Подати заяву для вступу

Проведення акредитаційної експертизи молодших спеціалістів ДПТНЗ «Роменське ВПУ»

Проведення акредитаційної експертизи молодших спеціалістів ДПТНЗ «Роменське ВПУ» зі спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» (192 Будівництво та цивільна інженерія») напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №291-А від 20.02.2016р. та відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 09 серпня 2001р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

- голови експертної комісії Гранкіної Вікторії Вікторівни, доцента кафедри експлуатації газових і теплових систем Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, кандидата технічних наук, доцента;

- експерта Губар Людмили Сергіївни, голова циклової комісії технологічних дисциплін Остерського колледжу будівництва та дизайну, викладача вищої категорії;

з 22.02.2017 року по 24.02.2017 року розглянула подані матеріали та провела перевірку на місці діяльності ДПТНЗ «Роменське ВПУ» щодо підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» (192 Будівництво та цивільна інженерія») напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», що акредитується за першим рівнем.

Фото 1. 25.02.2017
Фото 2. 25.02.2017
На фото: Обговорення плану проведення акредитаційної експертизи молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» (Будівництво та цивільна інженерія») головою експертної комісії Гранкіною В. В., директором Помараном П.І., заступником директора з НМР Рукавичкою Т.Я., заступником директора з НВР Міщенко Н.Г.
Фото 3. 25.02.2017
Фото 4. 25.02.2017
Фото 5. 25.02.2017
На фото: Головний експерт Гранкіна В. В. під час видачі завдання на проведення контрольної роботи групи молодших спеціалістів.
Фото 6. 25.02.2017
На фото: Розгляд експертних висновків акредитаційної експертизи молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» ("Будівництво та цивільна інженерія») головою експертної комісії Гранкіною В. В., заступником директора з НМР Рукавичкою Т.Я., заступником директора з НВР Міщенко Н.Г.
Фото 7. 25.02.2017
Фото 8. 25.02.2017
Фото9. 25.02.2017
Фото 10. 25.02.2017
Фото 11. 25.02.2017
На фото: Проведення огляду матеріально-технічної бази майстерень, лабораторій експертами
Фото 12. 25.02.2017
На фото: Розгляд експертних висновків акредитаційної експертизи молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» ("Будівництво та цивільна інженерія») експертом Губар Л. С. та заступником директора з НВР Міщенко Н.Г.

Експертна комісія вважає за потрібне акредитувати спеціальність 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» (192 «Будівництво та цивільна інженерія») напряму 060101 «Будівництво».

Експертні висновки акредитаційної експертизи молодших спеціалістів ДПТНЗ «Роменське ВПУ» зі спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» (192 Будівництво та цивільна інженерія») напряму підготовки 6.060101 «Будівництво».

 • Матеріали 1 Експертні висновки акредитаційної експертизи молодших спеціалістів ДПТНЗ «Роменське ВПУ» зі спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» (192 Будівництво та цивільна інженерія») напряму підготовки 6.060101 «Будівництво».
 • Проведення акредитаційної експертизи молодших спеціалістів ДПТНЗ «Роменське ВПУ» зі спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" (181 «Харчові технології») напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

  Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 292-А від 20.02.2017р. та відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 09 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

  - голови експертної комісії: Карпенка Віктора Дмитровича, кандидата економічних наук, доцента, заступника декана факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

  - експерта: Хлиніної Наталії Григорівни, голови циклової комісії спеціальних технологічних дисциплін та хімії Черкаського комерційного технікуму;

  з 22.02.2017 року по 24.02.2017 року розглянула подані матеріали та провела перевірку на місці діяльності ДПТНЗ «Роменське ВПУ» щодо підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" (181 «Харчові технології») напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», що акредитується за першим рівнем.

  Фото 13. 25.02.2017
  Фото 14. 25.02.2017
  На фото: Головний експерт Карпенко В. Д. під час видачі завдання на проведення контрольної роботи групи молодших спеціалістів.
  Фото 15. 25.02.2017
  На фото: Розгляд експертних висновків акредитаційної експертизи молодших спеціалістів зі спеціальності "Виробництво харчової продукції" ( «Харчові технології») головою експертної комісії Карпенком В. Д., заступником директора з НМР Рукавичкою Т.Я., завідувачем виробничою практикою Гайдук Р. І.

  Експертна комісія вважає за потрібне акредитувати спеціальність 5.05170101 «Виробництво харчової продукції» (181 «Харчові технології»), напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія».

  Експертні висновки акредитаційної експертизи молодших спеціалістів ДПТНЗ «Роменське ВПУ» зі спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" (181 «Харчові технології») напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія».

 • Матеріали 2 Експертні висновки акредитаційної експертизи молодших спеціалістів ДПТНЗ «Роменське ВПУ» зі спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" (181 «Харчові технології») напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія».
 • Проведення акредитаційної експертизи молодших спеціалістів ДПТНЗ «Роменське ВПУ» зі спеціальності 5.0305100 «Товарознавство та комерційна діяльність» (076 «Підприємництво та біржова діяльність») напряму підготовки 6030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво»

  Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №290-А від 20.02.2017р. та відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету міністрів Українивід 09 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

  - голова експертної комісії: Юдічевої Ольги Петрівни, кандидата технічних наук, доцента кафедри експертизи та митної справи Вищого навчального закладу «Укоопспілки» «Полтавського університету економіки і торгівлі»;

  - експерта Одорошенко Оксани Валентинівни, спеціаліста вищої категорії, голови циклової комісії спеціальних дисциплін комерційного спрямування та торговельного підприємництва Черкаського комерційного технікуму;

  з 22.02.2017 року по 24.02.2017 року розглянула подані матеріали та провела перевірку на місці діяльності ДПТНЗ «Роменське ВПУ» щодо підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності що акредитується за першим рівнем.

  Фото 16. 25.02.2017
  На фото: Розгляд експертних висновків акредитаційної експертизи молодших спеціалістів зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» («Підприємництво та біржова діяльність») експертом Хлиніною Н. Г., експертом Одорошенко О. В., методистом Роменського ВПУ Давиденко Т. І.

  Експертна комісія вважає за потрібне акредитувати спеціальність 5.0305100 «Товарознавство та комерційна діяльність» (076 «Підприємництво та біржова діяльність») напряму підготовки 6030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво».

  Експертні висновки акредитаційної експертизи молодших спеціалістів ДПТНЗ «Роменське ВПУ» зі спеціальності 5.0305100 «Товарознавство та комерційна діяльність» (076 «Підприємництво та біржова діяльність») напряму підготовки 6030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво».

 • Матеріали 3 Експертні висновки акредитаційної експертизи молодших спеціалістів ДПТНЗ «Роменське ВПУ» зі спеціальності 5.0305100 «Товарознавство та комерційна діяльність» (076 «Підприємництво та біржова діяльність») напряму підготовки 6030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво».