стандарти професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу, особливостями їх розроблення та упровадження; вимогами до складання комплектів навчально-плануючої документації
Фото 4. 31.11.2017
На фото: Ященкова Є.І., методист НМЦ ПТО у Сумській області при обговоренні алгоритму проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок, вимогами до заміни бланків ліцензії Міністерства освіти і науки України
Фото 5. 31.11.2017
На фото: заступники директорів з НВР професійно-технічних навчальних закладів області під час обговорення питань семінару-практикуму

Проведено виїзне засідання на базі підприємств: ТОВ НВО «Червоний металіст», Виробничого підрозділу експлуатаційно-ремонтного вагонного депо Конотоп, де ознайомилися з робочими місцями учнів ДПТНЗ «Конотопське ВПУ» із підготовки кваліфікованих робітників за професіями «Електрогазозварник», «Слюсар з ремонту рухомого складу», упровадженням елементів дуальної форми навчання на цих підприємствах.

До роботи круглого столу за тематикою: «Роль соціального партнерства в підвищенні професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників» були запрошені представники Конотопської міської ради, центру зайнятості, роботодавці. На засіданні здійснювався аналіз регіонального ринку праці у кваліфікованих робітниках; визначалися шляхи розвитку більш тісніших партнерських зв`язків із підприємствами щодо упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих робітників; роль місцевих органів влади у співпраці з закладами ПТО для забезпечення ринку праці кваліфікованою робочою силою.

Було винесено резолюцію щодо розширення співпраці «місцева влада-роботодавець-заклад ПТНЗ» в частині упровадження елементів дуальної форми навчання; популяризації професій; сприяння ознайомленню майстрів виробничого навчання та учнів з сучасним виробничим обладнанням; забезпечення підвищення рівня кваліфікації та стажування на підприємствах; прогнозування потреб галузей регіону у підготовці, перепідготовці робітничих кадрів.

Фото 6. 31.11.2017
Фото 7. 31.11.2017
Фото 8. 31.11.2017
Фото 9. 31.11.2017
На фото: ознайомлення з виробничою базою підприємства ТОВ НВО «Червоний металіст», робочими місцями учнів за професією «Електрогазозварник»

Фото 10. 31.11.2017
Фото 11. 31.11.2017
Фото 12. 31.11.2017
Фото 13. 31.11.2017
На фото: ознайомлення з виробничою базою Виробничого підрозділу експлуатаційно-ремонтного вагонного депо Конотоп, робочими місцями учнів за професією «Слюсар з ремонту рухомого складу»

Фото 14. 31.11.2017
Фото 15. 31.11.2017
Фото 16. 31.11.2017
Фото 17. 31.11.2017
Фото 18. 31.11.2017
Фото 19. 31.11.2017
Фото 20. 31.11.2017
На фото: засідання круглого столу за тематикою: «Роль соціального партнерства в підвищенні професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників»