Подати заяву для вступу

Стажування – ще один шлях до професійного успіху молоді

У ДПТНЗ «Роменське ВПУ» соціальне партнерство представлене як система соціально-педагогічної взаємодії майстрів виробничого навчання, викладачів, учнів із представниками підприємств. Основою соціального партнерства у навчальному закладі є принцип співробітництва між роботодавцями і педагогічними працівниками, який реалізується у таких формах: укладання договорів на підготовку кваліфікованих робітників, проходження професійно-практичної підготовки в умовах реального виробництва з подальшим працевлаштуванням випускників, підвищення кваліфікації та стажування майстрів виробничого навчання.

Основними формами співпраці з соціальними партнерами є ознайомлення з діяльністю підприємств, екскурсії, консультації, проведення майстер-класів, участь представників підприємств у роботі державної кваліфікаційної комісії,конкурсах фахової майстерності, участь роботодавців в організації професійно-практичної підготовки.

Для навчального закладу відновлення і зміцнення зв`язків із соціальними партнерами відкриває наступні додаткові можливості:

• забезпечується врахування вимог роботодавців;

• з`являється доступ всіх учасників освітнього процесу до інноваційних виробничих технологій та сучасного виробничого обладнання;

• здійснюється коригування старих і розробка нових навчальних та дидактичних матеріалів, що відповідають вимогам сучасності;

• відкриваються більш широкі можливості для організації професійно-практичної підготовки учнів закладу;

• з`являються умови для організації короткострокового стажування педагогічних працівників з метою ознайомлення з новими виробничими технологіями й устаткуванням;

• розширюються можливості стажування учнів та подальшого їх працевлаштування на цих підприємствах.

Практика показує, що учні, які проходять стажування у вільний від навчання час, більше займаються самоосвітньою діяльністю, охоче, швидше адаптуються у виробничій сфері й реалізують свої здібності та знання, отримані в навчальному закладі.

Так за період з 01.01.2017 року по 20.10.2017 року стажування пройшли 39 учнів навчального закладу за професіями: «кухар», «кондитер», «муляр», «слюсар з ремонту автомобілів», «продавець продовольчих товарів», «кравець» на підприємствах міста та району: ТОВ «Сако», ТОВ «Роменський завод продтоварів», кафе «Кухня», кафе «Харчевня», кафе «Челентано», кафе «Піцерія», СТОВ «Батьківщина», кафе «Вояж», кафе «Парус», ресторан «Оазис», ПП «РСУ», ТОВ «Рембудсервіс» ЛТД, ПП «Альтердевіс», ТОВ «Таланпром», КП «Торговий дім», ПП «Мережа маркет», ФОП Северин А.М., ФОП Пугачова В.В., ФОП Юрченко А.В., ФОП Велієв Р.В., ФОП Швидко І.Б. тощо.

Фото 1. 21.10.2017
Фото 2. 21.10.2017
На фото: Під час стажування у магазині "Магнолія" (Бузинська Марина, учениця групи ПП-3)
Фото 3. 21.10.2017
Фото 4. 21.10.2017
На фото: На робочому місці у кафе "Челентано" (Васильченко Ольга, учениця групи КК-4)

Стажування учнів ДПТНЗ «Роменське ВПУ» проходить відповідно до «Порядку укладання договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору на стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях» затверджено Постановою КМУ від 16.01.2013 р. N 20 з метою реалізації Закону України «Про зайнятість населення».

Фото 5. 21.10.2017
На фото: Під час стажування у ресторані "Оазис" (Деркач Олександра, учениця групи КК-2)
Фото 6. 21.10.2017
Фото 7. 21.10.2017
На фото: На робочому місці у кафе "Харчевня" (Бандура Євген, учень групи К-2)

Стажування учнів здійснюється на умовах, визначених договором між стажистом і роботодавцем. Перед допуском до роботи всі стажисти проходять інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Ознайомлення учнів із сучасними виробничими технологіями при стажуванні дозволяє підвищити мотивацію учнів до навчання та будувати стабільні, міцні партнерські стосунки з підприємствами – замовниками робітничих кадрів.

Фото 8. 21.10.2017
На фото: Під час стажування у кафе "Парус" (Терещенко Марія, учениця групи К-2)
Фото 9. 21.10.2017
На фото: Під час стажування у кафе "Парус" (Галаган Оксана, учениця групи КК-4)
Фото 10. 21.10.2017
На фото: На робочому місці у кафе "Парус" (Новікова Аліна, учениця групи КК-2)

Спільна взаємодія дирекції навчального закладу, педагогічного колективу, учнів навчального закладу з роботодавцями сприяє більшій популяризації професій, дозволяє вчасно реагувати на пропозиції ринку праці щодо професійно-практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.