Подати заяву для вступу

Всеукраїнський телемарафон

«Розвиток професійної освіти - економічне зростання регіону»

18 липня 2017 року в приміщенні конгрес-центру Сумського державного університету був проведений Всеукраїнський телемарафон «Розвиток професійної освіти – економічне зростання регіону».

Для участі у телемарафоні були запрошені: директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Гробова В.П., заступник директора Штика Ю.М., голова Сумської облдержадміністрації Клочко М.О., заступник голови Подопригора М.А., народний депутат України Медуниця О.В., начальник відділу взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом Департаменту професійної освіти Коваленко С.П., директор обласного центру зайнятості Підлісний В.І, завідувач сектором дослідження проблем ринку праці Мельник С.І., аналітик з питань освіти Аналітичного центру Мозгова Л., представники навчально-методичного центру профтехосвіти Сумської області, директори навчальних закладів, заступники директорів, роботодавці.

Фото 3. 23.07.2017
На фото: Виступ директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Гробової Вікторії Павлівни

Під час телемарафону, який був визначений у два блоки, розглядалися питання ролі та функцій професійно-технічних навчальних закладів області, визначення пріоритетних напрямків і шляхів розвитку їх у сучасних умовах, компетентності та професіоналізму учасників навчально-виховного процесу в обраній ними галузі професійної діяльності.

Під час зустрічі обговорювався та здійснювався пошук шляхів удосконалення форм та методів роботи професійно-технічних навчальних закладів, адаптації їх до ринкової економіки, вимог роботодавця.

Фото 1. 23.07.2017
На фото: Учасники телемарафону при обговоренні питань розвитку системи ПТО Сумської області

Роботодавці висловлювали своє бачення існування системи професійно-технічних навчальних закладів області, наголошували на те, що більшість закладів оснащені сучасною технікою, використовують новітні інформаційні, виробничі та педагогічні технології з метою формування високого рівня професійної підготовки учнів, слухачів. Однією із проблем є брак коштів на постійне осучаснення матеріально-технічної бази училищ для забезпечення подальшої адаптації випускників на виробництві, бажанням працювати на вітчизняних підприємствах, а не за кордоном.

Фото 2. 23.07.2017
На фото: Учасники телемарафону при визначенні шляхів подальшої співпраці з роботодавцями, адаптації випускників до вимог ринку праці

Телемарафон супроводжувався переглядом відеозаписів діяльності випускників професійно-технічних навчальних закладів, які мають певні здобутки у своїй професійній діяльності на підприємствах.

Актуальним було питання модернізації змісту та підвищення якості освіти, які б задовольняли потреби роботодавців. Особливо це стосувалося розроблення й узгодження державних освітніх стандартів, які повинні містити в собі мінімум обов’язкових компетенцій випускників ПТНЗ, що мають складати основу навчальних програм і доповнюватися змістом, виходячи з реальних потреб та запитів роботодавців.

Обговорювалися питання щодо:

- пошуку нових шляхів співпраці з роботодавцями, подальшого розвитку соціального партнерства, посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо визначення напрямів та обсягів підготовки кваліфікованих робітників, підвищення престижності робітничих професій на сучасному ринку праці;

- забезпечення випереджувального розвитку ПТО, спрямованого на задоволення потреб української економіки у кваліфікованих робітниках, кращої відповідності рівня й якості їх кваліфікацій і компетентності вимогам роботодавців, що можливе за приведення нормативно-правової бази в галузі ПТО у відповідність до завдань її розвитку в умовах соціально-економічних змін;

- забезпечення взаємозв’язку ринку освітніх послуг і ринку праці шляхом розроблення та впровадження єдиної методології моніторингу ринку праці і формування на цій основі державного (чи регіонального) замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у ПТНЗ;

- створення спільно з роботодавцями на базі державних ПТНЗ спеціалізованих Центрів професійної підготовки кваліфікованих робітників за виробничими професіями із застосуванням дуальної системи навчання.

Всі питання, які розглядалися на телемарафоні, потребують детального обговорення з представниками системи ПТО, соціальними партнерами інших областей для визначення пріоритетних напрямків подальшого удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників та економічному зростанню регіонів та країни в цілому. Естафету для обговорення передано до Житомирської області.

Фото 4. 23.07.2017
На фото: Учасники телемарафону Подоляка О.В. - старший майстер ДПТНЗ "Роменське ВПУ", Мішенко Н.Г. - т.в.о. директора Роменського ВПУ, Стетюха І.О. - головний інженер ТОВ «Євромодуль», Яцкевич Я.С. - головний інженер ДП «Аквасервіс» ПП «Еліпс»